Licitații și contracte

Legislație Licitații și contracte

Ce este o licitație?

O licitație este un eveniment organizat cu scop de vânzare în care potențialii cumpărători plasează oferte competitive pentru active sau servicii, fie într-un format deschis, fie într-un format închis. Licitațiile organizate într-un format deschis sunt licitațiile în cadrul cărora toți ofertanții sunt la curent cu ofertele depuse. Într-o licitație în format închis însă, ofertanții nu cunosc alte oferte. Bunul sau serviciul în cauză este vândut părții care plasează cea mai mare ofertă într-o licitație deschisă și, de obicei, celui care înaintează cea mai bună ofertă (sau cel mai mic preț dacă vorbim despre o licitație publică în care se scot la licitație drepturile de a presta anumite servicii instituțiilor publice) într-o licitație închisă. Licitațiile sunt destul de populare deoarece cumpărătorii și vânzătorii cred că vor obține o afacere bună cumpărând sau vânzând active în cadrul ei.

Ce este o licitație de achiziție publică?

O licitație de achiziție publică sau licitație publică este un tip de licitație în care rolurile tradiționale ale cumpărătorului și vânzătorului sunt practic inversate. În cadrul achizițiilor publice există un singur cumpărător și mai mulți potențiali vânzători. Într-o licitație obișnuită cumpărătorii concurează pentru a obține bunuri sau servicii oferind prețuri din ce în ce mai mari. În schimb, într-o licitație de achiziție publică, vânzătorii concurează pentru a obține afaceri de la cumpărător, iar prețurile oferite trebuie să fie cât mai mici, pentru a putea obține contractul, cu alte cuvinte câștigă licitația cel care a depus propunerea cea mai puțin costisitoare.

