Personal

Legislație Personal

Legislația Republicii Moldova în domeniul politicii de personal reprezintă o serie de măsuri adoptate la nivel național menite să protejeze interesele persoanelor angajate în cadrul autorităților administrației publice. Legislația muncii în Republica Moldova urmărește să asigure condiții echitabile de muncă pentru persoanele angajate în câmpul muncii, atât în domeniul public, cât și în cel privat. Personalul din cadrul autorităților publice locale beneficiază la fel ca și alte categorii de angajați de o serie de drepturi, dar și de obligații care vin în calitate de cerințe pentru munca desfășurată.

Indiferent de ceea ce conține un contract de muncă scris încheiat între cele două părți, angajații și angajatorii sunt așteptați să respecte anumite obligații generale stabilite prin lege. Legislația Republicii Moldova vine cu un set de norme și acte legislative în domeniul politicii de personal, menite să reglementeze formarea profesională a funcționarilor publici, statutul de personal, angajarea, concediile, salarizarea, incompatibilități, performanța, securitatea muncii și sindicate, proceduri disciplinare, impozite, taxe și indemnizații, încetarea raporturilor de muncă sau suspendarea acestora, anticorupție, dar și subvenționarea locurilor de muncă.

Portalul Poșta Primarului pune la dispoziție legile relevante în domeniu, precum Legea securitatii si sanatatii in munca, Legea sindicatelor, Codul muncii, Legea cu privire la tichetele de masă, etc. însoțite de cele mai noi actualizări, hotărâri de guvern, regulamente, instrucțiuni și formulare care pot fi descărcate direct și utilizate după necesitățile utilizatorului, practica (jurisprudența) existentă în domeniu dar și convenții colective adoptate la nivel național cum este de exemplu Convenția Colectivă nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă.
Titlu
Data
Convenția Colectivă convenție colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă
Nr. 4 din 25-07-2005
21/07/2020
Convenția Colectivă convenţie colectivă (nivel naţional) nr.5 din 25.07.2005 despre modificarea CC (nivel naţional) nr.1 din 3.02.2004 Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă
Nr. 5 din 25-07-2005
21/07/2020
Convenție Colectivă (nivel național) cu privire la modelul Programării concediilor de odihnă anuale
Nr. 19 din 28-02-2020
07/07/2020
Convenție Colectivă (nivel de ramură) pe anii 2017-2020
Nr. 1 din 04-01-2011
07/07/2020
Convenție Colectivă (nivel naţional) cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă
Nr. 11 din 28-03-2012
07/07/2020
Convenție Colectivă cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor
Nr. 8 din 12-07-2007
07/07/2020
Convenție Colectivă (nivel naţional) pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 8 din 12 iulie 2007 „Cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor”
Nr. 14 din 22-11-2013
07/07/2020
Convenție Colectivă (nivel naţional) pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”
Nr. 15 din 09-06-2015
07/07/2020
Convenție Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2017-2021
Nr. 750 din 07-04-2017
07/07/2020
Convenție Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2017-2021
Nr. 750 din 07-04-2017
07/07/2020
Acord de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2017-2020
Nr. 245 din 06-03-2020
07/07/2020
Convenție Colectivă (nivel naţional). Formularul statelor de personal şi permisul nominal de acces la locul de muncă
Nr. 12 din 09-07-2012
07/07/2020
Convenţie colectivă (nivel naţional). Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Nr. 9 din 28-01-2010
07/07/2020
Convenție cu privire la încetarea raporturilor de muncă la inițiativa patronului*
Nr. 158 din 22-06-1982
07/07/2020
Convenție Colectivă (nivel național) cu privire la modelul Tabelului de evidență a timpului de muncă
Nr. 17 din 28-02-2020
06/07/2020
Convenția Colectivă Convenţie colectivă (nivel naţional) nr. 3 din 25 iulie 2005 despre completarea Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004 "Timpul de muncă şi timpul de odihnă"
Nr. 3 din 25-07-2005
06/07/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă
Nr. 4 din 25-07-2005
06/07/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional) pentru aprobarea completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”
Nr. 13 din 09-07-2012
06/07/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional) pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”
Nr. 18 din 28-02-2020
06/07/2020
Convenția Colectivă convenţie colectivă (nivel naţional) nr. 5 din 25 iulie 2005 despre modificarea Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 1 din 3.02.2004 Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă
Nr. 5 din 25-07-2005
06/07/2020
Convenția Colectivă pentru modificarea Convenţiei colective ( nivel naţional) nr. 1 din 3 februarie 2004“Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă”
Nr. 7 din 18-05-2007
06/07/2020
Titlu
Data
Recomandarea Comitetului Ministrilor Statelor Membre (Consiliul Europei) privind codurile de conduita pentru functionarii publici
No. R (2000) 10
