Buget, Bilanț

Legislație Contabilitate Buget, Bilanț
Titlu
Data
Informație cu privire la modul de vărsare în buget a plăţii pentru apă, a plăţilor pentru eliberarea licenţelor şi a impozitelor locale de către organizaţiile care au filiale pe teritoriul republicii
Nr. 09-25-04/147 din 27-12-1995
06/04/2020
Titlu
Data
Înştiinţare despre luarea la evidenţă în sistemul public de asigurări sociale de stat
Anexa nr.1 la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor la BASS aprobat prin Ordinul CNAS nr. 275-A din 27.11.2015
03/07/2020
Cerere de luare la evidenţă a plătitorului de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
Anexa nr.2 la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor la BASS aprobat prin Ordinul CNAS nr.275-A din 27.11.2015
03/07/2020
Fişa de înregistrare / modificare a datelor plătitorului de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
Anexa nr.3 la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor la BASS aprobat prin Ordinul CNAS nr. 275-A din 27.11.2015
03/07/2020
Registrul de evidenţă al plătitorilor
Anexa nr.5 la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor la BASS aprobat prin Ordinul CNAS nr.275-A din 27.11.2015
03/07/2020
Act de primire – predare cu privire la schimbarea sediului plătitorului de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
Anexa nr.7 la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor la BASS aprobat prin Ordinul CNAS nr. 275-A din 27.11.2015
03/07/2020
Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni
Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 455 din 17 mai 2016
26/06/2020
Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale
Anexa nr. 3 la Ordinul IFPS nr. 455 din 17 mai 2016
26/06/2020
Raport privind executarea indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat
Formular
26/06/2020
Raport privind executarea subprogramelor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat
Formular
26/06/2020
Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice
Formular
26/06/2020
Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat
Formular
26/06/2020
Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli și active nefinanciare
Formular
26/06/2020
Raport privind îndeplinirea planului de contingente, beneficiarii plăților și mărimea acestora din bugetul asigurărilor sociale de stat
Formular
26/06/2020
Raport privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat
Formular
26/06/2020
Informație privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli a prestațiilor sociale
Formular
26/06/2020
Cerere de luare la evidenţă a plătitorului de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
Anexa nr.2 la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor la BASS aprobat prin Ordinul CNAS nr.275-A din 27.11.2015
13/03/2020
Fişa de înregistrare / modificare a datelor plătitorului de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
Anexa nr.3 la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor la BASS aprobat prin Ordinul CNAS nr.275-A din 27.11.2015
13/03/2020
Registrul de evidenţă al plătitorilor
Anexa nr.5 la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor la BASS aprobat prin Ordinul CNAS nr.275-A din 27.11.2015
13/03/2020
Titlu
Data
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 96 din 27-04-2023
23/05/2023
DCC cu privire la controlul constituţionalităţii art. 58 alin. (3) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar*
Nr. 10d din 15-12-1997
17/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii art.67 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"
Nr. 56 din 26-10-1999
17/07/2020
HCC pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și din Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sis
Nr. 3 din 18-01-2019
17/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 80 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 (răspunderea juridică pentru neexecutarea contractului încheiat cu o instituţie bugetară
Nr. 10 din 16-03-2017
17/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 80 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (răspunderea juridică pentru neexecutarea contractului încheiat cu o instituţie bugetară
Nr. 10 din 16-03-2017
15/07/2020
HCC privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 260 alin.(4) din Codul fiscal
Nr. 20 din 04-07-2018
15/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii alineatului (7) al articolului 88 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Nr. 7 din 13-02-2014
13/07/2020
HCC pentru controlul constituţionalităţii Legii nr.199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor impozite, contribuţii, prime şi defalcări, precum şi privind anularea majorărilor de întârziere şi a amenzilor aferente acestora
Nr. 6 din 13-02-2014
13/07/2020
Hotărârea CC despre controlul constituţionalităţii Hotărîrilor Guvernului: nr. 318 din 21 aprilie 1999* , nr. 530 din 10 iunie 1999**, nr. 616 din 1 iulie 1999, nr. 825 din 3 septembrie 1999
Nr. 62 din 23-11-1999
09/07/2020
Hotărârea CC privind interpretarea prevederilor art. 131 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova
Nr. 29 din 22-05-2001
09/07/2020
Hotărârea CC despre controlul constituţionalităţii prevederilor art. 90 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.1064-XIV din 16 iunie 2000
Nr. 31 din 14-06-2001
09/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Parlamentului nr. 282-XIV din 17 februarie 1999
Nr. 30 din 11-06-1999
08/07/2020
Titlu
Data
