Educație

Legislație Educație, Cultură, Turism și Sport Educație
Titlu
Data
HCC asupra excepţiei de neconstituţionalitate a Hotărîrii Guvernului nr. 923 din 4 septembrie 2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat
Nr. 11 din 04-06-2009
21/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii articolului 153 din Codul educaţiei
Nr. 8 din 11-05-2015
14/07/2020
HCC pentru controlul constituționalității articolului 41 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 (asigurarea elevilor cu manuale școlare)
Nr. 7 din 16-02-2017
14/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii articolului I pct. 6, articolelor III şi IV din Legea nr. 91 din 26 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Nr. 10 din 23-05-2013
13/07/2020
HCC asupra excepţiei de neconstituţionalitate a HG nr. 923 din 4.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat
Nr. 11 din 04-06-2009
10/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Hotărîrea Guvernului nr. 309 din 17 mai 1995* şi a Hotărîrii Guvernului nr. 445 din 13 mai 1999
Nr. 63 din 23-11-1999
09/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 cu modificările şi completările operate prin Legea nr.559-XV din 25 decembrie 2003
Nr. 25 din 04-11-2004
09/07/2020
Titlu
Data
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de compensare a cheltuielilor unităţilor în învăţământul dual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 97/2023
Nr. 332 din 08-05-2024
20/05/2024
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor
Nr. 181 din 13-03-2024
19/03/2024
Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 673/2015
Nr. 95 din 31-01-2024
23/02/2024
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de susținere a elevilor capabili de performanțe înalte în învățământul general și abrogarea unei hotărâri a Guvernului
Nr. 1002 din 13-12-2023
19/12/2023
Legea pentru modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Nr. 329 din 09-11-2023
13/12/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de conducere şi didactic din instituțiile de învățământ general public
Nr. 833 din 01-11-2023
03/11/2023
Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general
Nr. 1099 din 30-08-2023
12/10/2023
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din învățământul general și profesional tehnic
Nr. 1100 din 30-08-2023
12/10/2023
HG cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Nr. 872 din 21-12-2015
11/10/2023
HG pentru modificarea HG cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației
Nr. 759 din 04-10-2023
11/10/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice
Nr. 703 din 20-09-2023
22/09/2023
Legea pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004
Nr. 266 din 07-09-2023
20/09/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2024
Nr. 660 din 06-09-2023
12/09/2023
Legea pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate
Nr. 257 din 17-08-2023
07/09/2023
Legea pentru modificarea Legii nr. 215/2016 cu privire la tineret
Nr. 249 din 31-07-2023
28/08/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2023-2024
Nr. 468 din 05-07-2023
10/07/2023
Legea pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială
Nr. 135 din 08-06-2023
22/06/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017
Nr. 360 din 07-06-2023
09/06/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023
Nr. 212 din 12-04-2023
14/04/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor
Nr. 876 din 22-12-2015
21/03/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor
Nr. 127 din 15-03-2023
21/03/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice
Nr. 1345 din 30-11-2007
17/03/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1345/2007 cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale şi farmaceutice
Nr. 128 din 15-03-2023
17/03/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea punctului 2 din HG nr. 266/2006 cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învățământ profesional tehnic secundar
Nr. 61 din 17-02-2023
09/03/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (indexarea burselor de studii)
Nr. 69 din 22-02-2023
07/03/2023
Legea cu privire la activitatea editorială
Nr. 939 din 20-04-2000
01/03/2023
Legea pentru modificarea Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială
Nr. 11 din 02-02-2023
01/03/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea elevilor dotaţi
Nr. 17 din 04-01-2006
05/01/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 17/2006
Nr. 934 din 28-12-2022
05/01/2023
HG cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2022-2023
Nr. 465 din 06-07-2022
19/07/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr. 266/2006 cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învățământ profesional tehnic secundar
Nr. 463 din 06-07-2022
13/07/2022
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților
Nr. 193 din 24-03-2017
23/06/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2017
Nr. 387 din 15-06-2022
23/06/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022
Nr. 325 din 18-05-2022
27/05/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior
Nr. 482 din 28-06-2017
26/05/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin HG nr. 482/2017
Nr. 332 din 18-05-2022