30/01/2020
Mărimea medie a indemnizațiilor pentru copii persoanelor asigurate/neasigurate
Indemnizații pentru copii
30/01/2020
Titlu
Data
Dispoziție cu privire la numirea în funcția publică
Formular
26/08/2020
Informație privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă
Anexa nr.3 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
02/07/2020
Dare de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
Anexa nr.5 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017
02/07/2020
Formular Ordin cu privire la transferul la altă muncă în cadrul aceleiaşi instituții
Formular
25/06/2020
Formular Ordin de transfer la o muncă mai uşoară
Formular
25/06/2020
Formular Cerere pentru concediu plătit în vederea îngrijirii copilului
Formular
24/06/2020
Formular Cerere pentru concediu fără plată
Formular
24/06/2020
Formular Ordin de transfer temporar pentru suplinirea funcţiei unui angajat lipsă
Formular
24/06/2020
Formular Ordin de numire în funcţie
Formular
24/06/2020
Formular Cerere de eliberare din funcție
Formular
24/06/2020
Formular Ordin de eliberare din funcţie
Formular
24/06/2020
Formular Ordin de eliberare din funcție concediere în vederea pensionării pentru limită de vârstă
Formular
24/06/2020
Formular Ordin de concediere prin necorespundere sub aspect profesional
Formular
24/06/2020
Formular cerere de concediu
Formular
22/06/2020
Formular cerere de angajare
Formular
22/06/2020
Schema de încadrare a personalului autorităților publice, care cad sub incidența Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului finanţelor nr.55 din 11 mai 2012
05/05/2020
Schema de încadrare a personalului instituțiilor bugetare
Anexa nr.3 la Ordinul Ministrului finanţelor nr.55 din 11 mai 2012
05/05/2020
Schema de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 218 din 28-12-2018
05/05/2020
Modalitatea de elaborare şi aprobare a schemelor de încadrare a personalului autorităților publice, care cad sub incidența Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 218 din 28-12-2018
05/05/2020
Schema de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar
Anexa nr. 3 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 218 din 28-12-2018
05/05/2020
Modalitatea de elaborare și aprobare a schemelor de încadrare a personalului instituțiilor bugetare
Anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 218 din 28-12-2018
05/05/2020
Forma recomandată a registrului de evidență a instructajului de securitate antiincendiară
În conformitate cu Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr.267 din 09.11.1994 (art.11 (i))
06/03/2020
Registru de evidență a accidentelor de muncă
Formular
06/03/2020
Forma recomandată a registrului de evidență a atribuirii grupei I de securitate electrică personalului neelectrotehnic
Formular
06/03/2020
Forma autorizaţie de lucru pentru executarea lucrărilor în instalaţiile electrice
Anexa nr.4 la Normele de tehnică a securităţii la exploatarea instalațiilor electrice (ed. a 2-a, 1989)
06/03/2020
Forma autorizaţie de lucru la executarea lucrărilor cu pericol sporit
Anexa nr.4 la SNIP III-4-80* "Tehnica securităţii în construcții"
06/03/2020
Forma autorizaţie de lucru pentru executarea lucrărilor de construcţie şi montaj pe teritoriul întreprinderii în funcţiune (atelierului, sectorului)
Anexa nr.3 la SNIP III-4-80* "Tehnica securităţii în construcții"
06/03/2020
Forma registrului de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă
Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009
06/03/2020
Instrucțiuni de securitate şi sănătate în muncă
Anexa nr.7 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009
06/03/2020
Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Anexa nr.6 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009
06/03/2020
Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009
06/03/2020
Planul de protecţie şi prevenire
Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009
06/03/2020
LISTA DE VERIFICARE în domeniul securității și sănătății în muncă la întreprinderile din industria prelucrătoare
Fabricarea produselor farmaceutice, inclusiv de bază;fabricarea produselor din tutun
28/01/2020
Dispoziție de - Delegare a unui grup de persoane
ca și exemplu : într-o altă țară, pentru schimb de experiență
07/11/2019
Dispoziție de - Delegare la cursuri de formare profesională
a funcționarilor publici
07/11/2019
Dispoziție de - Acordare a îndemnizației unice
în legătură cu obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă
07/11/2019
Dispoziție de - Acordare a ajutorului material
cu prilejul nașterii copilului
07/11/2019
Dispoziție de - demarare a procesului de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale funcționarilor publici
07/11/2019
Dispoziție de - Premiere lunară a angajaților grupei gestionare
potrivit rezultatelor activității
07/11/2019
Dispoziție de - Stabilire a sporului pentru performanță
funcționarilor publici, personalului de specialitate și de deservire tehnică, serviciului gestionar
07/11/2019
Dispoziție de - Acordare a premiului unic
cu prilejul zilei ...... sau sărbătorii ...
