Lucrări publice

Legislație Lucrări publice

Lucrările publice reprezintă o categorie largă de proiecte de infrastructură, finanțate și construite de către autoritățile administrației publice, pentru scopuri recreative, de educație, sănătate și siguranță în cadrul unei comunități mai largi. Lucrările publice includ activități de inginerie, construcții și activități conexe efectuate de către autoritățile publice în beneficiul cetățenilor. Acestea vizează orice obiect construit care contribuie la dezvoltarea infrastructurii fizice a comunității sau a statului luat în ansamblu.

Ce categorii de lucrări intră în sfera lucrărilor publice?

  • Lucrări asupra clădirilor publice (cladiri municipale, școli și spitale);
  • Infrastructură de transport (drumuri, căi ferate, poduri, conducte, canale, porturi și aeroporturi);
  • Spații publice (piețe publice, parcuri și plaje);
  • Servicii publice: alimentare cu apă și epurare, tratarea apelor uzate, rețeaua electrică și baraje și alte bunuri și instalații fizice.

Lucrări publice în general înseamnă lucrări de construcție, modificare, demolare, instalare sau reparare efectuate în bază de contract, care sunt plătite în totalitate sau parțial din fonduri publice.

Portalul pune la dispoziție legislația Republicii Moldova în domeniul lucrărilor publice. În cadrul acestei categorii puteți consulta Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, Legea transporturilor rutiere sau Legea spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale însoțite de cele mai noi actualizări. Totodată puteți consulta și o serie de hotărâri de guvern cum este de exemplu Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice naționale și a Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor, etc. și o serie de regulamente de exemplu Modul de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă și alte regulamente adoptate în acest sens pentru a fi la curent cu prevederile legale în domeniul lucrărilor publice.
Titlu
Data
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2009 (exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă)
Nr. 330 din 08-05-2024
28/05/2024
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2024
Nr. 90 din 07-02-2024
15/02/2024
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 429 din 28-12-2023
02/01/2024
Legea privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere
Nr. 350 din 24-11-2023
20/12/2023
Legea privind etichetarea produselor cu impact energetic
Nr. 306 din 26-10-2023
16/11/2023
HG cu privire la modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin HG
Nr. 863 din 08-11-2023
13/11/2023
Ordin cu privire la aprobarea Programelor de formare profesională a conducătorilor auto care transport mărfuri și persoane în trafic național și/sau internațional
Nr. 126/1065 din 21-09-2023
23/10/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 284 din 05-10-2023
16/10/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 261 din 17-08-2023
18/09/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2023
Nr. 502 din 19-07-2023
04/08/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (asigurarea separării și certificării operatorilor sistemului de transport al gazelor naturale)
Nr. 201 din 20-07-2023
27/07/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la implementarea unor măsuri de promovare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică
Nr. 489 din 12-07-2023
19/07/2023
Legea privind modificarea unor acte normative
Nr. 86 din 14-04-2023
05/05/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023
Nr. 73 din 22-02-2023
09/03/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional „e-Autorizație transport”
Nr. 127 din 26-02-2020
27/01/2023
HG cu privire la modificarea HG nr. 127/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional „e-Autorizație transport”
Nr. 3 din 11-01-2023
27/01/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 350 din 22-12-2022
24/01/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice
Nr. 684 din 29-09-2022
31/10/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2017
Nr. 691 din 05-10-2022
21/10/2022
Ordin cu privire la aprobarea condiţiilor de efectuare a transporturilor cu containere din/spre portul Constanța cu vehicule rutiere înmatriculate în Republica Moldova sau România
Nr. 159 din 13-09-2022
17/10/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 41/2022
Nr. 669 din 29-09-2022
05/10/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1413/2016
Nr. 368 din 08-06-2022
14/06/2022
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise
Nr. 326 din 18-05-2022
27/05/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 35 din 17-02-2022
18/03/2022
Codul transportului feroviar
Nr. 19 din 03-02-2022
25/02/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022
Nr. 41 din 26-01-2022
04/02/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021, aprobat prin HG nr. 924/2020
Nr. 193 din 22-09-2021
01/10/2021
Hotărârea Guvernului сu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2021
Nr. 68 din 26-05-2021
04/06/2021
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021
Nr. 924 din 22-12-2020
06/01/2021
Ordin cu privire la instituirea restricțiilor temporare la modificarea programului de transport rutier interraional
