Sport

Legislație Educație, Cultură, Turism și Sport Sport
Titlu
Data
Formular de aplicare în cadrul proiectelor pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
Anexa nr.1 la Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
16/03/2020
Bugetul detaliat al programului/proiectului pentru tineret
Anexa nr.2 la Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
16/03/2020
Declarația de imparțialitate
Anexa nr.3 la Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
16/03/2020
Declarația de imparțialitate (2)
Anexa nr.4 la Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
16/03/2020
Fișa de evaluare
Anexa nr.5 la Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
16/03/2020
Raport financiar despre cheltuielile efectuate
Anexa nr.6 la Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
16/03/2020
Raport narativ privind realizarea programului sau proiectului pentru tineret
Anexa nr.7 la Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
16/03/2020
Titlu
Data
Hotărârea CC privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 "Cu privire la cultura fizică şi sport"
Nr. 17 din 25-04-2000
09/07/2020
Titlu
Data
Legea pentru modificarea Legii nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport
Nr. 91 din 27-04-2023
22/05/2023
Legea pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport
Nr. 24 din 16-02-2023
13/03/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de finanțare a sportului de performanță conform criteriilor distincte
Nr. 22 din 18-01-2023
10/02/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a burselor lunare sportivilor de performanţă
Nr. 639 din 28-07-2014
05/01/2023
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță
Nr. 939 din 28-12-2022
05/01/2023
Legea pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică şi sport
Nr. 300 din 03-11-2022
01/12/2022
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță
Nr. 12 din 27-01-2021
03/02/2021
Legea cu privire la tineret
Nr. 215 din 29-07-2016
24/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea punctului 45 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin HG nr. 1552/2002
Nr. 876 din 09-12-2020
16/12/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret
Nr. T/376 din 30-12-2016
08/12/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
Nr. 165 din 07-07-2017
08/12/2020
Ordin cu privire la Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022
Nr. 65t din 06-04-2017
05/10/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Centrului de tineret
Nr. 64t din 06-04-2017
05/10/2020
HG pentru modificarea anexei nr. 2 la HG nr.1006/14 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Nr. 1 din 03-01-2020
05/10/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret
Nr. 1213 din 27-12-2010
05/10/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret
Nr. 477 din 18-10-2019
05/10/2020
Legea cu privire la asociaţiile obşteşti*
Nr. 837 din 17-05-1996
05/10/2020
Legea pentru modificarea articolului 50 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti
Nr. 1578 din 26-02-1998
05/10/2020
Legea pentru modificarea şi completarea articolului 50 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti
Nr. 133 din 31-07-1998
05/10/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asociaţiile obşteşti
Nr. 583 din 30-07-1999
05/10/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
Nr. 178 din 20-07-2007
05/10/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
Nr. 111 din 04-06-2010
05/10/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportive
Nr. 237 din 31-03-2014
16/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
Nr. 189 din 15-03-2019
16/06/2020
Legea pentru completarea articolului 30 din Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport
Nr. 189 din 30-06-2006
13/04/2020
Legea privind modificarea articolului 34 din Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport
Nr. 66 din 22-03-2007
13/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport
Nr. 161 din 28-06-2013
13/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a indemnizației viagere antrenorilor sportivilor de performanță
Nr. 642 din 17-12-2019
23/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a federațiilor sportive naționale
Nr. 176 din 15-03-2019
20/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
Nr. 189 din 15-03-2019
20/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
Nr. 1552 din 04-12-2002
20/03/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport
Nr. 297 din 30-12-2018
17/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea statelor-tip de funcții ale școlilor sportive
Nr. 118s din 16-05-2017
16/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
Nr. 165t din 07.07.2017
16/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat
Nr. T/525/A din 15-07-2014
16/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a federațiilor sportive naționale
Nr. 176 din 15-03-2019
14/02/2020
Legea cu privire la cultura fizică şi sport
Nr. 330 din 25-03-1999
06/02/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!