Portalul pune la dispoziție legislația Republicii Moldova în domeniul achizițiilor publice, în cadrul cărora puteți consulta regulile de organizare a unei licitații, actele necesare licitației, formulare model de dare de seamă precum și alte informații relevante în domeniu.
Titlu
Data
Anunț de participare licitații publice
Formular
26/08/2020
Regulament cu privire la contractul de achiziţie a mărfurilor şi serviciilor pentru beneficiarii de stat (contractul de achiziţie publică)
Nr. 02 din 17-11-1999
26/05/2020
Anunț de atribuire
Formular
11/03/2020
Anunț de intenție
Formular
11/03/2020
Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Anexă la Ordinul Agenției Achiziții Publice
11/03/2020
Decizie privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Anexă la Ordinul Agenției Achiziții Publice
11/03/2020
Dare de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Anexă la Ordinul Agenției Achiziții Publice
11/03/2020
Model acord adițional
Formular
11/03/2020
Model proces verbal deschidere oferte
Formular
11/03/2020
Model dare de seamă
Formular
11/03/2020
Model decizie de atribuire
Formular
11/03/2020
Anunț de participare
Formular
11/03/2020
Documentatia standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Aprobat prin Ordinul nr.176 din 05 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor
11/03/2020
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii
Formular
11/03/2020
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri
Aprobat prin Ordinul nr.173 din 05 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor
11/03/2020
Acord de asociere (model)
Formular
11/03/2020
Ghid specificații tehnice
Formular
11/03/2020
Acord cadru de servicii (model)
Formular
11/03/2020
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri/servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv
Formular
11/03/2020
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri
Aprobat prin Ordinul nr.176 din 05 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor
11/03/2020
Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European
Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor
10/03/2020
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ
Aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.23 din 6 februarie 2019
10/03/2020
Formulare pentru depunerea ofertei finale
Secțiunea 4
09/03/2020
Fișa de date a achiziției (FDA)
Secțiunea a 2-a
09/03/2020
Formulare pentru depunerea candidaturilor
Secțiunea a 3-a
09/03/2020
Formulare pentru depunerea ofertei
Secțiunea a 4-a
09/03/2020
Contractul de achiziție publică
Secțiunea a 5-a
09/03/2020
Invitație la negociere
Secțiunea a 6-a
09/03/2020
Darea de seamă privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziție publică (COPF; COP; LP)
Anexă la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 14 din 26 ianuarie 2017
09/03/2020
Comunicare privind începerea procedurii de control ex-post
Anexa nr. 1
09/03/2020
Registrul controalelor ex-post
Anexa nr. 2
09/03/2020
Fișa de date a achiziției - etapa III (III FDA)
Secțiunea 3
09/03/2020
Model de Cerere pentru Operatorii Economici, cu privire la asignarea rolului in cadrul SIA - Registrul de Stat al Achizitiilor Publice
Cerere
31/01/2020
Model de Cerere pentru Autoritatile Contractante, cu privire la asignarea rolului in cadrul SIA - Registrul de Stat al Achizitiilor Publice
Cerere
31/01/2020
Modele de documente pentru participanţii la licitaţie (1)
Modelul 1
31/01/2020
Modele de documente pentru participanţii la licitaţie (2)
Model 2
31/01/2020
Titlu
Data
Legea pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Nr. 7 din 02-02-2023
22/02/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 286 din 13-10-2022
09/11/2022
HG pentru modificarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin HG nr. 1129/2018
Nr. 279 din 27-04-2022
05/05/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 121 din 30-09-2021
15/10/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
Nr. 1128 din 10-10-2016
10/09/2021
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
Nr. 159 din 03-09-2021
10/09/2021
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții
Nr. 56 din 29-04-2021
14/05/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative
Nr. 25 din 12-03-2021
22/03/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative
Nr. 25 din 12-03-2021
16/03/2021
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice​
Nr. 778 din 28-10-2020
27/11/2020
HG cu privire la modificarea HG nr. 986/18 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”
Nr. 600 din 12-08-2020
24/08/2020
Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar
Nr. 178 din 08-07-2019
07/07/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice
Nr. 169 din 26-07-2018
10/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări
Nr. 669 din 27-05-2016
09/06/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de negociere
Nr. 85 din 15-06-2016
09/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile primordiale pentru realizarea mai eficientă a achiziţiilor publice
Nr. 782 din 30-06-2003
09/06/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv
Nr. 84 din 15-06-2016
09/06/2020
HG cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Nr. 1332 din 14-12-2016
09/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Nr. 1332 din 14-12-2016
27/05/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV)
Nr. 339 din 26-05-2017
27/05/2020
Legea pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Nr. 256 din 01-12-2017
27/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
Nr. 1129 din 21-11-2018
27/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la regimul de gestionare şi control asupra procedurilor de achiziţii publice
Nr. 595 din 25-06-1999
26/05/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora
Nr. 1404 din 10-12-2008
26/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică
Nr. 148 din 14-02-2008
26/05/2020
Legea pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
Nr. 41 din 06-03-2008
26/05/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă
Nr. 1407 din 10-12-2008
26/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice
Nr. 124 din 18-06-2010
26/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 9 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice
Nr. 65 din 30-03-2012
26/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice
Nr. 140 din 15-06-2012
26/05/2020
Legea pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
Nr. 148 din 01-07-2016
26/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
Nr. 278 din 16-03-2006
26/05/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentaţiei standard privind elaborarea şi prezentarea ofertelor pentru achiziţiile publice de lucrări
Nr. 5/20 din 31-03-2004
09/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări
Nr. 121 din 17-02-2014
25/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.705/2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Nr. 48 din 30-01-2019
19/03/2020
