Copii

Legislație Servicii sociale Copii
Titlu
Data
Acord privind garanțiile drepturilor cetățenilor la primirea indemnizațiilor sociale, compensațiilor pentru familiile cu copii și a pensiilor alimentare
Nr. 169 din 09-09-1994
22/04/2020
Titlu
Data
Mărimea medie a indemnizațiilor pentru copii persoanelor asigurate/neasigurate
Indemnizații pentru copii
30/01/2020
Titlu
Data
Formular Statistic "Violența în Familie"
Nr. 9 2019
04/02/2020
Titlu
Data
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.170g/17 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 31 și a punctului 7 teza a 8)din Reg. cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii
Nr. 18 din 06-03-2018
23/07/2020
DCC de inadmisibilitate a sesizării nr.9g/19 privind excepția de neconstituționalitate a HG nr.769 din 25.11.1992 privind măsurile de ameliorare a situației materiale a minorilor ai căror părinți se eschivează de la achitarea pensiei alimentare
Nr. 7 din 17-01-2019
23/07/2020
HCC privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 67 lit. f) din Codul familiei referitoare la sintagma „de narcomanie” (decăderea din drepturile părintești a persoanelor care suferă de narcomanie)
Nr. 19 din 06-06-2017
15/07/2020
Hotărârea CC privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni nr. 499-XIV din 14 iulie 1999
Nr. 46 din 25-10-2001
09/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 "Privind pensiile de asigurări sociale de stat"
Nr. 27 din 18-05-1999
08/07/2020
Hotărârea CC despre controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr. 408 din 7 mai 1999 "Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 571 din 11 august 1995"*
Nr. 37 din 01-07-1999
08/07/2020
Titlu
Data
Legea pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială „Restart”)
Nr. 256 din 17-08-2023
07/09/2023
Legea pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului
Nr. 90 din 27-04-2023
24/05/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018
Nr. 149 din 22-03-2023
19/04/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin HG nr. 1478/2002
Nr. 938 din 28-12-2022
09/01/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (susținerea familiilor cu copii)
Nr. 766 din 09-11-2022
23/11/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii
Nr. 724 din 26-10-2022
03/11/2022
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social
Nr. 655 din 23-09-2022
07/10/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii
Nr. 268 din 22-09-2022
30/09/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 259 din 26-08-2022
05/09/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr. 266/2006 cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învățământ profesional tehnic secundar
Nr. 463 din 06-07-2022
13/07/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social
Nr. 108 din 21-04-2022
25/05/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la indexarea și majorarea prestațiilor sociale
Nr. 197 din 23-03-2022
31/03/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea şi plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018
Nr. 179 din 23-03-2022
31/03/2022
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social
Nr. 199 din 23-03-2022
30/03/2022
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual
Nr. 159 din 14-02-2018
30/03/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 159/2018
Nr. 198 din 23-03-2022
30/03/2022
HG pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin HG nr. 1478/2002
Nr. 457 din 29-12-2021
13/01/2022
HG privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018
Nr. 39 din 30-03-2021
01/04/2021
HG cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale
Nr. 418 din 03-05-2000
24/03/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 940 din 22-12-2020
12/01/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 984 din 22-12-2020
06/01/2021
Legea pentru completarea Legii Fondului republican şi a fondurilor localede susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000
Nr. 280 din 18-12-2008
30/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-(6)7 ani
Nr. 567 din 10-09-2009
28/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate
Nr. 7 din 20-01-2016
28/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii
Nr. 780 din 25-09-2014
28/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică
Nr. 732 din 16-09-2013
28/12/2020
HG cu privire la aprobarea normelor naturale de asigurare cu produse alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de co
Nr. 1335 din 03-12-2004
28/12/2020
Legea asistenţei sociale
Nr. 547 din 25-12-2003
28/12/2020
Legea privind modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003
Nr. 322 din 03-11-2006
28/12/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003
Nr. 122 din 18-06-2010
28/12/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei și a structurii-tip a acestuia
Nr. 828 din 20-11-2015
28/12/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale
Nr. 38 din 30-01-2019
28/12/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Nr. 434 din 10-06-2014
24/12/2020
Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei
Nr. 30 din 07-03-2013
24/12/2020
HG pentru modificarea punctului 29 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin HG nr. 1167/2008
Nr. 796 din 05-11-2020
30/11/2020
Hotărârea Guvernului privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019
Nr. 619 din 12-08-2020
21/09/2020
Legea cu privire la serviciile sociale
Nr. 123 din 18-06-2010
10/09/2020
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 112 din 09-07-2020
25/08/2020
HG pentru modificarea anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
Nr. 563 din 29-06-2010
23/07/2020
HG despre modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
Nr. 389 din 31-03-2003
23/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”
Nr. 231 din 18-11-2016
23/07/2020
HG pentru modificarea HG nr. 1478/02 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii și abrogarea HG nr.769/1992 privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se eschivează de la achitarea pensiei alimen
Nr. 1284 din 26-12-2018
23/07/2020
HG cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a costului pentru serviciile de plasament şi de reabilitare/recuperare prestate în cadrul instituţiilor sociale subordonate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
