Salarizare

Legislație Personal Salarizare
Titlu
Data
Convenția Colectivă convenţie colectivă (nivel naţional) nr.5 din 25.07.2005 despre modificarea CC (nivel naţional) nr.1 din 3.02.2004 Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă
Nr. 5 din 25-07-2005
21/07/2020
Convenţie colectivă (nivel naţional). Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Nr. 9 din 28-01-2010
07/07/2020
Convenția Colectivă convenţie colectivă (nivel naţional) nr. 5 din 25 iulie 2005 despre modificarea Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 1 din 3.02.2004 Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă
Nr. 5 din 25-07-2005
06/07/2020
Convenția Colectivă pentru modificarea Convenţiei colective ( nivel naţional) nr. 1 din 3 februarie 2004“Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă”
Nr. 7 din 18-05-2007
06/07/2020
Titlu
Data
HCC pentru controlul constituţionalităţii sintagmei „cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)” din alin.(1) art.111 din CM în redacţia Legii nr.168 din 9.07.10„Pentru modificare CM”
Nr. 11 din 31-05-2011
22/07/2020
HCC privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 27 alin.(5)din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și ale punctului 8 din Anexa nr.6 la HG nr.1231 din 12.12.2018
Nr. 6 din 10-03-2020
22/07/2020
Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 86 alin. (1) lit. y1) din Codul muncii al Republicii Moldova (menținerea de către persoana pensionată a statutului de salariat)
Nr. 61 din 19-06-2018
21/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului „din vina angajatorului” din articolul 330 alin. (2) din Codul muncii
Nr. 35 din 23-03-2020
21/07/2020
HCC privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 27 alin.(5) din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și ale punctului 8 din Anexa nr. 6 la HG nr. 1231 din 12.12.2018
Nr. 6 din 10-03-2020
15/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii articolului 9 alin. (6) din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (stimularea financiară a colaboratorilor vamali)
Nr. 30 din 11-12-2014
14/07/2020
HCC privind controlul constituţionalităţii unor legi de modificare a condiţiilor de asigurare cu pensii şi alte plaţi sociale pentru unele categorii de salariaţi (Sesizările 34a/2010, 36a/2010, 19a/2011, 23a/2011)
Nr. 27 din 20-12-2011
13/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Anexei nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Nr. 24 din 10-09-2013
13/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii sintagmei „cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)” din alin.(1) art.111 din CM în redacţia Legii nr.168 din 9.07.2010„Pentru modificarea şi completa
Nr. 11 din 31-05-2011
10/07/2020
Hotărârea CC pentru revizuirea Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 4 din 27 ianuarie 2000 "Privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din legile care reglementează asigurarea cu pensii a judecătorilor, procurorilor, anchetatorilor Procura
Nr. 14 din 27-03-2000
09/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii sintagmei „cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)” din alin.(1) art.111 din Codul muncii în redacţia Legii nr.168 din 9.07. 2010
Nr. 11 din 31-05-2011
08/07/2020
Hotărârea pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar remunerarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii aleși din rândul profesorilor
Nr. 21 din 03-10-2019
05/02/2020
Titlu
Data
HG cu privire la modificarea HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 57 din 24-01-2024
31/01/2024
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară
Nr. 1069 din 27-12-2023
09/01/2024
Hotărârea Guvernului privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2024
Nr. 985 din 06-12-2023
15/12/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016
Nr. 808 din 27-10-2023
02/11/2023
Legea pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 298 din 19-10-2023
30/10/2023
HG cu privire la modificarea HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 626 din 30-08-2023
14/09/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 472 din 05-07-2023
10/07/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității)
Nr. 2 din 02-02-2023
27/02/2023
Legea cu privire la asigurarea egalităţii
Nr. 121 din 25-05-2012
27/02/2023
Legea pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 15 din 02-02-2023
23/02/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (combaterea muncii nedeclarate)
Nr. 355 din 22-12-2022
11/01/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 670/2022 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară
Nr. 854 din 07-12-2022
12/12/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 288 din 13-10-2022
10/11/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 272 din 30-09-2022
12/10/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea HG1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 671 din 29-09-2022
04/10/2022
Legea pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 135 din 26-05-2022
21/06/2022
Hotărârea Guvernului privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică
Nr. 1234 din 12-12-2018
26/05/2022
HG pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică
Nr. 320 din 18-05-2022
26/05/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 107 din 21-04-2022
25/05/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Nr. 142 din 09-03-2022
21/03/2022
Hotărârea Guvernului privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022
Nr. 458 din 29-12-2021
