Principală Granturi Programe și proiecte

Granturi

Granturi pentru finanțarea echipamentului pentru irigare eficientă în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice

Granturi pentru finanțarea echipamentului pentru irigare eficientă în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice

Programul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale lansează concurs de granturi pentru finanțarea echipamentului pentru irigare eficientă în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice. Scopul proiectului este de a oferi suport micilor fermieri pentru ca aceștia să poată face față la riscurile economice, de mediu și climatice și a asigura accesul acestora la piețe. 

În cadrul programului pot participa fermieri din zonele rurale, înregistrați legal în Republica Moldova, care cultivă până la 10 hectare de pământ arabil. 

Criterii de eligibilitate: 

 • prelucrează până la 10 ha teren;
 • are cel puțin un an de la înregistrare;
 • duce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale;
 • nu are datorii la bugetul public;
 • are acces la o sursă de apă pentru realizarea procesului de irigare;
 • poate contribui cu cel puțin 30% din valoarea proiectului;
 • a participat anterior în cadrul instruirilor dedicate tehnologiilor eficiente de irigare finanțate de către UCIP IFAD;

Participanții pot solicita finanțare în cadrul proiectului pentru următoarele bunuri:

 • pompe pentru apă;
 • filtre pentru apă;
 • benzi de picurare;
 • micro-aspersoare;
 • accesorii aferente sistemului de irigare;
 • echipament pentru fertigare.

Participanții urmează să depună următoarele documente: 

 • Formular de cerere;
 • Copia certificatului de înregistrare sau a deciziei de înregistrare eliberate de Agenția Serviciilor Publice;
 • Pentru gospodării țărănești: copia fișei de înregistrare;
 • Pentru S.R.L si S.A: copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informație despre administratorul și acționarii întreprinderii), eliberat cu cel mult 1 lună înainte de data de depunere a cererii;
 • Confirmarea suprafeței terenului aflat în folosință.

Valoarea maximă a grantului va acoperi 70% din cheltuielile eligibile, dar nu va depăși 7.500 USD.

Cererea de participare poate fi depusă prin email la adresa office@ucipifad.md, sau fizic la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr. 162,  of. 1303, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova.

Pentru mai multe detalii accesați aici.

înapoi
ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!