Activități comerciale și de producție

Legislație Activități comerciale și de producție

Legislația Republicii Moldova în domeniul comercial pentru desfășurarea activităţilor de comerţ într-un mod legal, cu respectarea liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. Punem la dispoziție legile însoțite de cele mai noi actualizări, hotărâri de guvern, regulamente, instrucțiuni și formulare și cereri, de exemplu cerere autorizatie sanitara, cerere de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității comerciale, etc. care pot fi descărcate direct și utilizate după necesitățile utilizatorului, precum și practica existentă în domeniu. 

Ce reprezintă activitatea de comerț și activitatea de producție?

Comerțul este un concept economic de bază care implică cumpărarea și vânzarea de bunuri și servicii, cu compensații plătite de un cumpărător unui vânzător, sau schimbul de bunuri sau servicii între cele două părți. Comerțul poate avea loc în cadrul unei economii sănătoase în care există producători și consumatori. Activitatea comercială este o activitate destinată schimbului pe piață pentru a obține un profit economic. Activitatea de producție se referă direct la crearea produsului sau serviciului. Această categorie poate include producerea de bunuri dure într-o fabrică, fabricarea produselor alimentare sau asamblarea componentelor într-un produs finit.

     

Legislația în domeniul comerțului.

Legislația în domeniul comerțului reprezintă o serie de măsuri obligatorii adoptate la nivel național menite să protejeze interesele persoanelor care practică activități comerciale, dar și a consumatorului de rând. Legislația comercială urmărește să asigure că activitatea de comerțul se defășoară într-un mod corect și echitabil deopotrivă pentru întreprinderi și consumatori la nivel național. Autoritățile administrației publice sunt responsabile pentru o serie de servicii vitale pentru oameni și afaceri din zonele administrate. Printre acestea se numără funcții deja cunoscute precum îngrijirea socială, școlile, locuințe și planificare și colectarea deșeurilor, dar și altele mai puțin cunoscute precum acordarea de licențe, sprijinirea afacerilor, serviciile de înregistrare și control, precum și depistarea practicilor incorecte în activitățile de comerț. Administrația publică locală este responsabilă de asigurarea respectării normelor juridice, administrative, tehnologice și ecologice în procesul de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare și comercializare a produselor la nivel local. În același timp autoritățile administrației publice sunt responsabile de implementarea obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului și promovarea lor în teritoriu, monitorizarea situației și aspectelor social-economice și ecologice a agenților economici din sectorul agroalimentar și nu numai, indiferent de forma de proprietate și organizare juridică. Autoritățile publice trebuie să acorde asistență informațională, metodologică și tehnologică producătorilor și prelucrătorilor din domeniul agricol, dar și producătorilor locali din alte sectoare și totodată să ofere suport informațional în atragerea subvențiilor și implementarea proiectelor de subvenționare. Consultați printr-un singur click actele normative relevante activității comerciale și de producție, însoțite de ultimele actualizări disponibile pentru realizarea unui proces de lucru sigur și eficient pentru afacerea dvs.

 

 

 
Titlu
Data
Comunicat privind comercializarea producţiei marcate cu timbre de control
Nr. 30 din 30-08-2000
24/07/2020
Titlu
Data
Cerere aviz sanitar pentru producatorii autohtoni
Formular
15/01/2021
Cerere aviz sanitar pentru importatori
Formular
15/01/2021
Cerere privind eliberarea autorizației de import a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Formular
09/03/2020
Cerere privind eliberarea autorizației de export a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Formular
09/03/2020
Cerere aviz sanitar pentru producatorii autohtoni
Formular Cerere
09/03/2020
Formular de cerere suplimentar
Formular Cerere
09/03/2020
Cerere privind eliberarea autorizației individuale de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Formular
06/03/2020
Cerere privind eliberarea autorizaţiei de import în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr
Formular
06/03/2020
Cerere privind eliberarea Certificatului de verificare al livrării
Formular
06/03/2020
Cerere privind eliberarea Certificatului internaţional de import
Formular
06/03/2020
Cerere privind eliberarea Certificatului utilizatorului final
Formular
06/03/2020
Cerere privind eliberarea autorizaţiei de import CEFTA
Formular
06/03/2020
Cerere de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității comerciale
Formular Cerere
05/02/2020
LISTA DE VERIFICARE în domeniul securității și sănătății în muncă la obiectivele din comerț cu ridicata și cu amănuntul
Comerț cu ridicata al produselor din tutun, produselor farmaceutice, articolelor medicale și ortopedice, inclusiv în magazine specializate,intermedieri în comerțul cu tutun
28/01/2020
Titlu
Data
Instrucțiune cu privire la desfășurarea expertizei mărfurilor de către experții Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
Nr. 10 din 25-12-2003
21/09/2020
Titlu
Data
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 106g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 1 al Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor
Nr. 72 din 12-10-2016
28/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din CC al RM nr. 218-XVI din 24.10.2008 și Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consuma
Nr. 17 din 09-02-2018
28/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.39g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 18 alin. (2) din Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor
Nr. 31 din 25-02-2019
28/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din CC al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008 și Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor
Nr. 17 din 09-02-2018
16/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 32 alin.(1) din Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor
Nr. 135 din 15-11-2018
16/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.39g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 18 alin.(2) din Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor
