Demografie

Legislație Demografie

Ce este demografia?

Demografia reprezintă în linii generale studiul statistic al populațiilor umane. Demografia examinează dimensiunea, structura și mișcările populațiilor în spațiu și timp. Pentru realizarea acestor studii și date statistice, experții recurg la date din istorie, economie, antropologie, sociologie și alte domenii. Demografia este utilă guvernelor și întreprinderilor private ca mijloc de analiză și predicție a tendințelor sociale, culturale și economice legate de populație.

demografie

Specialiștii în demografie adună date statistice în Republica Moldova în principal prin recensămintele guvernamentale și registrele guvernamentale ale nașterilor și deceselor. Cu toate acestea, aceste surse pot fi inexacte, în funcție de precizia înregistrărilor guvernamentale. Demografii colectează, de asemenea, date indirect, prin sondajul unor grupuri mai mici din cadrul unei comunități. Aceste eșantioane sunt apoi examinate folosind modele statistice pentru a trage concluzii despre populație la nivel general.

Ce este sistemul electoral?

Un sistem electoral sau un sistem de vot este un set de reguli care determină modul în care se desfășoară alegerile și referendumurile într-un stat democratic și modul în care sunt determinate rezultatele acestora. În Republica Moldova regulile după care se desfășoară procesul electoral sunt stipulate expres în Codul Electoral, dar și în alte acte normative adoptate în acest sens.

Legea electorală alegeri locale

Atât la nivel central cât și la nivel local există același sistem de reguli care guvernează toate aspectele procesului de vot: când au loc alegerile, cine are voie să voteze, cine poate candida, cum sunt marcate și exprimate buletinele de vot, cum sunt numărate buletinele de vot, cum voturile se traduc în rezultatul alegerilor, limitele privind cheltuielile campaniei și alți factori care pot afecta rezultatul. Sistemul electoral este definit de Constituție și alte legi electorale, puse în practică de comisii electorale.

Ce este cetățenia?

Cetățenia este relația existentă între un individ și un stat căruia individul îi datorează loialitate, iar  la rândul său, statul îi datorează protecția sa. Republica Moldova și fiecare stat aparte stabilește condițiile în care va recunoaște persoanele ca cetățeni și condițiile în care acest statut poate fi retras. Recunoașterea de către un stat ca cetățean implică, în general, recunoașterea drepturilor civile, politice și sociale care nu sunt acordate non-cetățenilor.

Drepturile de bază acordate cetățenilor sunt:

  • dreptul la un pașaport;
  •  dreptul de a părăsi și de a se întoarce în țara/țarile de cetățenie;
  •  dreptul de a trăi în acea țară și de a lucra acolo.

Unele țări permit cetățenilor lor să aibă mai multe cetățenii, în timp ce altele insistă pe loialitate exclusivă. Persoana care nu are cetățenia niciunui stat este considerată apatridă.