07/11/2019
Dispoziție de - Acordare a concediului anual plătit
divizat pe părți cu folosirea primei părți a concediului din numărul total de zile
07/11/2019
Dispoziție de - Acordare a concediului pentru îngrijirea copilului
parțial plătit până la atingerea vârstei de 3 ani al copilului
07/11/2019
Dispoziție de - Acordare a concediului suplimentar plătit
în legătură cu ziua de naștere a salariatului
07/11/2019
Dispoziție de - Acordare a concediului neplătit
persoanalului cu funcție publică și/sau auxiliar
07/11/2019
Dispoziție de - Rechemare din concediul ordinar
cu obligația de a folosi zilele rechemate
07/11/2019
Dispoziție de - Acordare a 2 zile libere
donatorului voluntar de sânge cu păstrarea salariului mediu
07/11/2019
Dispoziție de - Încetare a raporturilor de serviciu
în legătură cu cererea de demisie al funcționarului public
07/11/2019
Dispoziție de - Demitere din funcție
cu desfacerea contractului individual de muncă în baza demisiei
07/11/2019
Dispoziție de - Suspendare a exercitării mandatului
și desemnarea asigurării interimatului funcției
07/11/2019
Dispoziție de - Atragere la muncă în zi de repaus și zi de sărbătoare nelucrătoare
cu stabilirea programului și intervalul orelor
07/11/2019
Dispoziție de - Confirmare în funcție publică
a funcționarului public debutant și conferirea gradului de calificare
07/11/2019
Dispoziție cu privire la Angajarea personalului de specialitate
conform contractului individual de munca
06/11/2019
Dispoziție de - Modificare a Contractului individual de muncă
în baza acordului adițional la contractul existent
06/11/2019
Dispoziție de - Reîncadrare în funcția de demnitate publică
cu stabilirea timpului parțial de munca
06/11/2019
Dispoziție de - Numire în funcția publică
in baza rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției publice vacante
06/11/2019
Dispoziție de- Promovare în funcție
în baza rezultatelor obținute îăn urma evaluării performanțelor profesionale
06/11/2019
Dispoziție de - Reâncadrare în funcția publică
cu stabilirea timpului partial de munca pina la atingerea vârstei de 3 ani al copilului
06/11/2019
Dispoziție de - Cumulare a atribuțiilor
funcției publice vacante și stabilirea suplimentului de plată
06/11/2019
Titlu
Data
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 6a/2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolele 7 alin.(1) și 24 alin.(2) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Nr. 6 din 14-01-2019
30/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii prevederilor articolelor 4 alin.(2) lit.a) şi b),9 alin.(1) şi 13 alin.(1) lit.c) din Legea nr.289-XV din 22.07.04 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări
Nr. 5 din 10-04-2012
23/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
Nr. 6 din 09-02-2017
23/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 114g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă
Nr. 96 din 06-09-2018
23/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.206g/18 referitoare la excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin.(12) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale
Nr. 166 din 20-12-2018
23/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.163g/19 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din HG nr.1245 din 11.11.16pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației pa
Nr. 120 din 21-11-2019
23/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art. 4 alin.(2) lit.a) şi b), 9 alin.(1) şi 13 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări
Nr. 5 din 10-04-2012
22/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii articolului 301 alin. (1) lit. c) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, în redacţia Legii nr. 91 din 26 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Nr. 5 din 23-04-2013
22/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.114g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă
Nr. 96 din 06-09-2018
22/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.206g/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin.(12) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări
Nr. 166 din 20-12-2018
22/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 "Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale"
Nr. 3 din 25-01-2005
22/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii sintagmei „cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)” din alin.(1) art.111 din CM în redacţia Legii nr.168 din 9.07.10„Pentru modificare CM”
Nr. 11 din 31-05-2011
22/07/2020
HCC privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 27 alin.(5)din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și ale punctului 8 din Anexa nr.6 la HG nr.1231 din 12.12.2018
Nr. 6 din 10-03-2020
22/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 551 din Codul contravențional
Nr. 92 din 19-09-2019
22/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 38g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 355 alineatul (1) litera a) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003
Nr. 28 din 31-03-2017
21/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.100g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 388 alin. (4) din Codul muncii
Nr. 87 din 09-07-2018
21/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 11 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 "Privind indemnizaţiilepentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale"
Nr. 21 din 22-11-2005
21/07/2020
Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 86 alin. (1) lit. y1) din Codul muncii al Republicii Moldova (menținerea de către persoana pensionată a statutului de salariat)
Nr. 61 din 19-06-2018
21/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului „din vina angajatorului” din articolul 330 alin. (2) din Codul muncii
Nr. 35 din 23-03-2020
21/07/2020
HCC Privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 "Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală"
Nr. 2 din 28-01-1999
17/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 şi Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998
Nr. 28 din 14-12-2004
17/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 87 alin. (1) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003
Nr. 34 din 08-12-2017