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 61 din 21-03-2024
27/03/2024
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023
Nr. 206 din 20-03-2024
25/03/2024
Hotărârea Guvernului privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023
Nr. 101 din 07-02-2024
09/02/2024
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare (privind acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate)
Nr. 71 din 31-01-2024
09/02/2024
Hotărârea Guvernului privind redistribuirea și repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022
Nr. 1020 din 15-12-2023
21/12/2023
HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022 și prin Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022
Nr. 889 din 22-11-2023
28/11/2023
Legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022
Nr. 295 din 19-10-2023
31/10/2023
Legea pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
Nr. 176 din 07-07-2023
14/07/2023
Hotărârea Guvernului privind managementul finanțelor publice pentru anii 2023-2030
Nr. 71 din 22-02-2023
07/03/2023
Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară
Nr. 1 din 16-03-2018
18/11/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară
Nr. 297 din 27-10-2022
18/11/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 286 din 13-10-2022
09/11/2022
Legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021
Nr. 260 din 08-09-2022
22/09/2022
Legea pentru modificarea articolului 24 din Codul fiscal nr. 1163/1997
Nr. 145 din 02-06-2022
21/06/2022
Legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021
Nr. 112 din 05-05-2022
03/06/2022
Legea pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 nr. 207/2021
Nr. 114 din 05-05-2022
16/05/2022
Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021
Nr. 113 din 05-05-2022
16/05/2022
Legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021
Nr. 112 din 05-05-2022
16/05/2022
Hotărârea Guvernului privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021
Nr. 163 din 16-03-2022
29/03/2022
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
Nr. 206 din 06-12-2021
30/12/2021
Legea bugetului de stat pentru anul 2022
Nr. 205 din 06-12-2021
30/12/2021
Legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020
Nr. 135 din 14-10-2021
05/11/2021
Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/ instituților bugetare
Nr. 164 din 30-12-2016
05/11/2021
Ordin privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016
Nr. 126 din 18-10-2021
05/11/2021
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021, aprobat prin HG nr. 924/2020
Nr. 193 din 22-09-2021
01/10/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 600/1997 privind reglementarea consumului de resurse energetice, apă şi canalizare în sistemul bugetar
Nr. 73 din 26-05-2021
10/06/2021
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 10 din 12-02-2021
05/05/2021
Legea pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020
Nr. 45 din 26-03-2021
20/04/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Nr. 41 din 30-03-2021
01/04/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Nr. 40 din 30-03-2021
01/04/2021
Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015
Nr. 43 din 04-03-2021
29/03/2021
Ordin privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30.12.2016
Nr. 45 din 09-03-2021
29/03/2021
Ordin privind normele contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015
Nr. 162 din 21-12-2020
11/02/2021
Ordin cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021
Nr. 166 din 22-12-2020
11/02/2021
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020
Nr. 9 din 20-01-2021
03/02/2021
Ordin privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016
Nr. 157 din 14-12-2020
18/01/2021
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 164 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Cerinţelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare
Nr. 210 din 26-12-2018
18/01/2021
Legea bugetului de stat pentru anul 2021
Nr. 258 din 16-12-2020
30/12/2020
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
Nr. 255 din 16-12-2020
30/12/2020
Ordin cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar
Nr. 216 din 28-12-2015
23/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Nr. 895 din 14-12-2020
22/12/2020
Hotărârea Guvernului privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019
Nr. 896 din 14-12-2020
22/12/2020
HG privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019
Nr. 854 din 30-11-2020
07/12/2020
Legea pentru modificarea articolului 66 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014
Nr. 284 din 29-11-2018
09/10/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 6 din 06-02-2020
30/09/2020
Legea pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr. 174/2019
Nr. 175 din 11-09-2020
22/09/2020
Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019
Nr. 174 din 11-09-2020
22/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe
Nr. 377 din 25-04-2018
21/09/2020
HG pentru modificarea HG nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și abrogarea HG cu privire la crearea Consiliului Comun de Parteneriat
Nr. 1084 din 08-11-2018
21/09/2020
Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019
Nr. 132 din 12-07-2020
21/09/2020
Legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019
Nr. 131 din 12-07-2020
21/09/2020
Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova
Nr. 74 din 15-05-2011
02/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Nr. 161 din 20-05-2004