Legea pentru modificarea articolului 89 dinLegea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Nr. 23 din 11-03-2019
17/03/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Nr. 319 din 30-11-2018
17/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic
Nr. 766 din 26.09.2013
11/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică
Nr. 774 din 04.10.2013
11/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică
Nr. 826 din 07.11.2012
11/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”
Nr. 355 din 08.05.2009
11/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la antrenarea şi susţinerea, în procesul realizării achiziţiilor publice, a Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de producţie şi altor persoane defavorizate
Nr. 891 din 24.07.2008
11/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice
Nr. 9 din 17.01.2008
11/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la veniturile colectate în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
Nr. 278 din 16.03.2006
11/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice prin dialog competitiv
Nr. 804 din 10-10-2013
11/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european
Nr. 177 din 09-10-2018
10/03/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.157 din 14 septembrie 2018 privind Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”
Nr. 178 din 16-10-2018
10/03/2020
Ordin privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale
Nr. 01 din 02-01-2019
10/03/2020
Ordin nr. 24 privind modificarea Ordinului nr.193 din 27 noiembrie 2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale
Nr. 24 din 06.02.2019
10/03/2020
Ordin nr. 35 privind modificarea Ordinului nr.193 din 27 noiembrie 2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale
Nr. 36 din 21.02.2019
10/03/2020
Ordin nr. 85 privind modificarea Ordinului nr.193 din 27 noiembrie 2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale
Nr. 85 din 30.05.2019
10/03/2020
Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.160/2017 „Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază”
Nr. 105 din 29-07-2019
10/03/2020
Ordin privind modificarea Ordinului nr.193 din 27.11.2018, cu modificarile ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale
Nr. 167 din 11-12-2019
10/03/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice
Nr. 169 din 26-07-2018
10/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
Nr. 544 din 12-11-2019
10/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia
Nr. 134 din 09-03-2017
10/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Nr. 1332 din 14-12-2016
10/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi
Nr. 1420 din 28-12-2016
10/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice
Nr. 1419 din 28-12-2016
10/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici
Nr. 1418 din 28-12-2016
10/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică
Nr. 665 din 27-05-2016
10/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii
Nr. 667 din 27-05-2016
10/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
Nr. 987 din 10-10-2018
10/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt
Nr. 23 din 06-02-2019
10/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru realizarea achiziţiilor publice de produse petroliere
Nr. 159 din 26-11-2014
09/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului-tip al Dării de seamă privind procedura de achiziţie publică
Nr. 14 din 26-01-2017
09/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul ex-post
Nr. 17 din 30-03-2017
09/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri
Nr. 173 din 05-10-2018
09/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii
Nr. 174 din 05-10-2018
09/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri
Nr. 175 din 05-10-2018
09/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Nr. 176 din 05-10-2018
09/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază
Nr. 160 din 26-12-2017
09/03/2020
Directiva Parlamentului european și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE
2014/25/UE din 26 februarie 2014
04/02/2020
Directiva Parlamentului european și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE
2014/24/UE din 26 februarie 2014
04/02/2020
Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune
2014/23/UE din 26 februarie 2014
04/02/2020
Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice
2007/66/CE din 11 decembrie 2007
04/02/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire ls utilizarea Sistemului Informațional Automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice"
Nr.18 din 20.06.2016
04/02/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european
Nr. 177 din 09-10-2018
04/02/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.157 din 14 septembrie 2018 privind Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”
Nr. 178 din 16-10-2018
04/02/2020
Ordin cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale
Nr. 193 din 27.11.2018
04/02/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.193 din 27 noiembrie 2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale
Nr. 01 din 02.01.2019
04/02/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Nr. 262 din 01.11.2013
31/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la veniturile colectate în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
Nr. 278 din 16.03.2006
31/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”
Nr. 355 din 08.05.2009
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere
Nr. 668 din 27-05-2016
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii
Nr. 667 din 27-05-2016
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici
Nr. 1418 din 28-12-2016
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi
Nr. 1420 din 28-12-2016
31/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Nr. 1332 din 14-12-2016
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia
Nr. 134 din 09-03-2017
31/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)
Nr. 705 din 11-07-2018
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Nr. 985 din 10-10-2018
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Nr. 986 din 10-10-2018
31/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
Nr. 544 din 12-11-2019
31/01/2020
Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achiziţiile publice şi la Acordul privind achiziţiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia
Nr. 125 din 02.06.2016
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
Nr. 987 din 10-10-2018
31/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la antrenarea şi susţinerea, în procesul realizării achiziţiilor publice, a Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de producţie şi ergoterapie de pe lîngă Spitalul Clinic de Psihia
Nr. 891 din 24.07.2008
31/01/2020
Legea privind achiziţiile publice
Nr. 131 din 03-07-2015
30/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de licitaţie
Nr. 98 din 31.01.2005
28/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!