În această pagină puteți găsi legislația Republicii Moldova în domeniu electoral, Cetățenie, stare civilă, recensământ, etc.
Titlu
Data
Cerere privind înregistrarea prealabilă a cetățeanului /cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua alegerilor se vor afla în străinătate
Anexă la Regulamentul privind înregistrarea prealabilă
20/02/2020
Titlu
Data
HCC pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 112 alin. (2) din Codul electoral (interdicția de a fi membru de partid pentru Președintele Republicii Moldova)
Nr. 35 din 12-12-2017
15/07/2020
HCC privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice
Nr. 5 din 25-02-2020
15/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolelor 177 şi 178 din Codul electoral, în redacţia Legii nr. 29 din 13 martie 2014 (problemele pasibile a fi supuse referendumului local)
Nr. 21 din 05-06-2014
13/07/2020
HC privind revizuirea HCC nr. 9 din 26.05.2009 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.273-XVI din 7.12.2007 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” şi din Legea nr.76-XVI din 10.04.2008 „Pentru modificarea
Nr. 31 din 11-12-2014
13/07/2020
Hotărârea CC privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 28 lit.(a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000, cu modificările şi completările ulterioare
Nr. 11 din 30-10-2012
13/07/2020
Hotărârea CC privind controlul constituţionalităţii unei sintagme din art. 2 alin.(3) lit.g) din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 “Privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte”, cu modificările şi completările ulterioare
Nr. 15 din 05-06-2007
10/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.273-XVI din 7.12.2007 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” şi din Legea nr.76-XVI din 10.04.2008 „Pentru modificarea şi completarea Codului Electoral
Nr. 9 din 26-05-2009
10/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Parlamentului nr.432-XIV din 10 iunie 1999 "Privind asigurarea unităţii aplicării unor prevederi ale Codului electoral"
Nr. 61 din 16-11-1999
09/07/2020
Hotărârea CC despre controlul constituţionalităţii art.150 alin.(1) şi (2) din Codul electoral
Nr. 15 din 11-04-2000
09/07/2020
Hotărârea CC cu privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 894-XIV din 23 martie 2000 "Pentru modificarea şi completarea Codului electoral" şi a art. 86 din Codul electoral
Nr. 35 din 10-10-2000
09/07/2020
Hotărârea CC despre controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 1107-XIV din 30 iunie 2000 "Privind modificarea şi completarea Codului electoral"
Nr. 16 din 29-03-2001
09/07/2020
Hotărârea CC privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 551-XV din 18 octombrie 2001 "Pentru modificarea articolului 23 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000"
Nr. 14 din 19-03-2002
09/07/2020
Hotărârea CC privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor pct.10 alin.2 din Regulamentul cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de indentitate ale Sistemului naţional de paşapoarte
Nr. 16 din 19-05-1997
08/07/2020
Hotărârea CC cu privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul electoral şi a Hotărîrii Parlamentului nr. 1508-XIII din 18 februarie 1998
Nr. 15 din 27-05-1998
08/07/2020
Hotărârea CC privind interpretarea articolului 41 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova
Nr. 37 din 10-12-1998
08/07/2020
Hotărârea CC cu privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 146-XIV din 30 septembrie 1998 "Pentru modificarea şi completarea Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice"
Nr. 03 din 29-01-1999
08/07/2020
Hotărârea CC privind controlul constituţionalităţii unor preveder din Legea nr. 430-XIII din 19 aprilie 1995 "Despre statutul consilierului în consiliul local"* şi din Codul electoral**
Nr. 43 din 27-07-1999
08/07/2020
Hotărârea CC privind excepția de neconstituționalitate a articolului 13 alin. (1) lit. b) din Codul electoral (Sesizarea nr. 105g/2018)
Nr. 25 din 11-10-2018
25/06/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 112 alin. (2) din Codul electoral (interdicția de a fi membru de partid pentru Președintele Republicii Moldova) (sesizarea nr. 85a/2017)
Nr. 35 din 12-12-2017
25/06/2020
Hotărârea CC de inadmisibilitate a sesizării nr. 93a/2016 privind controlul constituționalității art. 26 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice și art. 38 alin. (3) lit. c) din Codul electoral nr. 138
Nr. 61 din 06-09-2016
25/06/2020
Decizia CC de inadmisibilitate a sesizării nr. 111a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolele 42 alin. (6), 102 alin. (1) şi (2) şi 156 alin. (3) din Codul electoral
Nr. 63 din 26-09-2016
25/06/2020
Titlu
Data
Legea pentru modificarea Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
Nr. 68 din 28-03-2024
15/04/2024
Legea privind modificarea unor acte normative
Nr. 1 din 18-01-2024
05/02/2024
HG pentru modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice (extinderea termenelor de prestare a serviciilor în materie de cetățenie)
Nr. 56 din 24-01-2024
01/02/2024
HG privind aprobarea Listei statelor ai căror cetățeni pot presta muncă pe teritoriul Republicii Moldova în baza vizei, a dreptului de aflare sau a dreptului de ședere provizorie, după caz, fără obținerea prealabilă a dreptului de ședere provizorie
Nr. 55 din 24-01-2024
01/02/2024
Legea privind modificarea unor acte normative
Nr. 1 din 18-01-2024
29/01/2024
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2013
Nr. 1001 din 13-12-2023