13/01/2022
HG pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017
Nr. 164 din 08-09-2021
15/09/2021
HG pentru aplicarea unor norme din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 66 din 26-05-2021
04/06/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare
Nr. 381 din 13-04-2006
29/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la completarea punctului 1 (1) din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare
Nr. 118 din 02-03-2017
29/12/2020
HG cu privire la completarea punctului 81 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare, aprobate prin HG nr.381 din 13 aprilie 2006
Nr. 788 din 09-10-2017
29/12/2020
Legea privind fondurile de pensii facultative
Nr. 198 din 20-11-2020
23/12/2020
HG cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”
Nr. 976 din 04-12-2014
22/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă
Nr. 1254 din 15-11-2004
21/07/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 130 din 12-07-2020
16/07/2020
Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
Nr. 52 din 01-04-2016
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 157 din 20-07-2017
05/06/2020
Legea pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 19 din 11-03-2019
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 442 din 28-12-2006
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Nr. 120 din 23-12-2009
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 23 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002
Nr. 284 din 13-12-2012
05/06/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
Nr. 228 din 10-12-2015
05/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002
Nr. 253 din 17-11-2016
05/06/2020
Legea pentru completarea anexei nr. 1 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 300 din 22-12-2016
05/06/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
Nr. 295 din 22-12-2016
05/06/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 185 din 26-07-2018
05/06/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 175 din 19-12-2019
05/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 443 din 28-12-2006
05/05/2020
Legea pentru modificarea articolului 29 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 434 din 28-12-2006
05/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la repartizarea alocaţiilor aprobate în bugetul de stat pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar
Nr. 872 din 03-08-2007
05/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 120 din 23-12-2009
05/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Nr. 179 din 15-07-2010
05/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 163 din 11-07-2012
05/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 37 din 07-03-2013
05/05/2020
Legea pentru completarea anexei nr. 8 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 119 din 02-06-2016
05/05/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 226 din 10-12-2015
05/05/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 198 din 28-07-2016
05/05/2020
Legea pentru completarea anexei nr. 1 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 300 din 22-12-2016
05/05/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 92 din 26-05-2017
05/05/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 192 din 21-07-2017
05/05/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 208 din 06-10-2017
05/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 224 din 02-11-2017
05/05/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 185 din 26-07-2018
05/05/2020
Legea privind punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 879 din 05-09-2018
05/05/2020
Legea pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 19 din 11-03-2019
17/03/2020
Legea pentru modificarea anexei nr.7 la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr.132 din 19.09.2019
13/02/2020
Hotărârea Parlamentului privind aprobarea Concepţiei reformării sistemului de salarizare
Nr. 1238 din 28-09-2000
05/02/2020
Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 355 din 23-12-2005
05/02/2020
Legea pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 69 din 22-03-2007
05/02/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 305 din 27-12-2007
05/02/2020
Legea pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 184 din 10-07-2008
05/02/2020
Legea pentru modificarea şi completarea anexei nr.5 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 220 din 24-10-2008
05/02/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 276 din 18-12-2008
05/02/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
Nr. 228 din 10-12-2015
05/02/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
Nr. 295 din 22-12-2016
05/02/2020
Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 270 din 23-11-2018
05/02/2020
Ordin cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare
Nr. 203 din 18-12-2018
05/02/2020
Ordin cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare
Nr. 219 din 28-12-2018
05/02/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 7 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Nr. 132 din 19-09-2019
05/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
Nr. 435 din 23.04.2007
04/02/2020
Convenţia privind protecţia salariului
Nr. 95/1949
31/01/2020
Legea Salarizării
Nr. 847 din 14-02-2002
30/01/2020
Convenția Colectivă privind salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă
Nr.1 din 03-02-2004
30/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Nr. 165 din 09-03-2010
30/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!