15/07/2020
HCC privind excepția de neconstituționalitate a articolului 87 alin. (2) și alin. (3) din Codul muncii
Nr. 3 din 04-02-2020
15/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 7 alin. (17) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
Nr. 20 din 06-06-2017
15/07/2020
HCC privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 27 alin.(5) din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și ale punctului 8 din Anexa nr. 6 la HG nr. 1231 din 12.12.2018
Nr. 6 din 10-03-2020
15/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale
Nr. 7 din 16-04-2015
14/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale
Nr. 7 din 16-04-2015
14/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a art.16 alin. (5) din Legea nr.289 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și pct. 49 din Regulamentul aferent Nr. 108
Nr. 6 din 09-02-2017
14/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii articolului 9 alin. (6) din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (stimularea financiară a colaboratorilor vamali)
Nr. 30 din 11-12-2014
14/07/2020
HCC privind controlul constituţionalităţii unor legi de modificare a condiţiilor de asigurare cu pensii şi alte plaţi sociale pentru unele categorii de salariaţi (Sesizările 34a/2010, 36a/2010, 19a/2011, 23a/2011)
Nr. 27 din 20-12-2011
13/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii prevederilor articolelor 4 alin.(2) lit.a) şi b), 9 alin.(1) şi 13 alin.(1) lit.c) din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigură
Nr. 5 din 10-04-2012
13/07/2020
HCC privind modul de executare a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 27 din 20.12.2011 privind controlul constituţionalităţii unor legi de modificare a condiţiilor de asigurare cu pensii şi alte plăţi sociale pentru unele categorii de salariați
Nr. 34 din 11-10-2013
13/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Anexei nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Nr. 24 din 10-09-2013
13/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din alineatul (4) al articolului 87 din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (acordul sindicatelor la concediere)
Nr. 12 din 20-05-2014
13/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 11 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 "Privind indemnizaţiilepentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale"
Nr. 21 din 22-11-2005
10/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii sintagmei „cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)” din alin.(1) art.111 din CM în redacţia Legii nr.168 din 9.07.2010„Pentru modificarea şi completa
Nr. 11 din 31-05-2011
10/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 "Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale"* şi a unor prevederi din anexa la HG nr.416 26/04/
Nr. 3 din 25-01-2005
09/07/2020
Hotărârea CC pentru revizuirea Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 4 din 27 ianuarie 2000 "Privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din legile care reglementează asigurarea cu pensii a judecătorilor, procurorilor, anchetatorilor Procura
Nr. 14 din 27-03-2000
09/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii sintagmei „cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)” din alin.(1) art.111 din Codul muncii în redacţia Legii nr.168 din 9.07. 2010
Nr. 11 din 31-05-2011
08/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din alineatul (4) al articolului 87 din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (acordul sindicatelor la concediere) (Sesizarea nr. 17a/2014)
Nr. 12 din 20-05-2014
07/07/2020
Hotărârea CC privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 87 alin. (1) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003
Nr. 34 din 08-12-2017
07/07/2020
Hotărârea CC privind excepția de neconstituționalitate a articolului 87 alin. (2) și alin. (3) din Codul muncii
Nr. 3 din 04-02-2020
07/07/2020
Hotărârea pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar remunerarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii aleși din rândul profesorilor
Nr. 21 din 03-10-2019
05/02/2020
Titlu
Data
Legea cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane)
Nr. 47 din 22-03-2024
28/03/2024
Legea pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii și Codul contravențional)
Nr. 46 din 14-03-2024
21/03/2024
HG cu privire la modificarea HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 57 din 24-01-2024
31/01/2024
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară
Nr. 1069 din 27-12-2023
09/01/2024
Hotărârea Guvernului privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2024
Nr. 985 din 06-12-2023
15/12/2023
Ordin cu privire la aprobarea Programelor de formare profesională a conducătorilor auto care transport mărfuri și persoane în trafic național și/sau internațional
Nr. 126 din 04-09-2023
14/11/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (piața forței de muncă)
Nr. 302 din 26-10-2023
07/11/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016
Nr. 808 din 27-10-2023
02/11/2023
Legea pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 298 din 19-10-2023
30/10/2023
Ordin cu privire la modificarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021)
Nr. 128 din 06-09-2023
05/10/2023
HG cu privire la modificarea HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 626 din 30-08-2023
14/09/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice)
Nr. 221 din 17-08-2023
04/09/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (scutirea sindicatelor și patronatelor de achitarea taxei pentru înregistrarea de stat)
Nr. 234 din 31-07-2023
29/08/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor plătite în serviciul public
Nr. 532 din 26-07-2023
03/08/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19
Nr. 540 din 26-07-2023
03/08/2023
Legea pentru modificarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008
Nr. 202 din 20-07-2023
31/07/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 472 din 05-07-2023
10/07/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 74 din 31-03-2023
26/04/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă
Nr. 189 din 04-04-2023
13/04/2023
Legea pentru modificarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