19/12/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (indemnizația pentru munca prestată în perioada electorală, achitată funcționarilor electorali nedegrevați sau neconvocați)
Nr. 326 din 09-11-2023
23/11/2023
Legea pentru modificarea Codului electoral nr. 325/2022
Nr. 280 din 04-10-2023
09/10/2023
Legea pentru modificarea articolului 431 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
Nr. 203 din 20-07-2023
02/08/2023
Legea pentru modificarea articolului 11 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000
Nr. 142 din 08-06-2023
07/07/2023
HG pentru modificarea HG nr. 169/2021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice și abrogarea HG nr. 670/2020 cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a Listei evenimentelor de viață
Nr. 244 din 26-04-2023
02/05/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la serviciul guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă (MobiSign)
Nr. 324 din 18-05-2022
18/04/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 324/2022 cu privire la serviciul guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă (MobiSign)
Nr. 207 din 12-04-2023
18/04/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte
Nr. 133 din 15-03-2023
17/03/2023
Legea pentru modificarea articolului 31 din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
Nr. 378 din 29-12-2022
30/01/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2023
Nr. 952 din 28-12-2022
16/01/2023
CODUL ELECTORAL
Nr. 325 din 08-12-2022
26/12/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 118 din 12-05-2022
22/06/2022
Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova
Nr. 269 din 09-11-1994
22/06/2022
Hotărârea Guvernului petru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor
Nr. 50 din 15-01-2013
27/05/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2013
Nr. 322 din 18-05-2022
27/05/2022
HG pentru abrogarea HG nr. 768/2011 cu privire la aprobarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025)
Nr. 286 din 27-04-2022
06/05/2022
Hotărârea CEC pentru modificarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1734/2018
Nr. 4843 din 19-05-2021
16/06/2021
Hotărârea CEC pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702/2018
Nr. 4842 din 19-05-2021
16/06/2021
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vârste între 5 şi 16 ani
Nr. 434 din 23-07-1996
24/12/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin HG nr. 125/2013
Nr. 878 din 09-12-2020
16/12/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 63 din 05-07-2019
30/09/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 113 din 15-08-2019
30/09/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 6 din 06-02-2020
30/09/2020
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 162 din 20-07-2020
22/09/2020
Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova
Nr. 274 din 27-12-2011
26/08/2020
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 139 din 16-07-2020
26/08/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 113 din 15-08-2019
16/07/2020
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 111 din 18.06.2020
15/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii articolului 28 lit. b) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000
Nr. 24 din 06-10-2015
14/07/2020
Legea pentru modificarea Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova
Nr. 486 din 06-06-1995
26/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 36 din Legea nr.880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi a Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 145 din 07-07-2005
26/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 34 din Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistical Republicii Moldova
Nr. 132 din 01-07-2010
26/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 796 din 25-01-2002
25/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 31 din 13-02-2003
25/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 176 din 22-07-2005
25/06/2020
Legea pentru modificarea Codului electoral
Nr. 276 din 04-11-2005
25/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 298 din 17-11-2005
25/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 126 din Codul electoral
Nr. 368 din 23-12-2005
25/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 69 din Codul electoral
Nr. 79 din 06-04-2006
25/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 248 din 21-07-2006
25/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 46 al Codului electoral
Nr. 75 din 23-03-2007
25/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 76 din 10-04-2008
25/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 46 al Codului electoral
Nr. 75 din 23-03-2007
25/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 76 din 10-04-2008
25/06/2020
Legea pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 25 din 15-06-2009
25/06/2020
Legea privind modificarea şi completarea articolului 139 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 16 din 26-02-2010
25/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 119 din 18-06-2010
25/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 92 din 19-04-2013
25/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 216 din 12-07-2013
25/06/2020
Legea privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 18 din 06-03-2014
25/06/2020
Legea privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 29 din 13-03-2014
25/06/2020
Legea pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 61 din 09-04-2015
25/06/2020
Legea pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 84 din 30-05-2015
25/06/2020
Legea cu privire la modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Nr. 147 din 15-07-2016
