Angajări

Legislație Personal Angajări
Titlu
Data
Convenția Colectivă convenție colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă
Nr. 4 din 25-07-2005
21/07/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă
Nr. 4 din 25-07-2005
06/07/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional) pentru aprobarea completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”
Nr. 13 din 09-07-2012
06/07/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional) pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”
Nr. 18 din 28-02-2020
06/07/2020
Titlu
Data
Dispoziție cu privire la numirea în funcția publică
Formular
26/08/2020
Formular Ordin cu privire la transferul la altă muncă în cadrul aceleiaşi instituții
Formular
25/06/2020
Formular Ordin de transfer la o muncă mai uşoară
Formular
25/06/2020
Formular Ordin de numire în funcţie
Formular
24/06/2020
Formular cerere de angajare
Formular
22/06/2020
Dispoziție de - Atragere la muncă în zi de repaus și zi de sărbătoare nelucrătoare
cu stabilirea programului și intervalul orelor
07/11/2019
Dispoziție de - Confirmare în funcție publică
a funcționarului public debutant și conferirea gradului de calificare
07/11/2019
Dispoziție cu privire la Angajarea personalului de specialitate
conform contractului individual de munca
06/11/2019
Dispoziție de - Modificare a Contractului individual de muncă
în baza acordului adițional la contractul existent
06/11/2019
Dispoziție de - Reîncadrare în funcția de demnitate publică
cu stabilirea timpului parțial de munca
06/11/2019
Dispoziție de - Numire în funcția publică
in baza rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției publice vacante
06/11/2019
Dispoziție de- Promovare în funcție
în baza rezultatelor obținute îăn urma evaluării performanțelor profesionale
06/11/2019
Dispoziție de - Reâncadrare în funcția publică
cu stabilirea timpului partial de munca pina la atingerea vârstei de 3 ani al copilului
06/11/2019
Dispoziție de - Cumulare a atribuțiilor
funcției publice vacante și stabilirea suplimentului de plată
06/11/2019
Titlu
Data
Legea cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane)
Nr. 47 din 22-03-2024
28/03/2024
Legea pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii și Codul contravențional)
Nr. 46 din 14-03-2024
21/03/2024
Ordin cu privire la modificarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021)
Nr. 128 din 06-09-2023
05/10/2023
Legea cu privire la asigurarea egalităţii
Nr. 121 din 25-05-2012
27/02/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (ocuparea forței de muncă)
Nr. 352 din 22-12-2022
11/01/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 4 din 21-01-2022
18/02/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 156 din 04-11-2021
09/11/2021
HG pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public
Nr. 228 din 06-10-2021
22/10/2021
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 122 din 23-09-2021
08/10/2021
Hotărârea Guvernului pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate
Nr. 942 din 22-12-2020
11/01/2021
Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
Nr. 80 din 07-05-2010
30/09/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 325 din 30-11-2018
30/09/2020
HCC cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă
Nr. 5 din 30-08-2013
22/07/2020
HG cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021
Nr. 1473 din 30-12-2016
22/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova
Nr. 8 din 09-02-2006
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova
Nr. 60 din 21-03-2008
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
Nr. 205 din 20-11-2015
05/06/2020
Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
Nr. 52 din 01-04-2016
05/06/2020
Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 155 din 20-07-2017
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 188 din 21-09-2017
05/06/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar
Nr. 55 din 11-05-2012
05/05/2020
Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei
Nr.111/1958
31/01/2020
Convenția Colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă
Nr. 4 din 25.07.2005
30/01/2020
CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA
CODUL Nr. 154 din 28.03.2003
20/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!