Nr. 31 din 25-02-2019
16/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.17g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul contravențional al RM nr.218-XVI din 24.10.2008 și Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorului
Nr. 17 din 09-02-2018
16/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.106g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 1 al Legii nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor
Nr. 72 din 12-10-2016
16/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
Nr. 2 din 30-01-2018
15/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 și pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
Nr. 5 din 06-03-2018
15/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.85g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (4) din Legea nr. 235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
Nr. 71 din 19-06-2018
14/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii unei prevederi din art.8 alin.(1) lit.a) pct.5) al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
Nr. 11 din 28-05-2013
13/07/2020
Hotărârea CC privind controlul constituţionalităţii art. I pct. 7 lit. b) şi c),art. I pct. 8 şi art. IV din Legea nr. 208-XVI din 7 iulie 2006 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”
Nr. 21 din 20-09-2007
10/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.151 din 22 februarie 2000
Nr. 26 din 20-06-2000
09/07/2020
Hotărârea CC privind controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.1385 din 20 noiembrie 2003 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995"
Nr. 8 din 23-03-2004
09/07/2020
Hotărârea CC despre controlul constituţionalităţii art.73 alin.(6) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 "Privind societăţile pe acţiuni"*
Nr. 26 din 13-05-1999
08/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr. 1188 din 8 decembrie 1998
Nr. 34 din 24-06-1999
08/07/2020
Titlu
Data
Hotărârea Guvernului cu privire la metodele de analiză pentru determinarea caracteristicilor fizice și chimice ale produselor vitivinicole
Nr. 245 din 03-04-2024
11/04/2024
Hotărârea Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (digitalizarea procesului de emitere a certificatului de rezident și de eliberare a autorizației în Portul Internațional Liber „Giurgiulești”)
Nr. 75 din 31-01-2024
07/02/2024
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 414 din 22-12-2023
27/12/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II)
Nr. 325 din 09-11-2023
23/11/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea mecanismelor actului de guvernare)
Nr. 310 din 26-10-2023
07/11/2023
Legea concurenței
Nr. 183 din 11-07-2012
30/08/2023
Legea pentru modificarea Legii concurenței nr. 183/2012
Nr. 199 din 25-07-2023
30/08/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (reglementarea relațiilor dintre asociații/fondatorii societăților comerciale)
Nr. 229 din 31-07-2023
29/08/2023
Dispoziție cu privire la reformarea sistemului de control de stat asupra activității de întreprinzător
Nr. 108 din 25-07-2023
04/08/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a unor cheltuieli suportate de persoanele fizice ce desfășoară activități independente
Nr. 438 din 28-06-2023
06/07/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor „373”
Nr. 351 din 07-06-2023
20/06/2023
Legea cu privire la modificarea articolului 129 din Codul fiscal nr. 1163/1997
Nr. 106 din 11-05-2023
07/06/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri)
Nr. 112 din 11-05-2023
06/06/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la Sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova
Nr. 606 din 15-05-2002
30/05/2023
HG pentru modificarea HG cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova
Nr. 315 din 24-05-2023
30/05/2023
Legea viei şi vinului*
Nr. 57 din 10-03-2006
23/05/2023
Legea pentru modificarea articolului 32(2) din Legea viei și vinului nr. 57/2006
Nr. 88 din 27-04-2023
23/05/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital)
Nr. 101 din 28-04-2023
22/05/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (stimularea comerțului electronic)
Nr. 60 din 17-03-2023
10/04/2023
Legea pentru modificarea Legii nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier)
Nr. 4 din 02-02-2023
23/02/2023
Legea cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”
Nr. 376 din 29-12-2022
20/01/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova
Nr. 1140 din 02-11-2005
17/01/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140/2005
Nr. 15 din 11-01-2023
17/01/2023
Legea pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor
Nr. 341 din 15-12-2022
13/01/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 356 din 29-12-2022
12/01/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 332 din 08-12-2022
27/12/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 329 din 14-12-2022
27/12/2022
Legea privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli
Nr. 337 din 08-12-2022
26/12/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii
Nr. 320 din 24-11-2022
14/12/2022
HG cu privire la modificarea unor hotărâri ale HG (completarea listei genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control;
Nr. 826 din 30-11-2022
05/12/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 592/2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
Nr. 772 din 09-11-2022
23/11/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 302 din 03-11-2022
11/11/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 270 din 22-09-2022
14/10/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2016 privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producția alcoolică
Nr. 697 din 05-10-2022
10/10/2022
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici
Nr. 15 din 18-01-2021
29/09/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+2”
Nr. 622 din 07-09-2022
27/09/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
Nr. 235 din 28-07-2022
08/09/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 250 din 29-07-2022
05/09/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 250 din 29-07-2022
29/08/2022
HG pentru modificarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022
Nr. 472 din 06-07-2022
13/07/2022
HANRE referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale.