02/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Nr. 243 din 29-12-2015
02/09/2020
Legea cu privire la standardizare
Nr. 590 din 22-09-1995
01/09/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare şi a Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului
Nr. 707 din 06-12-2001
01/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare
Nr. 421 din 22-12-2006
01/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare
Nr. 32 din 06-03-2012
01/09/2020
Hotărârea Guvernului privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019
Nr. 619 din 12-08-2020
24/08/2020
Ordin cu privire la Mecanismul cesiunii datoriilor faţă de bugetul de stat şi de bugetele locale
Nr. 103 din 30-06-1997
29/07/2020
Ordin de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare la Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor
Nr. 166 din 19-12-2012
29/07/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional
Nr. 1151 din 02-09-2002
29/07/2020
Ordin MF cu privire la aprobarea Normelor de recunoaştere a certificatelor internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului
Nr. 48 din 31-03-2010
24/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea investitorilor în vederea pregătirii şi instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri
Nr. 1002 din 10-12-2014
22/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Nr. 422 din 24-06-2020
17/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi
Nr. 477 din 08-07-2020
17/07/2020
Legea pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Nr. 22 din 03-02-2009
17/07/2020
Legea pentru completarea articolului 16 al Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Nr. 83 din 13-04-2012
17/07/2020
Legea pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Nr. 141 din 14-06-2013
17/07/2020
Legea pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Nr. 54 din 03-04-2014
17/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
Nr. 142 din 17-06-2016
17/07/2020
Legea pentru completarea Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
Nr. 247 din 23-11-2017
17/07/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 37 din 28-02-2020
16/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Nr. 422 din 24-06-2020
08/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Nr. 402 din 17-06-2020
08/07/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.58 din 29 aprilie 2020
Nr. 69 din 05-06-2020
08/07/2020
HG cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat privind corectitudinea stabilirii, calculării şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor
Nr. 386 din 28-05-2014
06/07/2020
Ordin сu privire la executarea punctului 43 din Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin HG nr. 1275
Nr. 71 din 25-04-2019
06/07/2020
Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
Nr. 4 din 11-01-2020
03/07/2020
Ordin сu privire la executarea punctului 43 din Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale RM în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin HG nr. 1275
Nr. 71 din 25-04-2019
03/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea modificărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28.12.1
Nr. 25 din 29-01-2018
03/07/2020
Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 12 din 20-01-2020
29/06/2020
Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 39 din 05-03-2020
29/06/2020
Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 45 din 18-03-2020
29/06/2020
Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 52 din 30-03-2020
29/06/2020
Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 54 din 17-04-2020
29/06/2020
Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 65 din 19-05-2020
29/06/2020
Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 75 din 15-06-2020
29/06/2020
Ordin cu privire la stabilirea razelor de deservire pentru trezoreriile regionale
Nr. 144 din 27-11-2017
29/06/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora
Nr. 195 din 29-11-2018
29/06/2020
Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora
Nr. 157 din 25-11-2019
29/06/2020
Legea pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr. 174/2019
Nr. 62 din 23-04-2020
29/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020
Nr. 1149 din 20-12-2017
26/06/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget
Nr. 73 din 28-04-2017
26/06/2020
Ordin cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin ordinul nr. 94 din 31 decembrie 2004
Nr. 89 din 12-12-2009
26/06/2020
Ordin cu privire la operarea unor completări în Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
Nr. 694 din 12-05-2014
26/06/2020
Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificatiei bugetare
Nr. 187 din 31-12-2019
26/06/2020
Norme metodologice privind modul de întocmire a Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat
Anexa nr.2 La ordinul ministerului finanțelor nr.38 din 17 februarie 2016
26/06/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora
Nr. 195 din 29-11-2018
26/06/2020
Ordin u privire la modificarea Ordinului nr. 121 din 14 septembrie 2016 cu privire la modul de determinare şi de raportare a creanţelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate)
Nr. 204 din 18-12-2018
26/06/2020
Ordin cu privire la aprobarea modificărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215
Nr. 25 din 29-01-2018
26/06/2020
Ordin cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215/2015
Nr. 11 din 18-01-2019
26/06/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 217 din 28-12-2015