Nr. 26 din 16-02-2023
13/03/2023
Legea cu privire la asigurarea egalităţii
Nr. 121 din 25-05-2012
27/02/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității)
Nr. 2 din 02-02-2023
27/02/2023
Legea pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 15 din 02-02-2023
23/02/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 353 din 22-12-2022
24/01/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (ocuparea forței de muncă)
Nr. 352 din 22-12-2022
11/01/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (combaterea muncii nedeclarate)
Nr. 355 din 22-12-2022
11/01/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 670/2022 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară
Nr. 854 din 07-12-2022
12/12/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă
Nr. 786 din 16-11-2022
28/11/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea HG nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă
Nr. 786 din 16-11-2022
25/11/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 288 din 13-10-2022
10/11/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj
Nr. 274 din 30-09-2022
25/10/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 272 din 30-09-2022
12/10/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea HG 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă
Nr. 666 din 29-09-2022
04/10/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea HG1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 671 din 29-09-2022
04/10/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 160 din 07-07-2022
18/07/2022
Legea pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 135 din 26-05-2022
21/06/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 333 din 18-05-2022
27/05/2022
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă
Nr. 1276 din 26-12-2018
27/05/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă
Nr. 321 din 18-05-2022
27/05/2022
Hotărârea Guvernului privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică
Nr. 1234 din 12-12-2018
26/05/2022
HG pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică
Nr. 320 din 18-05-2022
26/05/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 107 din 21-04-2022
25/05/2022
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea creării locurilor de muncă
Nr. 1145 din 20-12-2017
30/03/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 49/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă
Nr. 162 din 16-03-2022
30/03/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Nr. 142 din 09-03-2022
21/03/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 37 din 17-02-2022
18/03/2022
HG pentru modificarea HG nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
Nr. 116 din 23-02-2022
09/03/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2022
Nr. 115 din 23-02-2022
09/03/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 4 din 21-01-2022
18/02/2022
Hotărârea Guvernului privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022
Nr. 458 din 29-12-2021
13/01/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă
Nr. 333 din 10-11-2021
23/11/2021
HG cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19
Nr. 316 din 03-11-2021
11/11/2021
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 156 din 04-11-2021
09/11/2021
Legea pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 140 din 14-10-2021
09/11/2021
HG pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public
Nr. 228 din 06-10-2021
22/10/2021
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 122 din 23-09-2021
08/10/2021
HG pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017
Nr. 164 din 08-09-2021
15/09/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat
Nr. 162 din 08-09-2021
15/09/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 136 din 19-08-2021
29/08/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la transferul unei zile de odihnă în anul 2021
Nr. 108 din 14-07-2021
22/07/2021
HG pentru aplicarea unor norme din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 66 din 26-05-2021
04/06/2021
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă
Nr. 49 din 29-04-2021
07/05/2021
Legea cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj
Nr. 105 din 14-06-2018
24/03/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021
Nr. 17 din 12-02-2021
24/02/2021
Hotărârea Guvernului pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate
Nr. 942 din 22-12-2020
11/01/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern
Nr. 936 din 22-12-2020
11/01/2021
Legea cu privire la modificarea unor acte normative
Nr. 224 din 04-12-2020
29/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare
Nr. 381 din 13-04-2006
29/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la completarea punctului 1 (1) din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare
Nr. 118 din 02-03-2017
29/12/2020
HG cu privire la completarea punctului 81 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare, aprobate prin HG nr.381 din 13 aprilie 2006
Nr. 788 din 09-10-2017
29/12/2020
Legea pentru modificarea articolului 14 din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756/1999
Nr. 149 din 16-07-2020
29/12/2020
Legea privind fondurile de pensii facultative
Nr. 198 din 20-11-2020
23/12/2020
Legea cu privire la tichetele de masă
Nr. 166 din 21-09-2017
30/09/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 122 din 16-08-2019
30/09/2020
Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
Nr. 80 din 07-05-2010
30/09/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 325 din 30-11-2018
30/09/2020
HG privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, aprobat prin HG nr. 253/2018
Nr. 12 din 15-01-2020
21/09/2020
Legea pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 115 din 09-07-2020
25/08/2020
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 114 din 09-07-2020
25/08/2020
Legea privind declararea averii și a intereselor personale
Nr. 133 din 17-06-2016
30/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru implementarea Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Nr. 673 din 28-08-2017
30/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personaldin autoritățile / instituțiile bugetare
Nr. 49 din 01-04-2010