Nr. 385 din 12-08-2010
07/07/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 156 din 09-06-2022
04/07/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 146 din 02-06-2022
22/06/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieței vitivinicole”
Nr. 296 din 04-05-2022
17/05/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 276 din 27-04-2022
05/05/2022
HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022
Nr. 275 din 27-04-2022
05/05/2022
Legea pentru modificarea articolului 37 din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Nr. 103 din 14-04-2022
29/04/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 102 din 14-04-2022
22/04/2022
Legea cu privire la publicitate
Nr. 62 din 17-03-2022
15/04/2022
HG pentru modificarea HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
Nr. 226 din 04-04-2022
15/04/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1599/2002
Nr. 229 din 04-04-2022
11/04/2022
Legea pentru modificarea articolului 88 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni
Nr. 76 din 31-03-2022
06/04/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii
Nr. 129 din 02-03-2022
21/03/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 40 din 17-02-2022
04/03/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Nr. 222 din 16-12-2021
10/01/2022
Legea pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
Nr. 171 din 11-11-2021
07/12/2021
Hotărârea ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor
Nr. 445 din 12-10-2021
23/11/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați
Nr. 304 din 03-11-2021
23/11/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
Nr. 150 din 28-10-2021
09/11/2021
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 142 din 14-10-2021
05/11/2021
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 121 din 30-09-2021
15/10/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere
Nr. 96 din 24-08-2021
08/09/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 136 din 19-08-2021
29/08/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt
Nr. 113 din 14-07-2021
02/08/2021
Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79/2019
Nr. 128 din 29-06-2021
16/07/2021
HANRE privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere
Nr. 254 din 14-06-2021
08/07/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”
Nr. 973 din 10-10-2018
04/06/2021
HG pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2018 cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”
Nr. 84 din 26-05-2021
04/06/2021
Legea cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei
Nr. 76 din 23-04-2021
27/05/2021
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 59 din 22-04-2021
27/05/2021
Legea pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461/2001
Nr. 54 din 09-04-2021
20/05/2021
Legea cu privire la grupurile de acțiune locală
Nr. 50 din 09-04-2021
20/05/2021
Legea pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006
Nr. 47 din 26-03-2021
20/05/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Nr. 44 din 26-03-2021
05/05/2021
Ordin privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.392/15 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA
Nr. 216 din 16-04-2021
27/04/2021
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii
Nr. 219 din 20-04-2021
27/04/2021
Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 153 din 26 iunie 2018
Nr. 84 din 14-04-2021
27/04/2021
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 35 din 18-03-2021
13/04/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la sistarea temporară a exportului de grâu
Nr. 44 din 30-03-2021
12/04/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior
Nr. 17 din 04-03-2021
05/04/2021
Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Indicaţiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118/2013
Nr. 48 din 12-03-2021
24/03/2021
HG pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către România, destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din 2020
Nr. 27 din 11-03-2021
22/03/2021
HG cu privire la ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova de către România, destinat sprijinirii agricultorilor afectați de secetă
Nr. 26 din 11-03-2021
16/03/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 13 din 27-01-2021
24/02/2021
Ordin cu privire la cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare încheiate în anul 2021
Nr. 21 din 04-02-2021
22/02/2021
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie
Nr. 552 din 25-12-2003
26/01/2021
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe
Nr. 735 din 10-09-2014
26/01/2021
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură
Nr. 217 din 24-02-2005
22/01/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
Nr. 127 din 08-02-2008
21/01/2021
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural
Nr. 507 din 30-05-2018
21/01/2021
HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții”
Nr. 963 din 22-12-2020
18/01/2021
Ordin cu privire la notificarea Organismului de Inspecţie şi Certificare „Certificat – Eco” SRL
Nr. 4 din 10-01-2020
18/01/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern
Nr. 936 din 22-12-2020
11/01/2021
HG pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 556/2016 privind interzicerea importului plaselor de pescuit confecţionate din fire polimerice netorsionate
Nr. 959 din 22-12-2020
11/01/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la crearea Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanţate de Banca Mondială
Nr. 878 din 29-09-1999
11/01/2021
HG cu privire la modificarea punctului 2 din Regulamentul Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, aprobat prin HG nr. 878/1999
Nr. 964 din 22-12-2020
11/01/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor
Nr. 379 din 25-04-2018
30/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător
Nr. 355 din 10-06-2020
30/12/2020
Legea cu privire la modificarea unor acte normative
Nr. 257 din 16-12-2020
29/12/2020
HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1406/2008 pentru aprobarea Normei sanitar- veterinare privind clasificarea și sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine
Nr. 829 din 18-11-2020
07/12/2020
HG privind modificarea HG nr. 582/2020 pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020
Nr. 790 din 28-10-2020
30/11/2020
HG cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a apiculturii în RM pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2021-2022 privind implementarea acestuia
Nr. 768 din 21-10-2020