26/06/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 5 din 26-01-2016
26/06/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 13 din 09-02-2016
26/06/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare
Nr. 63 din 10-05-2016
26/06/2020
Ordin cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
Nr. 69 din 17-09-2009
11/06/2020
Ordin privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate
Nr. 118 din 06-08-2013
11/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 17 din Legea nr. 491-XIV din 9 iulie 1999 privind finanţele publice locale
Nr. 1497 din 29-11-2002
11/06/2020
Hotărârea Guvernului privind reglementarea consumului de resurse energetice, apă şi canalizare în sistemul bugetar
Nr. 600 din 01-07-1997
28/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni
Nr. 836 din 13-09-2010
26/05/2020
Legea privind finanţele publice locale**
Nr. 397 din 16-10-2003
26/05/2020
Legea pentru completarea articolului 14 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale
Nr. 123 din 11-05-2007
26/05/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale
Nr. 178 din 19-12-2019
26/05/2020
Legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019
Nr. 61 din 23-04-2020
19/05/2020
Legea privind auditul situațiilor financiare
Nr. 271 din 15-12-2017
11/05/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat/municipale şi a SA în care cota statului depăşeşte 50% din capit
Nr. 875 din 22-12-2015
11/05/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015
Nr. 41 din 11-03-2020
07/05/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015
Nr. 32 din 20-02-2020
07/05/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015
Nr. 132 din 08-10-2019
07/05/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015
Nr. 133 din 08-10-2019
06/05/2020
Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216/2015
Nr. 67 din 19-04-2019
06/05/2020
Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015
Nr. 114 din 21-08-2019
06/05/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din autoritățile / instituțiile bugetare
Nr. 49 din 01-04-2010
05/05/2020
Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.49 din 01.04.2010
Nr. 6 din 28-01-2016
05/05/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar
Nr. 55 din 11-05-2012
05/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la repartizarea alocaţiilor aprobate în bugetul de stat pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar
Nr. 872 din 03-08-2007
05/05/2020
Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216
Nr. 18 din 30-01-2019
05/05/2020
Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015
Nr. 31 din 18-02-2019
05/05/2020
Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
Nr. 181 din 25-07-2014
04/05/2020
Legea pentru completarea articolului 17 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale
Nr. 114 din 22-04-2004
04/05/2020
Legea pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale
Nr. 302 din 13-12-2013
04/05/2020
Legea pentru completarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014
Nr. 267 din 09-12-2016
04/05/2020
Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Nr. 1593 din 26-12-2002
04/05/2020
Legea privind sistemul public de asigurări sociale
Nr. 489 din 08-07-1999
04/05/2020
Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Nr. 1585 din 27-02-1998
04/05/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului
Nr. 862 din 18-12-2015
04/05/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020
Nr. 573 din 06-08-2013
04/05/2020
Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019
Nr. 63 din 23-04-2020
04/05/2020
Legea privind sistemul bugetar si procesul bugetar
Nr. 847 din 24-05-1996
04/05/2020
Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
Nr. 141 din 06-05-2004
04/05/2020
Ordin cu privire la monitorizarea şi analiza datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar
Nr. 96 din 28-07-2011
04/05/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.96 din 28 iulie 2011 cu privire la monitorizarea şi analiza datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar
Nr. 155 din 01-11-2013
04/05/2020
Ordin privind modificarea în Ordinul ministrului finanţelor nr.96 din 28 iulie 2011 cu privire la monitorizarea şi analiza datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar
Nr. 115 din 30-07-2014
04/05/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216
Nr. 48 din 13-04-2016
04/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Nr. 250 din 17-04-2020
27/04/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile publice
Nr. 69 din 22-05-2015
17/04/2020
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile bugetare
Nr. 103 din 14-07-2015
17/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 101 din 14-07-2015
17/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor,aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010
Nr. 139 din 21-09-2015
17/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 190 din 09-11-2015
17/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public
Nr. 202 din 17-12-2015
17/04/2020
Ordin privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public
Nr. 159 din 27-12-2016
17/04/2020
Legea contabilităţii și raportării financiare
Nr. 287 din 15-12-2017
17/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat
Nr. 192 din 12-11-2018
17/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013
Nr. 194 din 30-11-2018
17/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”
