Principală Granturi Programe și proiecte

Granturi

Granturi pentru îmbunătățirea prestării serviciilor publice

Granturi pentru îmbunătățirea prestării serviciilor publice

Cooperarea Germană pentru Dezvoltare invită organizațiile non-guvernamentale/non-profit să-și exprime interesul față de Granturile acordate pentru sprijinirea APL selectate din 2 raioane partenere Edineț (APL: Hîncăuți, Parcova, Zăbriceni) și Leova (APL: Saratica Noua, Cazangic, Iargara – Sarata Noua) in implementarea Planului de imbunatatire a serviciilor (SIP) si cresterea accesului cetatenilor la servicii publice imbunatatite, inclusiv implementarea unor masuri de constructii mici. Granturile sunt puse la dispoziție în cadrul proiectului „Afaceri și comunități puternice pentru Moldova”. Proiectul este finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cofinanțat de Uniunea Europeană și este implementat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Organizațiile câștigătoare urmează să ofere sprijin APL-urilor selectate în următoarele direcții: 

  • să ofere asistență specifică și periodică pentru dezvoltarea capacității APL-urilor, legată de implementarea măsurilor de construcție în sectoarele de alimentare cu apă și de canalizare și de gestionare a deșeurilor solide, îmbunătățirea angajamentului cetățenilor (și a grupurilor vulnerabile) în procesele de luare a deciziilor, inclusiv monitorizarea achizițiilor, lucrărilor de construcție , și furnizarea de servicii publice locale;
  • să sprijine campanii de conștientizare pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice, inclusiv cu materialele asociate, și formarea de parteneriate cu APL și OSC locale pentru a derula aceste campanii;
  • să realizeze studii privind satisfacția cetățenilor în ceea ce privește luarea deciziilor locale și furnizarea de servicii publice;
  • să asigure aplicarea consecventă a normelor UE privind vizibilitatea la toate nivelurile.

Pentru mai multe detalii referitoare la participarea în cadrul acestui program, doritorii, pot transmite un mesaj electronic la adresa de e-mail SBC@giz.de cu subiectul “Grants on public services improvement” până la 20 octombrie 2023.

 

înapoi
ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!