Securitatea muncii

Legislație Personal Securitatea muncii
Titlu
Data
Forma recomandată a registrului de evidență a instructajului de securitate antiincendiară
În conformitate cu Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr.267 din 09.11.1994 (art.11 (i))
06/03/2020
Registru de evidență a accidentelor de muncă
Formular
06/03/2020
Forma recomandată a registrului de evidență a atribuirii grupei I de securitate electrică personalului neelectrotehnic
Formular
06/03/2020
Forma autorizaţie de lucru pentru executarea lucrărilor în instalaţiile electrice
Anexa nr.4 la Normele de tehnică a securităţii la exploatarea instalațiilor electrice (ed. a 2-a, 1989)
06/03/2020
Forma autorizaţie de lucru la executarea lucrărilor cu pericol sporit
Anexa nr.4 la SNIP III-4-80* "Tehnica securităţii în construcții"
06/03/2020
Forma autorizaţie de lucru pentru executarea lucrărilor de construcţie şi montaj pe teritoriul întreprinderii în funcţiune (atelierului, sectorului)
Anexa nr.3 la SNIP III-4-80* "Tehnica securităţii în construcții"
06/03/2020
Forma registrului de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă
Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009
06/03/2020
Instrucțiuni de securitate şi sănătate în muncă
Anexa nr.7 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009
06/03/2020
Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Anexa nr.6 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009
06/03/2020
Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009
06/03/2020
Planul de protecţie şi prevenire
Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009
06/03/2020
LISTA DE VERIFICARE în domeniul securității și sănătății în muncă la întreprinderile din industria prelucrătoare
Fabricarea produselor farmaceutice, inclusiv de bază;fabricarea produselor din tutun
28/01/2020
Titlu
Data
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 551 din Codul contravențional
Nr. 92 din 19-09-2019
22/07/2020
Titlu
Data
Legea pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii și Codul contravențional)
Nr. 46 din 14-03-2024
21/03/2024
Legea pentru modificarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008
Nr. 202 din 20-07-2023
31/07/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 37 din 17-02-2022
18/03/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 136 din 19-08-2021
29/08/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern
Nr. 936 din 22-12-2020
11/01/2021
Legea pentru modificarea articolului 14 din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756/1999
Nr. 149 din 16-07-2020
29/12/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata decătre întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale
Nr. 513 din 11-08-1993
23/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate pentru accidente de muncă sau boli profesionale
Nr. 1101 din 17-10-2001
23/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial
Nr. 290 din 19-04-2010
22/07/2020
HG cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă
Nr. 353 din 05-05-2010
22/07/2020
Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă
Nr. 603 din 11-08-2011
22/07/2020
HG privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor
Nr. 819 din 01-07-2016
22/07/2020
HG pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial
Nr. 209 din 07-03-2018
22/07/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesional
Nr. 513 din 11-08-1993
21/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă
Nr. 1361 din 22-12-2005
21/07/2020
Hotărârea Guvernului privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează
Nr. 1408 din 27-12-2016
21/07/2020
Legea privind Inspecția Muncii
Nr. 140 din 10-05-2001
21/07/2020
Legea pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii
Nr. 2 din 06-02-2003
21/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative şi a Legii nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii
Nr. 110 din 02-06-2005
21/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii
Nr. 304 din 25-12-2008
21/07/2020
HG privind modificarea punc. 2 din Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca în condiții nefavora
Nr. 937 din 08-10-2010
29/05/2020
Convenția OIM Nr.155 referitoare la securitatea și igiena muncii și mediul de muncă
Nr. 22 din 22-06-1981
29/05/2020
Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Nr. 756 din 24-12-1999
26/05/2020
Legea pentru modificarea Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999
Nr. 645 din 16-11-2001
26/05/2020
Legea cu privire la modificarea şi completarea Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999
Nr. 330 din 07-10-2004
26/05/2020
Convenția OIM Nr.155 referitoare la securitatea și igiena muncii și mediul de muncă
Nr. 22 din 22-06-1981
13/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă
Nr. 1534 din 27-12-2018
02/04/2020
Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 1534 din 27.12.2018 „Cu privire la aprobarea listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă”
Nr. 861 din 19-07-2019
02/04/2020
Convenția O.I.M Nr. 155 referitoare la securitatea și igiena muncii și mediul de muncă
Nr. 22 din 22-06-1981
01/04/2020
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
Nr. 186 din 10-07-2008
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008
Nr. 95 din 05-02-2009
01/04/2020
Hotărârea Guvernului privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează
Nr. 1408 din 27-12-2016
01/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă
Nr. 943 din 03-10-2018
01/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă
În conformitate cu cerințele articolului 13 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008
06/03/2020
Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu ILPB0278-XIV
Nr. 278 din 11.02.1999
31/01/2020
Hotărârea Guvernului privind reglementarea controalelor
Nr. 395 din 01.04.2003
31/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare
Nr. 1487 din 31.12.2004
31/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005
Nr. 1159 din 24.10.2007
31/01/2020
Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă
Nr. 918 din 18.11.2013
31/01/2020
Hotărârea Guvernului privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice
Nr. 589 din 12.05.2016
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc
Nr. 1025 din 07.09.2016
31/01/2020
Norme pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii
Nr. 40 din 16.08.2001
31/01/2020
Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii
Nr. 49 din 01.10.2001
31/01/2020
Norme pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr. 54 din 08.11.2001
31/01/2020
Convenţia privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ
Nr. 81/1947
31/01/2020
Convenţia privind protecţia salariului
Nr. 95/1949
31/01/2020
Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei
Nr.111/1958
31/01/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale
Nr. 1101 din 17.10.2001
30/01/2020
Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă
Nr. 603 din 11.08.2011
28/01/2020
Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
Nr. 80 din 09.02.2012
28/01/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile
Nr. 1335 din 10.10.2002
27/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!