Nr. 93 din 07-06-2019
17/04/2020
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public nr. 202/2015
Nr. 161 din 03-12-2019
17/04/2020
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public nr. 202/2015
Nr. 30 din 19-02-2020
17/04/2020
Ordin privind modificarea și completarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.159/2016
Nr. 182 din 31-12-2019
17/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 126 din 18-10-2011
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 152 din 27-12-2011
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată priOrdinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 18 din 07-02-2012
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prinOrdinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 30 din 01-03-2012
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 32 din 02-03-2012
16/04/2020
Hotărâre cu privire la aprobarea recomandărilor privind tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
Nr. 24/12 din 08-06-2012
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 128 din 05-11-2012
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 133 din 07-11-2012
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 137 din 09-11-2012
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010
Nr. 05 din 21-01-2013
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 25 din 01-03-2013
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010
Nr. 42 din 27-03-2013
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 89 din 18-06-2013
16/04/2020
Statutul Standardul Național de Contabilitate „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”
Nr. 1533 din 22-10-2013
16/04/2020
Standardele Naționale de Contabilitate
Nr. 118 din 22-10-2013
16/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea şi completarea ordinelor nr.118 şi 119 din 6 august 2013
Nr. 166 din 28-11-2013
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 190 din 26-12-2013
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 32 din 11-03-2014
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010
Nr. 66 din 22-05-2014
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 87 din 30-06-2014
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010
Nr. 99 din 11-07-2014
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010
Nr. 129 din 04-09-2014
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 150 din 30-10-2014
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 162 din 02-12-2014
16/04/2020
Ordin privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010
Nr. 182 din 18-12-2014
16/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale şi completarea Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 119 din 06.08.2013
Nr. 188 din 30-12-2014
16/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 16 din 31-01-2015
16/04/2020
Ordin privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010
Nr. 29 din 11-03-2015
16/04/2020
Ordin privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 45 din 06-04-2015
16/04/2020
Legea contabilităţii*
Nr. 113 din 27-04-2007
15/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor nr.6 la Standardul Naţional de Contabilitate 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”, nr.2 la Standardul Naţional de Contabilitate 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”
Nr. 61 din 23-06-2008
15/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor
Nr. 94 din 19-07-2010
15/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor nr. 1 la Recomandările metodice privind tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
Nr. 101 din 04-08-2010
15/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 42 din 18-04-2011
15/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 70 din 14-06-2011
15/04/2020
Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Nr. 92 din 28-07-2011
15/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora
Nr. 38 din 17-02-2017
01/04/2020
Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora
Nr. 05 din 10-01-2018
01/04/2020
Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora
Nr. 157 din 25-11-2019
01/04/2020
Ordin cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020
Nr. 172 din 20-12-2019
31/03/2020
Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020”
Nr. 27 din 12-02-2020
31/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor
Nr. 215 din 28-12-2015
31/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2020 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale
Nr. 75 din 12-02-2020
24/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale și la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 834/2014
Nr. 503 din 01-11-2019
23/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală
Nr. 1275 din 26-12-2018
19/03/2020
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
Nr. 173 din 19-12-2019
17/03/2020
Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020
Nr. 174 din 19-12-2019
17/03/2020
Legea pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr. 1163/1997
Nr. 90 din 19-07-2019
17/03/2020
Ordin cu privire la expedierea şi recepţionarea documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare și Trezoreria de Stat
Nr. 284 din 19-04-2012
16/03/2020
Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor
Nr. 5 din 10-01-2020
13/03/2020
Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
Nr. 4 din 11-01-2020
13/03/2020
Ordin cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat
Nr. 36 din 23-01-2020