26/05/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin HG nr. 482/2017
Nr. 332 din 18-05-2022
26/05/2022
Legea cu privire la învățământul dual
Nr. 110 din 21-04-2022
25/05/2022
Legea pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014
Nr. 36 din 17-02-2022
18/03/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2021-2022
Nr. 107 din 14-07-2021
22/07/2021
HG cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2021-2022 și modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 98 din 16-06-2021
08/07/2021
Legea pentru modificarea articolului 299 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 38 din 19-03-2021
13/04/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 984 din 22-12-2020
06/01/2021
HG cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia
Nr. 404 din 16-06-2015
24/12/2020
HG cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”
Nr. 944 din 14-11-2014
24/12/2020
HG cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020
Nr. 523 din 11-07-2011
24/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la pregătirea obligatorie către şcoală a copiilor de la vârsta de 5 ani
Nr. 472 din 29-08-1996
24/12/2020
Legea cu privire la tineret
Nr. 215 din 29-07-2016
24/12/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlare
Nr. 1222 din 06-11-2020
23/12/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret
Nr. T/376 din 30-12-2016
08/12/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
Nr. 165 din 07-07-2017
08/12/2020
Legea pentru modificarea articolului 134 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014
Nr. 182 din 11-09-2020
26/11/2020
Ordin cu privire la Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022
Nr. 65t din 06-04-2017
05/10/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Centrului de tineret
Nr. 64t din 06-04-2017
05/10/2020
HG pentru modificarea anexei nr. 2 la HG nr.1006/14 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Nr. 1 din 03-01-2020
05/10/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret
Nr. 1213 din 27-12-2010
05/10/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret
Nr. 477 din 18-10-2019
05/10/2020
Legea cu privire la asociaţiile obşteşti*
Nr. 837 din 17-05-1996
05/10/2020
Legea pentru modificarea articolului 50 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti
Nr. 1578 din 26-02-1998
05/10/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 50 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti
Nr. 133 din 31-07-1998
05/10/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asociaţiile obşteşti
Nr. 583 din 30-07-1999
05/10/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
Nr. 178 din 20-07-2007
05/10/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
Nr. 111 din 04-06-2010
05/10/2020
HG cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării
Nr. 53 din 05-02-2020
02/10/2020
HG cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru restructurarea sistemului de cercetare și inovare, educație și extensiune rurală în domeniul agroalimentar
Nr. 1283 din 26-12-2018
02/10/2020
CODUL CU PRIVIRE LA ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE AL REPUBLICII MOLDOVA*
Nr. 259 din 15-07-2004
02/10/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
Nr. 185 din 10-07-2008
02/10/2020
Legea pentru modificarea articolului 78 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004
Nr. 157 din 05-07-2012
02/10/2020
Ordin cu privire la promovarea lecturii
nr.291 din 10.03.2020
01/10/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci
Nr. 17 din 05-02-2015
01/10/2020
Ordin cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, aprobat prin Ordinul nr. 17 din 05.02.2015
Nr. 475 din 27-05-2020
01/10/2020
HG cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2020-2021
Nr. 521 din 15-07-2020
21/09/2020
Hotărârea Guvernului privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019
Nr. 619 din 12-08-2020
21/09/2020
Legea cu privire la standardizare
Nr. 590 din 22-09-1995
01/09/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare şi a Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului
Nr. 707 din 06-12-2001
01/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare
Nr. 421 din 22-12-2006
01/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare
Nr. 32 din 06-03-2012
01/09/2020
Legea pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014
Nr. 126 din 09-07-2020
25/08/2020
GH privind modificarea HG nr.504/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățămînt din RM și abrogarea unor hotărîri ale Guvenului
Nr. 796 din 01-08-2018
30/07/2020
HG pentru modificarea HG nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic
Nr. 277 din 13-05-2020
30/07/2020
HG cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ superior
Nr. 343 din 10-06-2020
30/07/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional
Nr. 1151 din 02-09-2002
29/07/2020
Ordin cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova
Nr. 638 din 12-08-2016
29/07/2020
HG cu privire la finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic
Nr. 1077 din 23-09-2016
29/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Nr. 504 din 04-07-2017
29/07/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.638 din 12.08.2016 privind implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învățământ din RM
