Impozite, taxe și alte îndemnizații

Legislație Personal Impozite, taxe și alte îndemnizații
Titlu
Data
Mărimea medie a indemnizațiilor pentru copii persoanelor asigurate/neasigurate
Indemnizații pentru copii
30/01/2020
Titlu
Data
Informație privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă
Anexa nr.3 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
02/07/2020
Dare de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
Anexa nr.5 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017
02/07/2020
Dispoziție de - Acordare a îndemnizației unice
în legătură cu obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă
07/11/2019
Dispoziție de - Acordare a ajutorului material
cu prilejul nașterii copilului
07/11/2019
Titlu
Data
HCC pentru controlul constituţionalităţii prevederilor articolelor 4 alin.(2) lit.a) şi b),9 alin.(1) şi 13 alin.(1) lit.c) din Legea nr.289-XV din 22.07.04 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări
Nr. 5 din 10-04-2012
23/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
Nr. 6 din 09-02-2017
23/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 114g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă
Nr. 96 din 06-09-2018
23/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.206g/18 referitoare la excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin.(12) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale
Nr. 166 din 20-12-2018
23/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.163g/19 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din HG nr.1245 din 11.11.16pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației pa
Nr. 120 din 21-11-2019
23/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art. 4 alin.(2) lit.a) şi b), 9 alin.(1) şi 13 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări
Nr. 5 din 10-04-2012
22/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii articolului 301 alin. (1) lit. c) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, în redacţia Legii nr. 91 din 26 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Nr. 5 din 23-04-2013
22/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.114g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă
Nr. 96 din 06-09-2018
22/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.206g/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin.(12) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări
Nr. 166 din 20-12-2018
22/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 "Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale"
Nr. 3 din 25-01-2005
22/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 11 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 "Privind indemnizaţiilepentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale"
Nr. 21 din 22-11-2005
21/07/2020
HCC Privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 "Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală"
Nr. 2 din 28-01-1999
17/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 şi Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998
Nr. 28 din 14-12-2004
17/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 7 alin. (17) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
Nr. 20 din 06-06-2017
15/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a art.16 alin. (5) din Legea nr.289 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și pct. 49 din Regulamentul aferent Nr. 108
Nr. 6 din 09-02-2017
14/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii prevederilor articolelor 4 alin.(2) lit.a) şi b), 9 alin.(1) şi 13 alin.(1) lit.c) din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigură
Nr. 5 din 10-04-2012
13/07/2020
HCC privind modul de executare a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 27 din 20.12.2011 privind controlul constituţionalităţii unor legi de modificare a condiţiilor de asigurare cu pensii şi alte plăţi sociale pentru unele categorii de salariați
Nr. 34 din 11-10-2013
13/07/2020
Titlu
Data
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19
Nr. 540 din 26-07-2023
03/08/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă
Nr. 189 din 04-04-2023
13/04/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 353 din 22-12-2022
24/01/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea HG 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă
Nr. 666 din 29-09-2022
04/10/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 160 din 07-07-2022
18/07/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă
Nr. 333 din 10-11-2021
23/11/2021
HG cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19
Nr. 316 din 03-11-2021
11/11/2021
Legea pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 140 din 14-10-2021
09/11/2021
HG pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017
Nr. 164 din 08-09-2021
15/09/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat
Nr. 162 din 08-09-2021
15/09/2021
Legea cu privire la modificarea unor acte normative
Nr. 224 din 04-12-2020
29/12/2020
Legea cu privire la tichetele de masă
Nr. 166 din 21-09-2017
30/09/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 122 din 16-08-2019
30/09/2020
HG Despre aprobarea Listei tipurilor de remuneraţii şi altor plăţi, asupra cărora nu se aplică cotele asigurărilor sociale de stat şi care nu se iau în calcul la determinarea cîştigului mediu lunar pentru stabilirea pensiilor şi indemnizaţiilor socia
Nr. 224 din 28-04-1993
23/07/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata decătre întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale
Nr. 513 din 11-08-1993
23/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate pentru accidente de muncă sau boli profesionale
Nr. 1101 din 17-10-2001
23/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale
Nr. 1245 din 15-11-2016
23/07/2020
HG privind modificarea punctului 23 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale
Nr. 530 din 13-07-2011
22/07/2020
HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale
Nr. 193 din 13-03-2013
22/07/2020
HG cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat privind corectitudinea stabilirii, calculării şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor
Nr. 386 din 28-05-2014
22/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a art.16 alin.(5) din Legea nr.289 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și pct. 49 din Regulamentul aferent, aprobat
Nr. 6 din 09-02-2017
22/07/2020
Legea pentru completarea articolului 1241 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 28 din 17-03-2017
21/07/2020
HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale
Nr. 169 din 16-02-2008
21/07/2020
Legea cu privire la tichetele de masă
Nr. 166 din 21-09-2017
17/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă
Nr. 227 din 12-03-2018
17/07/2020
Ordin privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază
Nr. 95 din 07-05-2018
17/07/2020
Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.95 din 7 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor
Nr. 132 din 30-07-2018
17/07/2020
Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.95 din 7 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor
Nr. 121 din 10-09-2019
17/07/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 122 din 16-08-2019
16/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 186 din Codul muncii al Republicii Moldova
Nr. 264 din 01-11-2013
05/06/2020
Legea pentru completarea articolului 124 1 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 28 din 17-03-2017
05/06/2020
HG despre aprobarea Listei tipurilor de remuneraţii şi altor plăţi, asupra cărora nu se aplică cotele asigurărilor sociale de stat şi care nu se iau în calcul la determinarea cîştigului mediu lunar pentru stabilirea pensiilor şi indemnizațiilor
Nr. 224 din 28-04-1993
23/04/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici
Nr. 412 din 22-04-2004
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți
Nr. 712 din 27-12-2019
23/03/2020
Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Nr. 180 din 26-07-2018
18/03/2020
Legea cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți
Nr.156 din 05.12.2019
11/02/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!