29/07/2020
HG Despre aprobarea Listei tipurilor de remuneraţii şi altor plăţi, asupra cărora nu se aplică cotele asigurărilor sociale de stat şi care nu se iau în calcul la determinarea cîştigului mediu lunar pentru stabilirea pensiilor şi indemnizaţiilor socia
Nr. 224 din 28-04-1993
23/07/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata decătre întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale
Nr. 513 din 11-08-1993
23/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate pentru accidente de muncă sau boli profesionale
Nr. 1101 din 17-10-2001
23/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale
Nr. 1245 din 15-11-2016
23/07/2020
HCC cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă
Nr. 5 din 30-08-2013
22/07/2020
HG cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021
Nr. 1473 din 30-12-2016
22/07/2020
HG privind modificarea punctului 23 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale
Nr. 530 din 13-07-2011
22/07/2020
HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale
Nr. 193 din 13-03-2013
22/07/2020
HG cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat privind corectitudinea stabilirii, calculării şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor
Nr. 386 din 28-05-2014
22/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a art.16 alin.(5) din Legea nr.289 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și pct. 49 din Regulamentul aferent, aprobat
Nr. 6 din 09-02-2017
22/07/2020
HG cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”
Nr. 976 din 04-12-2014
22/07/2020
HG cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007
Nr. 426 din 15-05-2018
22/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial
Nr. 290 din 19-04-2010
22/07/2020
HG cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă
Nr. 353 din 05-05-2010
22/07/2020
Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă
Nr. 603 din 11-08-2011
22/07/2020
HG privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor
Nr. 819 din 01-07-2016
22/07/2020
HG pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial
Nr. 209 din 07-03-2018
22/07/2020
Legea pentru completarea articolului 1241 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 28 din 17-03-2017
21/07/2020
HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale
Nr. 169 din 16-02-2008
21/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă
Nr. 1254 din 15-11-2004
21/07/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesional
Nr. 513 din 11-08-1993
21/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă
Nr. 1361 din 22-12-2005
21/07/2020
Hotărârea Guvernului privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează
Nr. 1408 din 27-12-2016
21/07/2020
Legea privind Inspecția Muncii
Nr. 140 din 10-05-2001
21/07/2020
Legea pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii
Nr. 2 din 06-02-2003
21/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative şi a Legii nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii
Nr. 110 din 02-06-2005
21/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii
Nr. 304 din 25-12-2008
21/07/2020
Legea cu privire la tichetele de masă
Nr. 166 din 21-09-2017
17/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă
Nr. 227 din 12-03-2018
17/07/2020
Ordin privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază
Nr. 95 din 07-05-2018
17/07/2020
Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.95 din 7 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor
Nr. 132 din 30-07-2018
17/07/2020
Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.95 din 7 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor
Nr. 121 din 10-09-2019
17/07/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 122 din 16-08-2019
16/07/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 130 din 12-07-2020
16/07/2020
Legea integrităţii
Nr. 82 din 25-05-2017
14/07/2020
Hotărârea Guvernului privind carnetul de muncă
Nr. 1449 din 24-12-2007
01/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007 “Privind carnetul de muncă”
Nr. 172 din 02-03-2009
01/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 289-XVdin 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
Nr. 50 din 31-03-2016
09/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova
Nr. 8 din 09-02-2006
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova
Nr. 168 din 09-07-2010
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova
Nr. 60 din 21-03-2008
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
Nr. 205 din 20-11-2015
05/06/2020
Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 155 din 20-07-2017
05/06/2020
Legea pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 123 din 12-07-2018
05/06/2020
Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de achitare şi evidenţă a taxelor de înscriereşi a cotizaţiilor lunare de membru de sindicat
Nr. 15 din 04-02-2011
05/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 183 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
Nr. 62 din 11-04-2014
05/06/2020
Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
Nr. 52 din 01-04-2016
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 188 din 21-09-2017
05/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 82 din Codul muncii al Republicii Moldova
Nr. 269 din 28-07-2006
05/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 186 din Codul muncii al Republicii Moldova
Nr. 264 din 01-11-2013
05/06/2020
Legea pentru completarea articolului 124 1 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 28 din 17-03-2017
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 157 din 20-07-2017
05/06/2020
Legea pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 19 din 11-03-2019
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 442 din 28-12-2006
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Nr. 120 din 23-12-2009
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 23 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002
Nr. 284 din 13-12-2012
05/06/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
Nr. 228 din 10-12-2015
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002
Nr. 253 din 17-11-2016
05/06/2020
Legea pentru completarea anexei nr. 1 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 300 din 22-12-2016