27/11/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 772 din 21-10-2020
27/11/2020
Legea privind asigurarea subvenționată în agricultură
Nr. 183 din 11-09-2020
26/11/2020
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 176 din 11-09-2020
26/11/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli
Nr. 695 din 23-09-2020
09/10/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 23 din 27-02-2020
01/10/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002-2020
Nr. 1313 din 07-10-2002
30/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”
Nr. 356 din 11-06-2015
30/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova
Nr. 292 din 10-05-2017
30/09/2020
Ordin cu privire la delimitarea ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată
Nr. 12 din 28-01-2016
30/09/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora
Nr. 21 din 24-02-2014
30/09/2020
Hotărârea Guvernului de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate
Nr. 610 din 05-07-2010
30/09/2020
Legea pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate
Nr. 101 din 12-06-2014
30/09/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 97 din 26-07-2019
30/09/2020
HANRE cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice
Nr. 212 din 09-10-2015
28/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
Nr. 592 din 27-11-2019
28/09/2020
Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Nr. 223 din 02-11-2017
28/09/2020
HG сu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social și a listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social
Nr. 1165 din 28-11-2018
28/09/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
Nr. 31 din 27-02-2020
28/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea listei produselor agricole şi agroalimentare pentru care se vor constitui consilii pe produs
Nr. 630 din 05-06-2007
28/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a infrastructurii de piaţă pentru produsele agroalimentare
Nr. 741 din 17-08-2010
28/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a florilor proaspete tăiate și a frunzişului ornamental proaspăt
Nr. 390 din 01-04-2016
28/09/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de completare a Cărţii istoriei cîmpurilor
Nr. 179 din 10-09-2008
28/09/2020
Ordin cu privire la procedura de omologare a caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate
Nr. 149 din 04-08-2015
28/09/2020
Ordin cu privire la aprobarea procedurii de recunoaştere a grupurilor de producători (în redacție nouă)
Nr. 81 din 12-05-2017
28/09/2020
Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referinţă
Nr. 59 din 06-04-2017
28/09/2020
Legea privind piaţa produselor petroliere*
Nr. 461 din 30-07-2001
25/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere
Nr. 930 din 22-03-2002
25/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere
Nr. 1585 din 26-12-2002
25/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere şi a articolului II din Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind piaţa produselor petroliere
Nr. 166 din 27-07-2004
25/09/2020
Legea privind modificarea Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere
Nr. 122 din 18-05-2006
25/09/2020
Legea pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere
Nr. 116 din 23-06-2011
25/09/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere
Nr. 152 din 20-07-2018
25/09/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere
Nr. 1117 din 22-08-2002
25/09/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate
Nr. 1116 din 22-08-2002
25/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor
Nr. 20 din 23-02-2012
25/09/2020
Legea cu privire la parcurile industriale
Nr. 182 din 15-07-2010
25/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale
Nr. 276 din 15-11-2013
25/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea controlului de stat la fața locului în perioada moratoriului
Nr. 546 din 04-05-2016
25/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. 538 din 17-05-2007
25/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la Programul naţional de abilitare economică a tinerilor
Nr. 664 din 03-06-2008
25/09/2020
Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor
Nr. 8 din 26-02-2016
25/09/2020
Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii
Nr. 256 din 09-12-2011
25/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante
Nr. 774 din 20-06-2016
25/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare
Nr. 65 din 26-01-2001
25/09/2020
Hotărârea Guvernului privind starea comerţului interior şi măsurile pentru intensificarea influenţei statului asupra dezvoltării lui
Nr. 395 din 11-07-1996
22/09/2020
Legea pentru completarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior
Nr. 134 din 07-07-2017
22/09/2020
Legea vînzării de mărfuri
Nr. 134 din 03-06-1994
22/09/2020
Legea privind comerţul electronic
Nr. 284 din 22-07-2004
22/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic
Nr. 59 din 06-04-2017
22/09/2020
Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
Nr. 235 din 20-07-2006
22/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
Nr. 182 din 20-07-2007
22/09/2020
Legea privind activitatea de reglementare tehnică*
Nr. 420 din 22-12-2006
22/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică
Nr. 186 din 22-07-2016
22/09/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică
Nr. 40 din 06-03-2020
22/09/2020
Legea privind controlul tutunului*
Nr. 278 din 14-12-2007
22/09/2020
Legea cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie
Nr. 393 din 13-05-1999
21/09/2020
Instrucțiune cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către experţii-evaluatori ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
Nr. 32 din 16-06-2011
21/09/2020
Legea pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 393/1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie
Nr. 177 din 11-09-2020
21/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind societăţile pe acţiuni
Nr. 1401 din 07-12-2000
18/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Nr. 117 din 27-04-2001
18/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Nr. 802 din 05-02-2002
18/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Nr. 1300 din 25-07-2002
18/09/2020
Legea cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Nr. 200 din 28-07-2005
18/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Nr. 163 din 13-07-2007
18/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Nr. 106 din 28-05-2015
18/09/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni
Nr. 18 din 20-02-2020