25/06/2020
Hotărârea CEC pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri
Nr. 335 din 04-10-2016
24/06/2020
Hotărârea CEC pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 335 din 4.10.2016
Nr. 1824 din 25-09-2018
24/06/2020
Legea privind modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 268 din 04-02-1999
24/06/2020
Legea privind modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 403 din 14-05-1999
24/06/2020
Legea privind modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 480 din 02-07-1999
24/06/2020
Legea cu privire la completarea articolului 139 din Codul electoral
Nr. 778 din 03-02-2000
24/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 894 din 23-03-2000
24/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 102 din Codul electoral
Nr. 1036 din 09-06-2000
24/06/2020
Legea privind modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 1107 din 30-06-2000
24/06/2020
Legea pentru modificarea Codului electoral
Nr. 1217 din 31-07-2000
24/06/2020
Legea pentru modificarea Codului electoral
Nr. 1227 din 21-09-2000
24/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 41 din Codul electoral
Nr. 1422 din 15-12-2000
24/06/2020
Legea pentru completarea Codului electoral
Nr. 1439 din 28-12-2000
24/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Nr. 796 din 25-01-2002
24/06/2020
Legea pentru modificarea Codului electoral
Nr. 842 din 14-02-2002
24/06/2020
Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 107 din 19-06-2014
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018
Nr. 2591 din 28-08-2019
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi
Nr. 1729 din 03-04-2018
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018
Nr. 2593 din 28-08-2019
23/06/2020
Hotărârea CEC cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală
Nr. 3338 din 16-07-2010
23/06/2020
Hotărârea CEC despre modificarea şi completarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală
Nr. 3570 din 05-10-2010
23/06/2020
Hotărârea CEC despre modificarea şi completarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală
Nr. 3570 din 05-10-2010
23/06/2020
Hotărârea CEC despre modificarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală
Nr. 3735 din 29-10-2010
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru completarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală
Nr. 46 din 12-04-2011
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019
Nr. 2733 din 24-09-2019
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie
Nr. 1730 din 03-07-2018
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018
Nr. 2592 din 28-08-2019
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru modificarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2265 din 8 februarie 2019
Nr. 2821 din 17-10-2019
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale
Nr. 2674 din 25-09-2014
23/06/2020
HCEC pentru modificarea și completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25.09.2014
Nr. 1733 din 03-07-2018
23/06/2020
HCEC pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014
Nr. 2948 din 17-11-2014
23/06/2020
HCEC pentru modificarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014
Nr. 2684 din 13-09-2019
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015
Nr. 115 din 18-08-2016
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru completarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015
Nr. 730 din 14-02-2017
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015
Nr. 1100 din 12-09-2017
23/06/2020
Hotărârea CEC pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015
Nr. 2521 din 18-06-2019
23/06/2020
HCEC pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015
Nr. 2905 din 15-11-2019
23/06/2020
Legea pentru modificarea Codului familiei
Nr. 134 din 30-06-2005
22/06/2020
Legea pentru completarea şi modificarea articolului 3 din Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 960 din 24-07-1996
22/06/2020
Legea pentru completarea articolului 2 din Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 1568 din 26-02-1998
22/06/2020
Legea pentru completarea articolului 10 din Legea nr. 418-XII din 19 decembrie 1990 cu privire la migraţiune şi a articolului 3 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 564 din 12-10-2001
22/06/2020
Legea pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 565 din 19-10-2001
22/06/2020
Legea pentru completarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 342 din 24-07-2003
22/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 43 din 26-02-2004
22/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 69 din 05-05-2005
22/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, a Legii nr.273-XIII din 9.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 309 din 01-12-2005
22/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 135 din 01-07-2010
22/06/2020
Legea pentru completarea articolului II din Legea nr. 135 din 1.07.2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 25 din 24-02-2011
22/06/2020
Legea pentru completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 287 din 14-12-2012
22/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice
Nr. 64 din 12-11-2009
22/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice
Nr. 81 din 07-05-2010
22/06/2020
Hotărârea CEC pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice
Nr. 4401 din 23-12-2015
22/06/2020
Legea pentru completarea articolului 28 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice
Nr. 241 din 13-10-2016
22/06/2020
Legea cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice
Nr. 78 din 03-05-2018
22/06/2020
Legea pentru modificarea și completarea Codului familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000
Nr. 150 din 01-07-2016
22/06/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
Nr. 256 din 01-11-2013
17/06/2020
Legea pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova
Nr. 1469 din 21-11-2002
29/05/2020
Legea pentru modificarea articolului 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008
Nr. 137 din 04-10-2019
22/05/2020
Codul Contravențional al RM
Nr. 218 din 24-10-2008
21/05/2020
Legea cetăţeniei Republicii Moldova*
Nr. 1024 din 02-06-2000
11/05/2020
Legea pentru modificarea articolului 23 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000
Nr. 551 din 18-10-2001
11/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000
Nr. 232 din 05-06-2003
11/05/2020
Legea pentru modificarea articolului 39 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000
Nr. 328 din 24-07-2003
11/05/2020
Legea pentru completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000
Nr. 222 din 01-07-2004
11/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000
Nr. 14 din 17-02-2005
11/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000
Nr. 275 din 18-12-2008
11/05/2020
Legea pentru modificarea articolului 12 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000
Nr. 137 din 01-07-2010
11/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000
Nr. 112 din 09-06-2011
11/05/2020
Legea pentru modificarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000
Nr. 24 din 13-03-2014
11/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000
Nr. 132 din 21-12-2017
11/05/2020
Hotărârea CEC cu privire la aprobarea modelelor legitimațiilor de primar și de consilier al consiliului local
Nr. 2794 din 11-10-2019
27/04/2020
Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova
Nr. 200 din 16-07-2010
27/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi
Nr. 258 din 03-04-2009
22/04/2020
Convenția Europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei
Nr. 52 din 15-10-1975
22/04/2020
Departamentul Analize Statistice şi Sociologice Instrucţiune privind ţinerea la zi a registrelor de evidenţă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
Nr. 05 din 14-10-1999
10/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor serviciilor cu plată şi a Regulamentului privind modul de formare şi utilizarea a mijloacelor speciale provenite din prestarea serviciilor cu plată de către Biroul Naţional de
Nr. 1403 din 30-12-2005
10/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice
Nr. 471 din 03-05-2006
10/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informaţional automatizat al Biroului Naţional de Statistică
Nr. 856 din 21-09-2010
10/04/2020
Ordin privind aprobarea Regulamentului de determinare a datelor statistice, calcularea şi prezentarea indicatorului integral teritorial de securitate demografică (IITSD)
Nr. 112/70/180 din 16-08-2012
10/04/2020
Hotărârea Guvernului privind crearea sistemului de statistică energetică
Nr. 141 din 24-02-2014
10/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Nr. 1451 din 30-12-2016
10/04/2020
Legea cu privire la statistica oficială
Nr. 93 din 26-05-2017
10/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru Statistică
Nr. 244 din 21-03-2018
10/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică
Nr. 935 din 24-09-2018
10/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pe anul 2020
Nr. 676 din 27-12-2019
10/04/2020
Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova
Nr. 880 din 22-01-1992
09/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la dezvoltarea Registrului de Stat al populaţiei
Nr. 385 din 05-07-1996
09/04/2020
Codul Electoral al RM
Nr. 1381 din 21-11-1997
09/04/2020
Convenție privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă
Nr. 352 din 08-09-1976
09/04/2020
Legea privind actele de stare civilă
Nr. 100 din 26-04-2001
09/04/2020
Legea pentru modificarea Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 867 din 15-02-2002
09/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 178 din 17-04-2003
09/04/2020
Instrucțiune cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă
Nr. 4 din 21-01-2004
09/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 36 din Legea nr.880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi a Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 145 din 07-07-2005
09/04/2020
Legea pentru modificarea articolului 17 din Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 4 din 08-02-2007
09/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 203 din 26-07-2007
09/04/2020
Legea cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 49 din 22-03-2012
09/04/2020
Legea pentru modificarea articolului 17 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 195 din 12-07-2013
09/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 248 din 24-10-2013
09/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 14 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 217 din 03-12-2015
09/04/2020
Legea privind completarea Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă
Nr. 310 din 22-12-2017
09/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender
Nr. 286 din 29-05-2019
09/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulilor privind scrierea numelui de familie şi a prenumelui în documentele de stare civilă în urma schimbării, rectificării sau transliterării acestora
Nr. 566 din 26-05-2016
09/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al populaţiei" şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei
Nr. 333 din 18-03-2002
