Formulare standard

Legislație Activități comerciale și de producție Formulare standard
Titlu
Data
Cerere privind eliberarea autorizației de import a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Formular
09/03/2020
Cerere privind eliberarea autorizației de export a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Formular
09/03/2020
Cerere aviz sanitar pentru producatorii autohtoni
Formular Cerere
09/03/2020
Formular de cerere suplimentar
Formular Cerere
09/03/2020
Cerere privind eliberarea autorizației individuale de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Formular
06/03/2020
Cerere privind eliberarea autorizaţiei de import în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr
Formular
06/03/2020
Cerere privind eliberarea Certificatului de verificare al livrării
Formular
06/03/2020
Cerere privind eliberarea Certificatului internaţional de import
Formular
06/03/2020
Cerere privind eliberarea Certificatului utilizatorului final
Formular
06/03/2020
Cerere privind eliberarea autorizaţiei de import CEFTA
Formular
06/03/2020
Cerere de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității comerciale
Formular Cerere
05/02/2020
Titlu
Data
Legea pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II)
Nr. 325 din 09-11-2023
23/11/2023
Legea concurenței
Nr. 183 din 11-07-2012
30/08/2023
Legea pentru modificarea Legii concurenței nr. 183/2012
Nr. 199 din 25-07-2023
30/08/2023
Dispoziție cu privire la reformarea sistemului de control de stat asupra activității de întreprinzător
Nr. 108 din 25-07-2023
04/08/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a unor cheltuieli suportate de persoanele fizice ce desfășoară activități independente
Nr. 438 din 28-06-2023
06/07/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor „373”
Nr. 351 din 07-06-2023
20/06/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital)
Nr. 101 din 28-04-2023
22/05/2023
Legea cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”
Nr. 376 din 29-12-2022
20/01/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 332 din 08-12-2022
27/12/2022
Legea privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli
Nr. 337 din 08-12-2022
26/12/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii
Nr. 320 din 24-11-2022
14/12/2022
HG cu privire la modificarea unor hotărâri ale HG (completarea listei genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control;
Nr. 826 din 30-11-2022
05/12/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 592/2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
Nr. 772 din 09-11-2022
23/11/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 270 din 22-09-2022
14/10/2022
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici
Nr. 15 din 18-01-2021
29/09/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+2”
Nr. 622 din 07-09-2022
27/09/2022
HG pentru modificarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022
Nr. 472 din 06-07-2022
13/07/2022
HANRE referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale.
Nr. 385 din 12-08-2010
07/07/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 276 din 27-04-2022
05/05/2022
HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022
Nr. 275 din 27-04-2022
05/05/2022
Legea cu privire la publicitate
Nr. 62 din 17-03-2022
15/04/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii
Nr. 129 din 02-03-2022
21/03/2022
Legea pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
Nr. 171 din 11-11-2021
07/12/2021
Hotărârea ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor
Nr. 445 din 12-10-2021
23/11/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați
Nr. 304 din 03-11-2021
23/11/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
Nr. 150 din 28-10-2021
09/11/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere
Nr. 96 din 24-08-2021
08/09/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 136 din 19-08-2021
29/08/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”
Nr. 973 din 10-10-2018
04/06/2021
HG pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2018 cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”
Nr. 84 din 26-05-2021
04/06/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Nr. 44 din 26-03-2021
05/05/2021
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii
Nr. 219 din 20-04-2021
27/04/2021
Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 153 din 26 iunie 2018
Nr. 84 din 14-04-2021
27/04/2021
Legea cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 93 din 15-09-1998
10/07/2020
Legea pentru modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 363 din 22-04-1999
10/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 686 din 19-11-1999
10/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 650 din 16-10-2001
10/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 927 din 21-03-2002
10/07/2020
Ordin privind aprobarea formei blanchetei patentei de întreprinzător şi a duplicatului ei
Nr. 88 din 20-10-2005
10/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 121 din 29-05-2008
10/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 261 din 23-11-2018
10/07/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Nr. 103 din 30-07-2019
10/07/2020
Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
Nr. 131 din 08-06-2012
15/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
Nr. 26 din 13-03-2014
15/05/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.13 din 4 aprilie 2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
Nr. 56 din 12-02-2019
27/04/2020
Ordin cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
Nr. 13 din 04-04-2017
27/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Aviz de însoțire a mărfii” şi a Dispozițiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document „Aviz de însoţire a mărfii”
Nr. 65 din 18-04-2019
27/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special
Nr. 24/36 din 25-03-1998
24/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”
Nr. 130 din 30-09-2010
24/04/2020
Ordin privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special “Factura fiscală”
Nr. 871 din 28-10-2011
24/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de completare a borderoului de achiziţie al laptelui
Nr. 85 din 28-06-2014
24/04/2020
Ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010
Nr. 134 din 11-09-2014
24/04/2020
Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
Nr. 451 din 30-07-2001
23/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!