Nr. 870 din 08-10-2014
22/07/2020
HG pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25 mai 2006
Nr. 1027 din 07-09-2016
16/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală și case de copii
Nr. 1278 din 26-12-2018
16/07/2020
HG pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală și case
Nr. 673 din 27-12-2019
16/07/2020
HG pentru modificarea punctului 19 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1167/2008
Nr. 474 din 08-07-2020
15/07/2020
Legea pentru modificarea Codului familiei
Nr. 134 din 30-06-2005
22/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului familiei nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000
Nr. 120 din 29-05-2008
22/06/2020
Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ
Nr. 42 din 30-01-2017
19/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învăţămînt profesional tehnic secundar
Nr. 266 din 14-03-2006
16/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material
Nr. 800 din 01-08-2018
09/06/2020
Legea pentru completarea Legii Fondului republican şi a fondurilor localede susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000
Nr. 280 din 18-12-2008
09/06/2020
HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470/2006
Nr. 67 din 11-02-2019
09/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002
Nr. 1029 din 07-09-2016
09/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 56 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 şi a articolului 49 din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale
Nr. 307 din 01-12-2005
29/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt
Nr. 934 din 04-08-2008
26/05/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.378/2018
Nr. 311 din 10-07-2019
27/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018
Nr. 210 din 25-03-2020
27/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
Nr. 563 din 29-06-2010
24/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002
Nr. 27 din 01-02-2016
24/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002
Nr. 1029 din 07-09-2016
24/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25 mai 2006
Nr. 1027 din 07-09-2016
24/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă
Nr. 94 din 22-02-2017
24/04/2020
HG pentru modificarea HG nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii și abrogarea HG nr. 769/1992 privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se eschivează de la achitarea pensiei al
Nr. 1284 din 26-12-2018
24/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii
Nr. 889 din 11-11-2013
23/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc”
Nr. 529 din 03-07-2014
23/04/2020
Hotărârea Guvernului privind asigurarea unor condiţii optime în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor
Nr. 3 din 31-07-2014
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate
Nr. 441 din 17-07-2015
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002
Nr. 1029 din 07-09-2016
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii
Nr. 1234 din 10-11-2016
23/04/2020
Legea privind prestaţiile sociale pentru copii
Nr. 315 din 23-12-2016
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial” şi a Standardelor minime de calitate
Nr. 51 din 17-01-2018
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru completarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii
Nr. 92 din 24-01-2018
23/04/2020
Hotărârea Guvernului la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii
Nr. 378 din 25-04-2018
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni–3 ani
Nr. 730 din 18-07-2018
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general
Nr. 722 din 18-07-2018
23/04/2020
Legea privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Nr. 299 din 30-11-2018
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 769/1992
Nr. 1284 din 26-12-2018
23/04/2020
HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002, și abrogarea unei hotărîri de Guvern
Nr. 312 din 10-07-2019
23/04/2020
HG pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profes
Nr. 673 din 27-12-2019
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002
Nr. 674 din 27-12-2019
23/04/2020
Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile din învățământ
Nr. 9 din 15-01-2020
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri
Nr. 132 din 04-03-2020
23/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă
Nr. 581 din 25-05-2006
23/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile
Nr. 198 din 16-04-1993
22/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la protecţia socială a familiilor cu mulţi copii
Nr. 118 din 22-03-1994
22/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii
Nr. 1478 din 15-11-2002
22/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial
Nr. 1733 din 31-12-2002
22/04/2020
Hotărârea Guvernului despre modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
Nr. 389 din 31-03-2003
22/04/2020
HG cu privire la aprobarea normelor naturale de asigurare cu produse alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte,obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile int
Nr. 1335 din 03-12-2004
22/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii
Nr. 346 din 23-03-2005
22/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul casei de copii de tip familial
Nr. 344 din 23-03-2005
22/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la susţinerea financiară a copiilor orfani, cetăţeni ai Republicii Moldova, recomandaţi şi admişi la studii peste hotare
Nr. 900 din 08-08-2006
22/04/2020
Hotărârea Ministerului Sănătății privind utilizarea şi comercializarea produselor alimentare în instituţiile pentru copii
Nr. 13 din 31-07-2007
22/04/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi
Nr. 824 din 04-07-2008
22/04/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi
Nr. 823 din 04-07-2008
22/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii
Nr. 432 din 15-06-2011
22/04/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc
Nr. 52 din 17-01-2013
22/04/2020
Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi
Nr. 140 din 14-06-2013