13/03/2020
Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020”
Nr. 27 din 12-02-2020
13/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2020 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale
Nr. 75 din 12-02-2020
13/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat
Nr.103/56 din 03.07.2017
12/03/2020
Hotărârea cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021
Nr. 698 din 27-12-2019
12/03/2020
Ordin privind modificarea și completarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.159/2016
Nr. 182 din 31-12-2019
12/03/2020
Ordin cu privire la modificarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.189/2015
Nr. 185 din 31-12-2019
12/03/2020
Ordin cu privire la stabilirea comisionului de garantare
Nr. 2 din 02.01.2020
21/02/2020
Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ
Nr. 09 din 15.01.2020
21/02/2020
Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamantului privind evidența plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat
Nr. 4-a din 11.01.2020
17/02/2020
Legea pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997
Nr.115 din 15.08.2019
14/02/2020
Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020
Nr.174 din 19.12.2019
13/02/2020
Legea bugetului de stat pentru anul 2020
Nr. 172 din 19.12.2019
13/02/2020
Legea cu privire la modificarea unor acte legislative
Nr. 171 din 19.12.2019
13/02/2020
Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor
Nr. 5 din 10-01-2020
11/02/2020
Ordin privind aprobarea prognozelor trimestriale ale indicatorilor bugetari pentru anul 2020
Nr. 21 din 28.01.2020
07/02/2020
Ordin privind Clasificaţia bugetară
Nr. 208 din 24-12-2015
07/02/2020
Ordin cu privire la aprobarea Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor
Nr. 215 din 28.12.2015
07/02/2020
Ordin cu privire la modul de determinare și raportare a creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate)
Nr. 121 din 14.09.2016
07/02/2020
Ordin privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public
Nr. 159 din 27.12.2016
07/02/2020
Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare
Nr. 164 din 30.12.2016
07/02/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea Clasificației bugetare
Nr. 40 din 08.04.2016
07/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la transmiterea patrimoniului de stat la un bilanţ unic
Nr. 1048 din 08-11-1999
06/02/2020
Ordin cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014
Nr. 870 din 09-09-2016
05/02/2020
Ordin cu privire la completarea Anexei nr. 1 la Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014
Nr. 791 din 24-08-2016
05/02/2020
Ordin cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014
Nr. 658 din 25-07-2016
05/02/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale
Nr. 455 din 17-05-2016
05/02/2020
Ordin cu privire la modificarea anexei nr.1 la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
Nr. 1223 din 31-12-2015
05/02/2020
Scrisoare cu privire la modul de vărsare în buget a plăţii pentru apă, a plăţilor pentru eliberarea licenţelor şi a impozitelor locale de către organizaţiile care au filiale pe teritoriul republicii
Nr. 09-24-04/147 din 29-12-1995
05/02/2020
Decret privind unele măsuri pentru încasarea veniturilor în buget
Nr. 94 din 19-03-1997
05/02/2020
HG cu privire la repartizarea mijloacelor prevăzute în buget pentru indexarea cheltuielilor sistemului bugetar
Nr. 1000 din 02-11-1999
05/02/2020
Comunicat privind virarea plăţilor în buget prin trezorării
Nr. 03/1-02-274 din 31-12-1999
05/02/2020
Instrucțiune privind modul de acordare a amînărilor şi eşalonărilor plăţilor la buget şi în fondurile extrabugetare şi de anulare (scoaterea din evidenţă) a plăţilor obligatorii compromise sau a celor a căror urmărire este imposibilă
Nr. 185 din 17-11-2000
05/02/2020
HG privind aprobarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor Societăţii Orbilor,Societăţii Surzilor şi Societăţii Invalizilor, scutite de vărsarea la buget a TVA la mărfurile produse şi serviciile prestate
Nr. 186 din 03-03-2001
05/02/2020
HG cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din unităţile sferei sociale, finanţate de la buget
Nr. 430 din 08-04-2002
05/02/2020
Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget
Nr. 83 din 06-12-2006
05/02/2020
Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
Nr. 400 din 14-03-2014
05/02/2020
Ordin cu privire la operarea unor completări şi modificări în Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
Nr. 866 din 06-06-2014
05/02/2020
HG privind completarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate
Nr. 962 din 17-11-2014
05/02/2020
Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 2 din 03.01.2007 ”Privind aprobarea Regulamentului privind statutul, drepturile şi obligaţiunile executorilor de buget”
Nr. 181 din 18-12-2014
05/02/2020
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget”
Nr. 530 din 25-06-2015
05/02/2020
Ordin cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014
Nr. 870 din 09-09-2016
05/02/2020
HG cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate
Nr. 615 din 02-08-2017
05/02/2020
Ordin cu privire la abrogarea Instrucțiunii nr.11 din 04.09.2001 cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare
Nr. 426 din 21-08-2018
05/02/2020
Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
Nr. 429 din 22-08-2018
05/02/2020
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020
Nr. 573 din 06.08.2013
22/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!