18/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri pentru organizarea şi efectuarea certificării sanitar-veterinare
Nr. 385 din 25-06-2009
07/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”
Nr. 929 din 31-12-2009
07/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Normei privind cerinţele igienice la producerea, recoltarea, ambalarea, depozitarea şi transportarea fructelor şi legumelor proaspete
Nr. 613 din 06-07-2010
07/09/2020
Ordin privind folosirea declaraţiei de conformitate pe propria răspundere
Nr. 184 din 16-09-2010
07/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele la importul şi plasarea pe piaţă a unor produse de acvacultură
Nr. 103 din 18-02-2011
07/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
Nr. 196 din 25-03-2011
07/09/2020
HG cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
Nr. 1099 din 19-12-2017
07/09/2020
Hotărârea cu privire la aprobarea normelor perisabilităţii naturale a mărfurilor alimentare şi nealimentare la întreprinderile de comerţ de toate formele de proprietate din Republica Moldova şi a instrucţiunii privind aplicarea lor
Nr. 22 din 03-09-1996
04/09/2020
Legea Zootehniei
Nr. 412 din 27-05-1999
04/09/2020
Legea privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale
Nr. 33 din 24-02-2006
04/09/2020
HG cu privire la implementarea Legii nr.33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale
Nr. 1285 din 07-11-2006
04/09/2020
Legea privind identificarea şi înregistrarea animalelor
Nr. 231 din 20-07-2006
04/09/2020
Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea metodelor de analiză şi testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct
Nr. 174 din 14-07-2006
04/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman
Nr. 1208 din 27-10-2008
04/09/2020
Legea metrologiei
Nr. 19 din 04-03-2016
02/09/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare şi a Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului
Nr. 707 din 06-12-2001
01/09/2020
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 143 din 16-07-2020
26/08/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Nr. 156 din 20-07-2020
26/08/2020
Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. 206 din 07-07-2006
31/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012–2020
Nr. 685 din 13-09-2012
31/07/2020
Hotărârea Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. 10 din 03-08-2013
31/07/2020
Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii
Nr. 179 din 21-07-2016
31/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației la desfăşurarea activităților de comerț interior
Nr. 181 din 15-03-2019
29/07/2020
HG pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 418/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol”
Nr. 1222 din 12-12-2018
28/07/2020
HP cu privire la modificarea şi completarea HP nr.402-XV din 26.07.2001 pentru aprobarea Reg. privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului de subvenţionare şi stimulare a creditării de către băncile comerciale a agenţilor economici producători d
Nr. 601 din 01-11-2001
28/07/2020
HP pentru aprobarea Reg. privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare şi stimulare a creditării de către băncile comerciale şi asociaţiile de economii şi împrumut a agenţilor economici producători de producţie agricolă
Nr. 896 din 07-03-2002
28/07/2020
HP pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare, gestionare şi utilizare a mijloacelor Fondului de subvenţionare a dezvoltării viticulturii
Nr. 918 din 15-03-2002
28/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor destinate subvenţionării lucrărilor agricole
Nr. 900 din 08-08-2007
28/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea criteriilor de evaluare a dosarelor de subvenţionare
Nr. 130 din 18-07-2017
28/07/2020
HG cu privire la aprobarea domeniilor reglementate, autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere a pieţei
Nr. 31 din 23-01-2009
28/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea cerințelor unificate privind elaborarea programelor de supraveghere a pieței
Nr. 1096 din 19-12-2017
28/07/2020
Ordin privind aprobarea Regulilor de evidenţă şi păstrare a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi producţiei din ele
Nr. 85 din 20-09-2005
27/07/2020
Ordin cu privire la completarea Regulilor de evidenţă şi păstrare a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi producţiei din ele, aprobate prin ordinul MF nr. 85 din 20.09.2005
Nr. 45 din 26-05-2009
27/07/2020
HP pentru aprobarea Reg. privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare şi stimulare a creditării de către băncile comerciale şi asociaţiile de economii şi împrumut a agenţilor economici producători de producţie agricolă
Nr. 1067 din 08-05-2002
27/07/2020
HP pentru aprobarea Reg. privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare şi stimulare a creditării de către băncile comerciale şi asociaţiile de economii şi împrumut a agenţilor economici producători de producţie agricolă
Nr. 896 din 07-03-2002
27/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Nr. 198 din 15-07-2010
27/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică
Nr. 26 din 24-02-2011
27/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică
Nr. 1068 din 27-12-2013
27/07/2020
HG privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică
Nr. 975 din 15-08-2016
27/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la cerințele aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producției de germeni
Nr. 69 din 19-01-2018
27/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice
Nr. 124 din 12-07-2018
27/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, testarea, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire, săditor pomicol şi bacifer
Nr. 198 din 22-08-2005
27/07/2020
Hotărârea privind perfecţionarea activităţii de certificare igienică a mărfurilor, produselor alimentare şi nealimentare
Nr. 5 din 20-02-2006
27/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate şi certificare veterinară pentru comerţul şi exportul ovinelor şi caprinelor
Nr. 219 din 26-09-2006
27/07/2020
HG cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în RM al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la acestea
Nr. 48 din 27-01-2009
27/07/2020
HG cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate sacrificării
Nr. 175 din 02-03-2009
27/07/2020
HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol
Nr. 418 din 09-07-2009
27/07/2020
HG pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară în cazul importului de albine şi bondari