05/06/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
Nr. 295 din 22-12-2016
05/06/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 185 din 26-07-2018
05/06/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 175 din 19-12-2019
05/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.469/2005
Nr. 282 din 29-05-2019
05/06/2020
Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 4 din 08-02-2018
05/06/2020
HG privind modificarea punc. 2 din Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca în condiții nefavora
Nr. 937 din 08-10-2010
29/05/2020
Convenția OIM Nr.155 referitoare la securitatea și igiena muncii și mediul de muncă
Nr. 22 din 22-06-1981
29/05/2020
Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Nr. 756 din 24-12-1999
26/05/2020
Legea pentru modificarea Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999
Nr. 645 din 16-11-2001
26/05/2020
Legea cu privire la modificarea şi completarea Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999
Nr. 330 din 07-10-2004
26/05/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din autoritățile / instituțiile bugetare
Nr. 49 din 01-04-2010
05/05/2020
Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.49 din 01.04.2010
Nr. 6 din 28-01-2016
05/05/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar
Nr. 55 din 11-05-2012
05/05/2020
Ordin privind modificarea şi completarea formularului Raportului operativ lunar nr.8 privind statele şi efectivul de personal din instituţiile publice din sectorul bugetar
Nr. 3 din 11-01-2011
05/05/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar
Nr. 55 din 11-05-2012
05/05/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar
Nr. 218 din 28-12-2018
05/05/2020
Hotărârea Guvernului pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate
Nr. 672 din 17-12-2019
05/05/2020
Legea pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 443 din 28-12-2006
05/05/2020
Legea pentru modificarea articolului 29 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 434 din 28-12-2006
05/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la repartizarea alocaţiilor aprobate în bugetul de stat pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar
Nr. 872 din 03-08-2007
05/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 120 din 23-12-2009
05/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Nr. 179 din 15-07-2010
05/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 163 din 11-07-2012
05/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 37 din 07-03-2013
05/05/2020
Legea pentru completarea anexei nr. 8 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 119 din 02-06-2016
05/05/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 226 din 10-12-2015
05/05/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 198 din 28-07-2016
05/05/2020
Legea pentru completarea anexei nr. 1 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 300 din 22-12-2016
05/05/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 92 din 26-05-2017
05/05/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 192 din 21-07-2017
05/05/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 208 din 06-10-2017
05/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 224 din 02-11-2017
05/05/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 185 din 26-07-2018
05/05/2020
Legea privind punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 879 din 05-09-2018
05/05/2020
HG despre aprobarea Listei tipurilor de remuneraţii şi altor plăţi, asupra cărora nu se aplică cotele asigurărilor sociale de stat şi care nu se iau în calcul la determinarea cîştigului mediu lunar pentru stabilirea pensiilor şi indemnizațiilor
Nr. 224 din 28-04-1993
23/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor
Nr. 425 din 03-07-2015
21/04/2020
Legea cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională
Nr. 244 din 23-11-2017
21/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională
Nr. 253 din 27-03-2018
21/04/2020
Hotărârea Guvernului privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 253/2018
Nr. 12 din 15-01-2020
21/04/2020
Convenția OIM Nr.155 referitoare la securitatea și igiena muncii și mediul de muncă
Nr. 22 din 22-06-1981
13/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020
Nr. 970 din 11-08-2016
02/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă
Nr. 1534 din 27-12-2018
02/04/2020
Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 1534 din 27.12.2018 „Cu privire la aprobarea listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă”
Nr. 861 din 19-07-2019
02/04/2020
Convenția privind concediile anuale plătite (revizuită)
Nr.106 din 24.06.1970
01/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la acordarea concediilor anuale suplimentare
Nr. 573 din 01-08-1994
01/04/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă
Nr. 1223 din 09-11-2004
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical
Nr. 469 din 24-05-2005
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plată a concediului suplimentar pentru unele categorii de persoane
Nr. 1419 din 15-12-2006
01/04/2020
Instrucțiunea privind modul de achitare şi evidenţă a taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor lunare de membru de sindicat
Nr. 9-19 din 27-06-2010
01/04/2020
Regulamentul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor
Nr. 3523 din 13-09-2012
01/04/2020
Hotărârea pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din alineatul (4) al articolului 87 din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (acordul sindicatelor la concediere) (Sesizarea nr. 17a/2014)
Nr. 12 din 20-05-2014
01/04/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici
Nr. 412 din 22-04-2004
01/04/2020
Convenția O.I.M Nr. 155 referitoare la securitatea și igiena muncii și mediul de muncă
Nr. 22 din 22-06-1981
01/04/2020
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
Nr. 186 din 10-07-2008
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008
Nr. 95 din 05-02-2009
01/04/2020
Hotărârea Guvernului privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează
Nr. 1408 din 27-12-2016
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă
Nr. 943 din 03-10-2018
01/04/2020
Instrucțiune privind modul de completare a certificatului de concediu medical