08/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei
Nr. 28 din 07-06-2019
03/04/2020
Instrucțiune privind ţinerea la zi a registrelor de evidenţă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
Nr. 05 din 14-10-1999
03/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pe anul 2020
Nr. 676 din 27-12-2019
23/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova
Nr. 570 din 19-07-2017
23/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Nr. 1451 din 30-12-2016
23/03/2020
Legea pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008
Nr. 12 din 15-02-2019
17/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind integrarea străinilor în Republica Moldova pentru anul 2020
Nr. 107 din 26-02-2020
13/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova
Nr. 1144 din 21-11-2018
13/03/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000
Nr. 132 din 21-12-2017
13/03/2020
Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă,aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014
Nr. 1009 din 04-07-2017
04/03/2020
Hotărârea cu privire la întocmirea listelor electorale
Nr. 3529 din 09-09-2010
02/03/2020
Hotărârea despre modificarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale
Nr. 3571 din 05-10-2010
02/03/2020
Hotărârea cu privire la împuternicirea registratorilor de a ridica listele electorale de la judecătoriile de sector/raionale
Nr. 3183 din 24-02-2015
02/03/2020
Hotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014
Nr. 3376 din 12-05-2015
02/03/2020
Hotărârea cu privire la împuternicirea registratorilor de a ridica listele electorale de la instanțele judecătorești
Nr. 3750 din 12-08-2015
02/03/2020
Hotărârea pentru modificarea și completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014
Nr. 321 din 30-09-2016
02/03/2020
Hotărârea cu privire la procedura de ridicare a listelor electorale de la instanțele judecătorești și actualizarea datelor în Registrul de stat al alegătorilor
Nr. 626 din 23-12-2016
02/03/2020
Hotărârea pentru modificarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014
Nr. 2684 din 13-09-2019
02/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la crearea Comisiei naționale pentru recensăminte, Runda mondială 2020
Nr. 862 din 30-10-2017
02/03/2020
Hotărârea pentru modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă,aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014
Nr. 1009 din 04-07-2017
20/02/2020
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare
Nr. 1734 din 03.07.2018
20/02/2020
Hotărâre privind condițiile de organizare a întrunirilor electorale
Nr. 2022 din 28.12.2018
20/02/2020
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare
Nr. 2265 din 08.02.2019
20/02/2020
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție
Nr. 1702 din 19-06-2018
20/02/2020
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1702 din 19.06.2018
Nr. 2591 din 28.08.2019
20/02/2020
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1730 din 03.07.2018
Nr. 2592 din 28.08.2019
20/02/2020
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1729 din 03.07.2018
Nr. 2593 din 28.08.2019
20/02/2020
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali
Nr. 2704 din 17-09-2019
20/02/2020
Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile exercitării dreptului de vot la alegerile locale
Nr. 2734 din 27.09.2019
20/02/2020
Hotărâre cu privire la aprobarea Codului de conduită privind modul de desfășurare și reflectare a campaniei electorale
Nr.1362 din 28.10.2005
19/02/2020
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale
Nr.137 din 14.02.2006
19/02/2020
Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora
Nr.332 din 24.10.2006
19/02/2020
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali
Nr.382 din 12.12.2006
19/02/2020
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali
Nr.383 din 12.12.2006
19/02/2020
Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală
Nr.3353 din 20.07.2010
19/02/2020
Hotărâre pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30 iulie 2010
Nr. 1823 din 25-09-2018
19/02/2020
Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru anul 2020, conform performanțelor obținute la alegeri
Nr. 3558 din 13-01-2020
19/02/2020
Hotărâre despre completarea Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală
Nr. 3568 din 05.10.2010
19/02/2020
Hotărâre despre modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți
Nr. 3569 din 05.10.2010
19/02/2020
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi
Nr. 45 din 12-04-2011
19/02/2020
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi
Nr. 125 din 22-04-2011
19/02/2020
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1811 din 5 august 2008
Nr. 117 din 18-08-2016
19/02/2020
Hotărâre despre modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție
Nr. 3572 din 05.10.2010
19/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la organele de stare civilă ale Departamentului Tehnologii Informaționale
Nr.1706 din 27.12.2002
17/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuți
Nr. 258 din 03.04.2009
17/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă
Nr.757 din 04.07.2006
17/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă
Nr. 558 din 18.05.2007
17/02/2020
Legea pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000
Nr. 107 din 31-07-2019
11/02/2020
Hotărârea pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006
Nr. 2637 din 02-09-2019
07/02/2020
Convenție privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă
Nr. 352 din 08-09-1976
07/02/2020
Nomenclatorul şi tarifele serviciilor cu plată prestate de Arhiva republicană a actelor de stare civilă