Nr. 237 din 30-11-2020
23/12/2020
HG pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova
Nr. 873 din 09-12-2020
18/12/2020
HG pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020, aprobat prin HG nr. 164/2020
Nr. 718 din 23-09-2020
09/10/2020
HG cu privire la aprobarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă
Nr. 268 din 09-03-2005
07/10/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 78 din 12-07-2019
30/09/2020
HANRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice
Nr. 282 din 11-11-2016
28/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Acordului cu privire la promovarea unei politici coordonate în domeniul tranzitării petrolului şi produselor petroliere prin conducte magistrale
Nr. 797 din 17-07-1998
25/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate
Nr. 476 din 17-04-2002
25/09/2020
Hotărârea ANRE cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor electrice de transport
Nr. 266 din 20-11-2007
25/09/2020
HANRE cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie
Nr. 267 din 20-11-2007
25/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instalaţiile pe cablu care transportă persoane
Nr. 744 din 22-10-2015
25/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural
Nr. 552 din 12-07-2017
25/09/2020
HANRE pentru modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 282/2016
Nr. 538 din 27-12-2019
24/09/2020
Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
Nr. 92 din 29-05-2014
24/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea serviciilor energetice
Nr. 1093 din 31-12-2013
24/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030
Nr. 102 din 05-02-2013
24/09/2020
Legea cu privire la transporturi
Nr. 1194 din 21-05-1997
24/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje
Nr. 854 din 28-07-2006
24/09/2020
HG cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării transportului naval în Republica Moldova
Nr. 453 din 24-03-2008
24/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri
Nr. 773 din 20-06-2016
24/09/2020
Legea privind calitatea în construcţii
Nr. 721 din 02-02-1996
23/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind calitatea în construcţii
Nr. 962 din 27-04-2000
23/09/2020
Legea pentru modificarea articolului 37 al Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii
Nr. 1221 din 12-07-2002
23/09/2020
HG pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova
Nr. 236 din 24-04-2019
23/09/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise
Nr. 1073 din 01-10-2007
23/09/2020
HG pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise
Nr. 979 din 19-10-2010
23/09/2020
HG cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră
Nr. 972 din 21-12-2011
23/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”
Nr. 133 din 24-02-2014
08/09/2020
Legea cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică
Nr. 778 din 27-12-2001
02/09/2020
Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale
Nr. 34 din 16-09-2008
01/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice naționale și a Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor
Nr. 314 din 20-05-2020
07/07/2020
Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică
Nr. 488 din 08-07-1999
06/07/2020
Legea cu privire la eficiența energetică
Nr. 139 din 19-07-2018
09/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028)
Nr. 199 din 20-03-2014
27/05/2020
Ordin cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în Republica Moldova
Nr. 33 din 18-04-2014
27/05/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea procedurii de antrenare a şomerilor la lucrările publice
Nr. 1121 din 14-10-2004
27/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
Nr. 86 din 19-04-2013
27/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului transporturilor rutiere
Nr. 179 din 21-07-2017
27/05/2020
Legea cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Legea drumurilor nr. 509/1995
Nr. 214 din 25-10-2018
27/05/2020
Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
Nr. 1402 din 24-10-2002
29/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002
Nr. 130 din 29-04-2004
29/04/2020
Legea pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002
Nr. 234 din 01-07-2004
29/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală
Nr. 1006 din 13-09-2004
29/04/2020
Legea cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale
Nr. 254 din 17-11-2016
28/04/2020
Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale
Nr. 591 din 23-09-1999
28/04/2020
Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
Nr. 163 din 09-07-2010
27/04/2020
Legea drumurilor*
Nr. 509 din 22-06-1995
27/04/2020
Legea fondului rutier*
Nr. 720 din 02-02-1996
27/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022
Nr. 827 din 28-10-2013
27/04/2020
Legea privind siguranţa traficului rutier*
Nr. 131 din 07-06-2007
27/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise
Nr. 979 din 19-10-2010
27/04/2020
Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise
Nr. 63 din 04-05-2009
27/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la reforma sistemului de întreţinere a drumurilor publice
Nr. 244 din 19-04-2012
27/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea lucrărilor publice remunerate
Nr. 429 din 08-04-2002