Nr. 189 din 22-06-2005
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical
Nr. 535 din 20-07-2012
01/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii provizorii privind modul de completare a certificatului de concediu medical de către angajator
Nr. 121 din 24-07-2013
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical
Nr. 437 din 17-07-2015
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005
Nr. 104 din 27-02-2017
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.469/2005
Nr. 282 din 29-05-2019
01/04/2020
Convenția cu privire la încetarea raporturilor de muncă din inițiativa patronului
Nr. 158 din 22-06-1982
01/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2020
Nr. 656 din 17-12-2019
23/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2020
Nr. 18 din 15-01-2020
23/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți
Nr. 712 din 27-12-2019
23/03/2020
Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 4 din 08-02-2018
19/03/2020
Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 85 din 24-05-2018
18/03/2020
Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Nr. 180 din 26-07-2018
18/03/2020
Legea pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 19 din 11-03-2019
17/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă
În conformitate cu cerințele articolului 13 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008
06/03/2020
Legea pentru modificarea anexei nr.7 la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr.132 din 19.09.2019
13/02/2020
Legea cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți
Nr.156 din 05.12.2019
11/02/2020
Hotărârea Parlamentului privind aprobarea Concepţiei reformării sistemului de salarizare
Nr. 1238 din 28-09-2000
05/02/2020
Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 355 din 23-12-2005
05/02/2020
Legea pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 69 din 22-03-2007
05/02/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 305 din 27-12-2007
05/02/2020
Legea pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 184 din 10-07-2008
05/02/2020
Legea pentru modificarea şi completarea anexei nr.5 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 220 din 24-10-2008
05/02/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 276 din 18-12-2008
05/02/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
Nr. 228 din 10-12-2015
05/02/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
Nr. 295 din 22-12-2016
05/02/2020
Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 270 din 23-11-2018
05/02/2020
Ordin cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare
Nr. 203 din 18-12-2018
05/02/2020
Ordin cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare
Nr. 219 din 28-12-2018
05/02/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 7 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 132 din 19-09-2019
05/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
Nr. 435 din 23.04.2007
04/02/2020
Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei
Nr.111/1958
31/01/2020
Convenţia privind protecţia salariului
Nr. 95/1949
31/01/2020
Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu ILPB0278-XIV
Nr. 278 din 11.02.1999
31/01/2020
Hotărârea Guvernului privind reglementarea controalelor
Nr. 395 din 01.04.2003
31/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare
Nr. 1487 din 31.12.2004
31/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005
Nr. 1159 din 24.10.2007
31/01/2020
Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă
Nr. 918 din 18.11.2013
31/01/2020
Hotărârea Guvernului privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice
Nr. 589 din 12.05.2016
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc
Nr. 1025 din 07.09.2016
31/01/2020
Norme pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii
Nr. 40 din 16.08.2001
31/01/2020
Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii
Nr. 49 din 01.10.2001
31/01/2020
Norme pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr. 54 din 08.11.2001
31/01/2020
Convenţia privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ
Nr. 81/1947
31/01/2020
Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie*
Nr. 1104 din 06-06-2002
30/01/2020
Rezoluţia Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei (Consiliul Europei)
(97) 24
30/01/2020
Legea privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial
Nr. 245 din 21.07.2006
30/01/2020
Convenție Colectivă (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă
Nr. 17 din 31.07.2018
30/01/2020
Convenție Colectivă (nivel naţional) cu privire la modelul Contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări și la modelul Actului de recepționare a lucrării
Nr. 16 din 25.06.2018
30/01/2020
Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii
Nr. 140 din 10-05-2001
30/01/2020
Legea Sindicatelor
Nr. 1129 din 07-07-2000
30/01/2020
Convenția Colectivă privind salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă
Nr.1 din 03-02-2004
30/01/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional)pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”
Nr. 15 din 09.06.2015
30/01/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă
Nr. 4 din 25.07.2005
30/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Nr. 165 din 09-03-2010
30/01/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional) ”Cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă”
Nr. 11 din 28.03.2012
30/01/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional) ”Formularul statelor de personal şi permisul nominal de acces la locul de muncă”
Nr. 12 din 09.07.2012
30/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale
Nr. 1101 din 17.10.2001
30/01/2020
Legea Salarizării
Nr. 847 din 14-02-2002
30/01/2020
Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
Nr. 90 din 25.04.2008
29/01/2020
Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă
Nr. 603 din 11.08.2011
28/01/2020
Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
Nr. 80 din 09.02.2012
28/01/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile
Nr. 1335 din 10.10.2002
27/01/2020
CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA
CODUL Nr. 154 din 28.03.2003
20/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!