Nr. 2105 din 21-05-1999
07/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la organele de stare civilă ale Departamentului Tehnologii Informaţionale
Nr. 1706 din 27-12-2002
07/02/2020
Hotărârea Guvernului privind acordarea unor scutiri la serviciile de stare civilă prestate contra plată
Nr. 275 din 16-04-2014
07/02/2020
HG pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale
Nr. 738 din 20-06-2008
07/02/2020
Legea pentru modificarea articolului 17 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Nr. 195 din 12-07-2013
07/02/2020
Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Serviciului Stare Civilă al Ministerului Justiţiei în Armorialul General al Republicii Moldova
Nr. 476 din 08-09-2016
07/02/2020
Hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare (interdicția eliberării documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere)
Nr. 17 din 10-05-2017
07/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender
Nr. 286 din 29-05-2019
07/02/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulilor privind scrierea numelui de familie şi a prenumelui în documentele de stare civilă în urma schimbării, rectificării sau transliterării acestora
Nr. 566 din 26-05-2016
07/02/2020
Hotărârea pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri
Nr. 335 din 04-10-2016
06/02/2020
Legea cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”
Nr. 101 din 15-05-2008
06/02/2020
Legea privind modificarea Legii nr. 101/2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”
Nr. 223 din 25-10-2018
06/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la Serviciul Stare Civilă
Nr. 82 din 31.01.2008
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor spe
Nr. 738 din 20.06.2008
31/01/2020
Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Nr. 273 din 09-11-1994
30/01/2020
Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti decembrie 1992 prin Rezoluţie a Adunării Generale a ONU
Nr. 3465 din 01-09-1989
30/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova
Nr. 125 din 18-02-2013
30/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou
Nr. 53 din 17-01-2013
30/01/2020
Legea privind partidele politice
Nr. 294 din 21-12-2007
30/01/2020
Legea pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local şi a Regulamentului insignei de ales local
Nr. 256 din 09.07.2004
30/01/2020
Protocolul opțional la Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice
Nr. 254 din 16-12-1966
30/01/2020
Codul Familiei
Nr. 1316 din 26-10-2000
30/01/2020
Legea privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 20 privind eliberarea certificatului de capacitate matrimonială
Nr. 100 din 12-12-2009
30/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor spe
Nr. 738 din 20-06-2008
30/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi
Nr. 258 din 03-04-2009
30/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă
Nr. 558 din 18-05-2007
30/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă
Nr. 757 din 04-07-2006
30/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate
Nr. 210 din 24-03-2014
30/01/2020
Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic
Nr. 841 din 30-10-2013
30/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție
Nr. 786 din 04-10-2017
30/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova
Nr. 197 din 12-03-2001
30/01/2020
Codul Civil Al Republicii Moldova
Nr. 1107 din 06.06.2002
23/01/2020
Titlu
Data
Codul bunelor practici în materie electorală. Linii directoare şi raport explicativ
Adoptat de Comisia europeana pentru Democraţie prin Drept în cadrul celei de-a 52 Reuniune Plenară (Veneţia, 18-19 octombrie 2002)
30/01/2020
Declarația interpretativă (revizuită) a codului bunelor practici în materie electorală a participării persoanelor cu dizabilități la alegeri
Adoptată de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 39 –a adunare ( Veneţia, 15 Decembrie 2011) şi de Comisia de la Veneţia ca ce-a de-a 89-a sesiune plenară (Veneţia, 16-17 Decembrie 2011)
30/01/2020
Codul Bunelor Practici în Materie de Referendum
Adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19a reuniune(Veneţia, 16 decembrie 2006) şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 70a Sesiune Plenară (Veneţia, 16-17 martie 2007)
30/01/2020
Linii directoare comune privind prevenirea și combaterea utilizării abuzive a resurselor administrative în cursul proceselor electorale
Strasbourg, 9 octombrie 2015
30/01/2020
Date statistice din Registrul de stat al populaţiei referitor la persoanele fizice cu loc de trai în Republica Moldova în profil administrativ-teritorial
(starea la 1 decembrie 2019)
23/01/2020
Date statistice din Registrul de stat al populaţiei referitor la persoanele fizice cu loc de trai în Republica Moldova în profil de vârstă
(starea la 1 decembrie 2019)
23/01/2020
Date statistice din Registrul de stat al populaţiei referitor la persoanele fizice cu loc de trai în Republica Moldova în profil de cetăţenie
(starea la 1 decembrie 2019)
23/01/2020
Date statistice din Registrul de stat al populaţiei referitor la cetăţenii RM plecaţi peste hotare la loc permanent de trai
(starea la 1 decembrie 2019)
23/01/2020
Date statistice din Registrul de stat al unităţilor de drept după genurile de activitate declarate
(starea la 1 decembrie 2019)
23/01/2020
Date statistice din Registrul de stat al unităţilor de drept după forma juridică de organizare
(starea la 1 decembrie 2019)
23/01/2020
Date statistice în Registrul de Stat al unităţilor de drept în profil administrativ-teritorial
(starea la 1 decembrie 2019)
23/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!