Nr. 622 din 21-05-2018
29/07/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 3 din 06-02-2020
16/07/2020
HG cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi profesional tehnic ​postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat
Nr. 923 din 04-09-2001
10/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2020-2021
Nr. 410 din 24-06-2020
07/07/2020
HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 923/2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat
Nr. 426 din 24-06-2020
07/07/2020
HG cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017
Nr. 348 din 10-06-2020
07/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice
Nr. 24 din 22-01-2020
17/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
Nr. 185 din 10-07-2008
17/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 48 din Legea învăţămîntului
Nr. 259 din 24-12-1998
16/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 62 din Legea învăţămîntului
Nr. 389 din 07-05-1999
16/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Legea învăţămîntului
Nr. 844 din 25-02-2000
16/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului
Nr. 1208 din 28-07-2000
16/06/2020
Legea pentru completarea articolului 61 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 1132 din 14-06-2002
16/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 1589 din 26-12-2002
16/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 237 din 13-06-2003
16/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 346 din 25-07-2003
16/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 559 din 25-12-2003
16/06/2020
Legea privind completarea articolului 53 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 418 din 16-12-2004
16/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 70 din 05-05-2005
16/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 71 din 05-05-2005
16/06/2020
Legea pentru completarea articolului 36 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 379 din 29-12-2005
16/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 47 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 67 din 23-04-2010
16/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior
Nr. 854 din 21-09-2010
16/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 46 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 31 din 25-02-2011
16/06/2020
Legea pentru completarea articolului 53 al Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 294 din 21-12-2012
16/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Nr. 239 din 18-10-2013
16/06/2020
Ordin cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova
Nr. 638 din 12-08-2016
16/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învăţămînt profesional tehnic secundar
Nr. 266 din 14-03-2006
16/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 266/2006 cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învăţămînt secundar profesional
Nr. 863 din 05-09-2018
16/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor
Nr. 903 din 30-10-2014
16/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic
Nr. 277 din 13-05-2020
29/05/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului educației al Republicii Moldova
Nr. 191 din 21-07-2017
20/05/2020
Legea pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014
Nr. 269 din 23-11-2018
20/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract
Nr. 125 din 15-02-2001
20/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 74/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățămînt de stat
Nr. 1123 din 14-11-2018
20/05/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020
Nr. 816 din 20-08-2018
20/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Nr. 1006 din 10-12-2014
30/04/2020
Legea cu privire la biblioteci
Nr. 160 din 20-07-2017
29/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal
Nr. 448 din 09-04-1998
24/04/2020
Ordin referitor la aprobarea Regulamentului "Cu privire la asigurarea gratuită cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar"
Nr. 430 din 13-11-2006
24/04/2020
Hotărârea Guvernului privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea
Nr. 868 din 08-10-2014
24/04/2020
HG privind modificarea HG nr.93/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/dotare a instituţiilor de educaţie timpurie şi a Regulamentului cu privire la organizarea procedurii
Nr. 280 din 29-05-2019
24/04/2020
Constituția Organizației Națiunilor Unite Pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)
Nr. 233 din 16-11-1945
13/04/2020
Convenția privind cooperarea în domeniul culturii, învățământului, științei și informațiilor în zona Mării Negre
Nr. 99 din 06-03-1993
13/04/2020
Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova
Nr. 259 din 15-07-2004
09/04/2020
Acord dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al implementării reformei învăţămîntului vocaţional/tehnic din Republica Moldova
Nr. din 15-05-2015
06/04/2020
Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice
Nr. 186 din 26-02-2019
02/04/2020
Ordin referitor la aprobarea Regulamentului "Cu privire la evaluarea şi selectarea manualelor pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal
Nr. 40 din 17-07-2006