Nr. 438 din 16-07-2009
27/07/2020
HG cu privire la unele măsuri de certificare sanitar-veterinară la importul produselor destinate hranei animalelor
Nr. 967 din 18-10-2010
27/07/2020
HG pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea
Nr. 1113 din 06-12-2010
27/07/2020
HG pentru aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor de albine, creşterea şi certificarea materialului genitor apicol
Nr. 306 din 28-04-2011
27/07/2020
HG pentru aprobarea Normei privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer
Nr. 415 din 21-06-2013
27/07/2020
HG cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind importul şi tranzitul păsărilor de curte şi produselor de pasăre, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară
Nr. 229 din 13-04-2017
27/07/2020
HG pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerţul (importul și exportul) cu ovine și caprine
Nr. 686 din 29-06-2018
27/07/2020
HG pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerţul (importul și exportul) cu bovine și porcine
Nr. 913 din 24-09-2018
27/07/2020
HG Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a producţiei, destinate exportului, de fabricaţie proprie a întreprinderilor mixte
Nr. 575 din 07-09-1993
24/07/2020
HG cu privire la efectuarea certificării producţiei în Republica Moldova
Nr. 414 din 13-06-1994
24/07/2020
HG despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice
Nr. 212 din 04-04-1995
24/07/2020
Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Nr. 1100 din 30-06-2000
24/07/2020
HP pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului de subvenţionare şi stimulare a creditării de către băncile comerciale a agenţilor economici producători de producţie agricolă
Nr. 402 din 26-07-2001
24/07/2020
HP cu privire la modificarea HP nr.402-XV din 26.07.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului de subvenţionare a creditării de către băncile comerciale a agenţilor economici producătorilor agricoli
Nr. 601 din 01-11-2001
24/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Nr. 753 din 21-12-2001
24/07/2020
Legea privind cooperativele de producţie
Nr. 1007 din 25-04-2002
24/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Nr. 1191 din 04-07-2002
24/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 38 al Legii nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producţie
Nr. 571 din 25-12-2003
24/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Nr. 73 din 11-03-2004
24/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producţie
Nr. 300 din 28-07-2004
24/07/2020
Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică*
Nr. 115 din 09-06-2005
24/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Nr. 166 din 22-07-2005
24/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Nr. 332 din 16-12-2005
24/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică
Nr. 149 din 10-02-2006
24/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calităţii producţiei alcoolice
Nr. 1056 din 13-09-2006
24/07/2020
HG cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice"
Nr. 1441 din 19-12-2006
24/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Nr. 423 din 22-12-2006
24/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la marcarea producţiei alcoolice
Nr. 1481 din 26-12-2006
24/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 12 al Legii nr.115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică
Nr. 48 din 01-03-2007
24/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Nr. 301 din 27-12-2007
24/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulilor privind înregistrarea agenţilor economici în producţia agroalimentară ecologică
Nr. 107 din 26-05-2008
24/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice”
Nr. 1078 din 22-09-2008
24/07/2020
Ordin privind indicaţiile metodologice de elaborare şi aprobare a documentaţiei tehnologice în domeniul fabricării producţiei alcoolice
Nr. 20 din 30-03-2009
24/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia puilor destinaţi producţiei de carne
Nr. 415 din 08-07-2009
24/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Nr. 91 din 04-12-2009
24/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
Nr. 455 din 21-06-2017
23/07/2020
HG pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
Nr. 923 din 24-09-2018
23/07/2020
HG pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
Nr. 249 din 24-04-2019
23/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la perfecţionarea mecanismului de acordare a subvenţiilor în agricultură
Nr. 1043 din 08-09-2006
23/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”
Nr. 884 din 22-10-2014
23/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulilor de avizare a condiţiilor speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură
Nr. 102 din 29-05-2015
23/07/2020
Ordin pentru aprobarea Cerinţelor privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă
Nr. 79 din 05-04-2016
23/07/2020
HG pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
Nr. 249 din 24-04-2019
23/07/2020
Ordin cu privire la modificarea ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1346/2018
Nr. 999 din 10-09-2019
22/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural
Nr. 476 din 18-10-2019
22/07/2020
Legea privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora
Nr. 312 din 20-12-2013
20/07/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora
Nr. 92 din 11-06-2020
20/07/2020
Hotărâre Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli
Nr. 135 din 24-02-2014
20/07/2020
Legea cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Nr. 276 din 16-12-2016
20/07/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli
Nr. 281 din 29-11-2018
20/07/2020
Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură
Nr. 243 din 08-07-2004
20/07/2020
Legea pentru repunerea în aplicare, modificarea şi completarea Legii nr. 238-XV din 8 iulie 2004 privind impozitul unic în agricultură
Nr. 20 din 17-02-2005
20/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 25 din Legea nr.243-XV din 8 iuli 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură
Nr. 127 din 18-05-2007
20/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură
Nr. 130 din 25-05-2006
20/07/2020
Legea pentru modificarea Legii nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură
Nr. 52 din 07-03-2008
20/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 21 din Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură
Nr. 31 din 05-03-2010
20/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură
Nr. 97 din 04-05-2012