09/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Documentaţiei standard privind elaborarea şi prezentarea ofertelor pentru achiziţiile publice de lucrări
Nr. 5/20 din 31-03-2004
09/04/2020
Hotărârea ANRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale
Nr. 112 din 19-04-2019
25/03/2020
Hotărârea ANRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice
Nr. 168 din 31-05-2019
25/03/2020
Hotărârea ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
Nr. 422 din 22-11-2019
25/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la lucrările publice remunerate
Nr. 582 din 05-09-1992
25/03/2020
Legea privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a Terminalului Vamal Centru și a zonei rezervate de extindere
Nr. 18 din 15-02-2019
25/03/2020
Codul transporturilor rutiere
Nr. 150 din 17-07-2014
25/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto
Nr. 172 din 09-12-2005
25/03/2020
Ordin cu referire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto
Nr. 348 din 11-07-2018
25/03/2020
Legea cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative
Nr. 170 din 26-07-2018
25/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru instalațiile pe cablu care transportă persoane
Nr. 420 din 17-08-2018
25/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto
Nr. 836 din 20-08-2018
25/03/2020
Ordin cu referire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto
Nr. 594 din 14-12-2018
25/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea în redacție nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale A.A. ”Agenția Națională Transport Auto”
Nr. 28 din 01-02-2019
25/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea modelului de notificare de efectuare a transportului rutier în cont propriu
Nr. 45 din 14-02-2019
25/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport
Nr. 1413 din 27-12-2016
25/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1413/2016
Nr. 231 din 24-04-2019
25/03/2020
Ordin cu privire la aplicarea tarifelor pentru efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale
Nr. 356 din 27-12-2019
25/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea condițiilor minime de clasificare pe categorii de confort a autobuzelor/ autocarelor în vederea includerii acestora în programele de transport rutier raionale și interraionale
Nr. 355 din 27-12-2019
25/03/2020
Legea pentru modificarea articolului 1 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996
Nr. 972 din 11-04-2002
25/03/2020
Legea pentru completarea articolului 1 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 şi a punctului 37 din Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26
Nr. 363 din 05-12-2004
25/03/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996
Nr. 138 din 29-12-2009
25/03/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 4 la Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996
Nr. 198 din 12-07-2013
25/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020
Nr. 164 din 11-03-2020
25/03/2020
Hotărârea Guvernului privind stabilirea moratoriului la modificarea tramei stradale şi amplasarea construcţiilor în centrul istoric şi în spaţiile verzi ale mun. Chişinău
Nr. 978 din 02-09-2004
25/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la procedura unică de ţinere a evidenţei spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale
Nr. 676 din 11-07-2000
25/03/2020
Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale
Nr. 591 din 23-09-1999
25/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere
Nr. 257 din 28-04-2017
24/03/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase
Nr. 589 din 24-07-2017
24/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii provizorii privind notificarea și înregistrarea operatorilor de transport, precum și forma notificării pentru inițierea și desfăşurarea serviciilor de transport rutier contra cost
Nr. 249 din 08-11-2017
24/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului consultativ al Agenției Naționale Transport Auto
Nr. 353 din 04-12-2017
24/03/2020
HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în HG nr.225/2018 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pe anul 2018 şi a Programului de reparaţie periodică a drumuril
Nr. 1124 din 14-11-2018
19/03/2020
Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității realizării parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S "Gările și stațiile auto"
Nr. 69 din 27.11.2019
21/02/2020
Hotărârea cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Nr. 359/2019 din 27.09.2019
11/02/2020
Hotărârea cu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Nr.358/2019 dind 27.09.2019
11/02/2020
Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare
Nr. 357/2019 din 27.09.2019
11/02/2020
Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Nr.356/2019 din 27.09.2019
11/02/2020
Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Nr.355/2019 din 27.09.2019
11/02/2020
Hotărârea Guvernului privind măsurile de realizare a prevederilor Legii Drumurilor
Nr. 247 din 03.05.1996
29/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră
Nr. 1214 din 27.12.2010
29/01/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova
Nr. 1468 din 30.12.2016
29/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!