31/03/2020
Ordin referitor la aprobarea Regulamentului "Cu privire la asigurarea gratuită cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar"
Nr. 430 din 13-11-2006
31/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor
Nr. 972 din 12-12-2011
31/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova
Nr. 748 din 12-07-2013
31/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituţiile instructiv-educative
Nr. 1220 din 30-12-2013
31/03/2020
Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt
Nr. 1277 din 30-12-2014
31/03/2020
Ordin pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
Nr. 550 din 10-06-2015
31/03/2020
Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar
Nr. 840 din 21-08-2015
31/03/2020
Ordin pentru aprobarea Codului de etică al cadrului didactic
Nr. 861 din 07-09-2015
31/03/2020
Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învățămînt
Nr. 759 din 18-08-2016
31/03/2020
Ordin privind aprobarea Regulamentului-tip al instituției de învățămînt special
Nr. 187 din 28-09-2017
31/03/2020
Ordin privind aprobarea Standardelor minime de dotare a instituției de educație timpurie
Nr. 253 din 11-10-2017
31/03/2020
Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la examenele de absolvire a gimnaziului
Nr. 48 din 23-01-2018
31/03/2020
Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii profesional tehnice secundare și postsecundare
Nr. 80 din 29-01-2019
31/03/2020
Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului educației (de organizare funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic)
Nr. 232 din 13-03-2019
31/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci
Nr. 748 din 10-06-2019
31/03/2020
Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la funcționarea consiliului de administrație al instituției de învățământ general
Nr. 269 din 09-03-2020
31/03/2020
Ordin comun cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile din învățământ
Nr. 13 din 11-01-2019
31/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice
Nr. 24 din 22-01-2020
24/03/2020
Hotărârea Guvernului privind implementarea Programului de asistenţă ehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova
Nr. 436 din 10-06-2014
23/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 436/2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova
Nr. 487 din 23-10-2019
23/03/2020
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor
Nr. 247 din 24-04-2019
20/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățămînt profesional tehnic pentru anul de studii 2019-2020
Nr. 346 din 18-07-2019
20/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.17/2006
Nr. 1242 din 19-12-2018
19/03/2020
Legea pentru modificarea articolului 104 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014
Nr. 315 din 30-11-2018
17/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat
Nr. T/525/A din 15-07-2014
16/03/2020
Ordin privind aprobarea Regulamentului-tip al instituției de învățământ special
Nr. 187 din 28.09.2017
16/03/2020
Ordin privind aprobarea Standardelor minime de dotare a instituției de educație timpurie
Nr. 253 din 11.10.2017
16/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012, cu modificările ulterioare
Nr. 140 din 04-09-2015
16/03/2020
Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la examenul național de bacalaureat
Nr. 47 din 23-01-2018
16/03/2020
Ordin privind aprobarea Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică
Nr.62 din 23.01.2018
16/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățământul liceal în anul de studii 2019-2020
Nr.661 din 27.05.2019
16/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru prelungirea perioadei de tranziție privind funcționarea instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de autonomie financiară
Nr. 50 din 03-02-2020
13/03/2020
Dispoziția Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru revizuirea cadrului normativ existent privind procesul de editare și asigurare a elevilor cu manuale școlare
Nr. 39 din 12-02-2020
13/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate
Nr. 1702 din 26-12-2019
12/03/2020
Legea pentru modificarea articolului 31 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014
Nr. 314 din 30-11-2018
14/02/2020
Legea învăţămîntului
Nr. 547 din 21-07-1995
06/02/2020
HG cu privire la Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie
Nr. 484 din 05-07-2011
06/02/2020
HG cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie
Nr. 1211 din 04-11-2016
06/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
Nr. 435 din 23.04.2007
04/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
Nr. 74 din 25.01.2007
04/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
Nr. 1009 din 01.09.2006
04/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat
Nr. 923 din 04.09.2001
04/02/2020
Codul Educației Al Republicii Moldova
Nr. 152 din 17.07.2014
23/01/2020
Legea pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014–2020) – Orizont 2020
Nr. 142 din 17-07-2014
23/01/2020
Titlu
Data
Regulamentul privind sistemul național de împrumut interbibliotecar în Republica Moldova
Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Culturii nr. 2 din 13.01.2016
01/10/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!