20/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural
Nr. 507 din 30-05-2018
20/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică
Nr. 1209 din 08-11-2007
20/07/2020
HG cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Nr. 1014 din 17-10-2018
17/07/2020
HG сu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
Nr. 782 din 01-08-2018
16/07/2020
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 111 din 18.06.2020
15/07/2020
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 91 din 11-06-2020
15/07/2020
Ordin CL privind condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele genuri de activitate
Nr. 12 din 20-02-2006
14/07/2020
Ordin privind completarea Ordinului nr. 12-g din 20 februarie 2006 privind condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele genuri de activitate
Nr. 23 din 07-03-2007
14/07/2020
Ordin privind completarea şi modificarea Ordinului Camerei de Licenţiere nr.12-g din 20.02.2006 privind condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele genuri de activit
Nr. 55 din 13-07-2007
14/07/2020
HG cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2018-2020
Nr. 1021 din 16-12-2013
14/07/2020
Legea pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
Nr. 296 din 22-12-2016
14/07/2020
Legea pentru completarea Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător
Nr. 106 din 09-06-2017
14/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea modelului de Certificat privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător, inclusiv în baza patentei de întreprinzător
Nr. 502 din 27-09-2018
14/07/2020
Legea cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 93 din 15-09-1998
10/07/2020
Legea pentru modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 363 din 22-04-1999
10/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 686 din 19-11-1999
10/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 650 din 16-10-2001
10/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 927 din 21-03-2002
10/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 42 din 12-01-2007
10/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 121 din 29-05-2008
10/07/2020
Legea pentru completarea anexei la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 207 din 16-07-2010
10/07/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 278 din 16-12-2016
10/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 261 din 23-11-2018
10/07/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 103 din 30-07-2019
10/07/2020
Ordin privind aprobarea formei blanchetei patentei de întreprinzător şi a duplicatului ei
Nr. 88 din 20-10-2005
10/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare către stat a preţurilor (tarifelor)
Nr. 547 din 04-08-1995
09/07/2020
Legea pentru modificarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
Nr. 92 din 13-05-2016
17/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 183 din 28-10-1998
11/06/2020
Legea pentru completarea articolului 34 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 287 din 18-02-1999
11/06/2020
Legea pentru completarea articolului 28 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 1224 din 21-09-2000
11/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, a Legii nr.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine şi a Codului cu privire la contravenţiile administrative
Nr. 768 din 27-12-2001
11/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi a articolului 258 din Titlul V al Codului fiscal nr. 407-XV din 26 iulie 2001
Nr. 1076 din 23-05-2002
11/06/2020
Legea cu privire la modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi a articolului 21 din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme
Nr. 1307 din 25-07-2002
11/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 1500 din 05-12-2002
11/06/2020
Legea cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 845-XII din 3.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi a Legii nr.1265-XIV din 5.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor
Nr. 336 din 24-07-2003
11/06/2020
Legea pentru completarea Legii nr. 845-XII din 3.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi a Legii nr. 1265-XIV din 5.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor
Nr. 337 din 24-07-2003
11/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 10 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 379 din 18-11-2004
11/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 110 din 04-06-2010
11/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 22 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 1148 din 04-08-1992
10/06/2020
Legea pentru completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 159 din 29-06-1994
10/06/2020
Legea pentru completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 320 din 13-12-1994
10/06/2020
Legea pentru completarea articolului 27 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 416 din 29-03-1995
10/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 672 din 28-11-1995
10/06/2020
Legea pentru completarea articolului 28 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 753 din 29-02-1996
10/06/2020
Legea pentru completarea articolului 17 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 1291 din 22-07-1997
10/06/2020
Legea privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare
Nr. 7 din 26-02-2016
29/05/2020
Legea cu privire la standardizarea naţională
Nr. 20 din 04-03-2016
29/05/2020
Ordin cu privire la aprobarea Nomenclatoruluide produse în fitotehnie, horticultură și de obiecte ale regnului vegetal achiziționate de la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător
Nr. 14 din 24-01-2020
27/05/2020
Legea pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008
Nr. 10 din 13-02-2020
22/05/2020
Codul Contravențional al RM
Nr. 218 din 24-10-2008
21/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Nr. 126 din 07-07-2011
21/05/2020
Legea privind protecţia consumatorilor
Nr. 105 din 13-03-2003
15/05/2020
Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
Nr. 131 din 08-06-2012
15/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
Nr. 26 din 13-03-2014
15/05/2020
Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
Nr. 160 din 22-07-2011
06/05/2020
Legea pentru completarea anexei la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
Nr. 14 din 20-02-2015
06/05/2020
Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător
Nr. 181 din 22-07-2016
06/05/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
Nr. 25 din 27-02-2020
06/05/2020
Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte normative
Nr. 56 din 02-04-2020
06/05/2020
Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative
Nr. 60 din 23-04-2020
06/05/2020
Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii
Nr. 235 din 01-12-2011
06/05/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii
Nr. 122 din 30-06-2017
06/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător
Nr. 778 din 04-10-2013
06/05/2020
Legea modificarea şi completarea Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică
Nr. 186 din 22-07-2016
06/05/2020
Legea pentru modificarea Legii nr.257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare
Nr. 211 din 17-10-2008
30/04/2020
Legea privind securitatea generală a produselor
Nr. 422 din 22-12-2006
30/04/2020
Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
Nr. 279 din 15-12-2017
30/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală
Nr. 1243 din 15-11-2007
30/04/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală
Nr. 435 din 28-05-2010
30/04/2020
Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier)
Nr. 1353 din 03-11-2000
29/04/2020
Legea privind protecţia mărcilor
Nr. 38 din 29-02-2008
29/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de producere a vinurilor şi altor produse vinicole cu denumire de origine
Nr. 760 din 10-11-1995
29/04/2020
Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate
Nr. 66 din 27-03-2008
29/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate
Nr. 97 din 13-05-2016
29/04/2020
Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
Nr. 81 din 18-03-2004
29/04/2020
Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Nr. 845 din 03-01-1992
29/04/2020
Hotărârea Guvernului privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova
Nr. 517 din 18-09-1996
29/04/2020
Legea privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare
Nr. 257 din 27-07-2006
29/04/2020
Legea cu privire la comerţul interior*
Nr. 231 din 23-09-2010
29/04/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.13 din 4 aprilie 2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
Nr. 56 din 12-02-2019
27/04/2020
Ordin cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
Nr. 13 din 04-04-2017
27/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Aviz de însoțire a mărfii” şi a Dispozițiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document „Aviz de însoţire a mărfii”
Nr. 65 din 18-04-2019
27/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special
Nr. 24/36 din 25-03-1998
24/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”
Nr. 130 din 30-09-2010
24/04/2020
Ordin privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special “Factura fiscală”
Nr. 871 din 28-10-2011
24/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de completare a borderoului de achiziţie al laptelui
Nr. 85 din 28-06-2014
24/04/2020
Ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010
Nr. 134 din 11-09-2014
24/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare"
Nr. 174 din 02-03-2009
13/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi cerealiere păioase
Nr. 600 din 18-07-2014
13/04/2020
Legea cu privire la completarea Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000
Nr. 1431 din 07-11-2002
06/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000
Nr. 1535 din 13-12-2002
06/04/2020
Legea privind abrogarea articolului 171 din Legea reglementării de stat a activității comerciale externe nr. 1031/2000
Nr. 21 din 20-02-2020
06/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000
Nr. 1535 din 13-12-2002
30/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea anexei la Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2016
Nr. 130 din 26-02-2020
24/03/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor
Nr. 526 din 18-12-2003
24/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020
Nr. 560 din 24-07-2013
24/03/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor
Nr. 187 din 22-07-2016
24/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la Consiliul coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei
Nr. 964 din 09-08-2016
24/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
Nr. 1089 din 18-12-2017
24/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
Nr. 543 din 21-11-2018
24/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului
Nr. 1236 din 19-12-2018
19/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Nr. 1280 din 26-12-2018
19/03/2020
Legea pentru modificarea articolului 201 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior
Nr. 274 din 29-11-2018
18/03/2020
Hotărârea Parlamentului cu privire la monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior
Nr. 128 din 22-02-2010
18/03/2020
Legea pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior
Nr. 175 din 28-07-2011
18/03/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 8 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior
Nr. 42 din 21-03-2013
18/03/2020
Hotărârea Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Nr. 948 din 25-11-2013
18/03/2020
Legea pentru completarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior
Nr. 134 din 07-07-2017
18/03/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior
Nr. 235 din 08-11-2018
18/03/2020
Statutul Societății cu Răspundere Limitată cu 2 sau mai mulți asociați
Statut
09/03/2020
Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe
Nr. 1031 din 08-06-2000
03/03/2020
Legea cu privire la completarea Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000
Nr. 1431 din 07-11-2002
03/03/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000
Nr. 1535 din 13-12-2002
03/03/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 23 din Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică şi a articolului 15 din Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000
Nr. 36 din 19-02-2004
03/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de leguminoase proaspete şi uscate.Cerinţe de comercializare”
Nr. 205 din 11.03.2009
28/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul
Nr. 931 din 08.12.2011
28/01/2020
Legea privind activitatea de reglementare tehnică
Nr. 420 din 22.12.2006
27/01/2020
Legea privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător
Nr. 161 din 22.07.2011
27/01/2020
Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
Nr. 451 din 30-07-2001
23/01/2020
Titlu
Data
Regulament cu privire la modul de licenţiere a genurilor de activitate din domeniul producţiei agricole şi industriei de prelucrare
Nr. din 07-11-1996
24/07/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!