22/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind aplicarea Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte
Nr. 37 din 06-03-2018
17/04/2020
Legea pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie
Nr. 114 din 04-05-2007
08/04/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 146 din 19-07-2018
08/04/2020
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 470/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație
Nr. 942 din 03-10-2018
08/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470/2006
Nr. 67 din 11-02-2019
08/04/2020
Legea pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 188 din 20-12-2019
08/04/2020
Legea pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 187 din 20-12-2019
08/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470/2006
Nr. 709 din 27-12-2019
08/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 967 din 14-11-2017
06/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social
Nr. 129 din 07-02-2018
06/04/2020
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 729 din 18-07-2018
06/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008
Nr. 10 din 18-01-2019
06/04/2020
Legea privind modificarea articolului 151 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social
Nr. 155 din 05-12-2019
06/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008
Nr. 677 din 27-12-2019
06/04/2020
Hotărârea Guvernului privind modificarea punctului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social
Nr. 135 din 04-03-2020
06/04/2020
Hotărârea Guvernului Cu privire la noile condiţii de acordare a burselor, altor forme de ajutoare sociale studenţilor (elevilor) de la cursurile de zi din instituţiile de învăţămînt de stat
Nr. 26/05/1993 din 26-05-1993
03/04/2020
Legea privind cantinele de ajutor social
Nr. 81 din 28-02-2003
03/04/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social
Nr. 1246 din 16-10-2003
03/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar, profesional tehnic secundar
Nr. 1009 din 01-09-2006
03/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 1167 din 16-10-2008
03/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social
Nr. 180 din 15-07-2010
03/04/2020
Legea pentru modificarea articolului 151 al Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social
Nr. 301 din 21-12-2012
03/04/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 201 din 13-03-2013
03/04/2020
Legea pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social
Nr. 266 din 01-11-2013
03/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 821 din 07-10-2014
03/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 952 din 17-11-2014
03/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social
Nr. 304 din 22-12-2016
03/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 967 din 14-11-2017
03/04/2020
Hotărârea Guvernului privind modificarea punctului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social
Nr. 135 din 04-03-2020
24/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate
Nr. 708 din 27-12-2019
23/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat
Nr. 929 din 15-08-2006
23/03/2020
HG pentru modificarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, aprobat prin HG nr. 929/2006
Nr. 707 din 27-12-2019
23/03/2020
HG cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin HG nr. 165/2017
Nr. 706 din 27-12-2019
23/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008
Nr. 677 din 27-12-2019
23/03/2020
HG pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală etc
Nr. 673 din 27-12-2019
23/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material
Nr. 159 din 14-02-2018
23/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470/2006
Nr. 67 din 11-02-2019
20/03/2020
Hotărârea Guvernului privind modificarea punctului 12 din Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 163 din 07-03-2019
20/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
Nr. 716 din 18-07-2018
20/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală etc
Nr. 1278 din 26-12-2018
19/03/2020
Legea pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Nr. 176 din 26-07-2018
18/03/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 146 din 19-07-2018
18/03/2020
Legea pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 187 din 20-12-2019
17/03/2020
Legea cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie
Nr. 121 din 03-05-2001
17/03/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni
Nr. 189 din 20-12-2019
17/03/2020
Ordin privind aprobarea Regulamentului-tip al instituției de învățământ special
Nr. 187 din 28.09.2017
16/03/2020
Hotărârea Guvernului privind modificarea punctului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social
Nr. 135 din 04-03-2020
13/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la naşterea copiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1039/2018
Nr. 1217 din 05-12-2018
03/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la protecția copiilor și familiilor socialmente vulnerabile
Nr. 198 din 16.04.1993
17/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri suplimentare de îmbunătățire a condițiilor de întreținere, instruire și educație a copiilor din instituțiile de tip internat
Nr. 268 din 28.04.1995
17/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile suplimentare de ameliorare a situației în instituțiile de tip internat și întreținerea copiilor din familiile socialmente vulnerabile
Nr.398 din 11.07.1996
17/02/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Programului-pilot "Copii orfani"
Nr.1321 din 09.10.2002
17/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru repatrierea copiilor cetățeni ai Republicii Moldova abandonați în străinătate
Nr.805 din 02.07.2003
17/02/2020
Hotărârea Guvernului privind instituirea Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului
Nr.1001 30.09.2005
17/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea și socializarea copiilor din instituțiile de tip rezidențial
Nr. 432 din 20.04.2007
17/02/2020
Legea cu privire la ajutorul social
Nr. 133-XVI din 13.06.2008
17/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social
Nr. 1167 din 16.10.2008
17/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților
Nr. 334 din 23.04.2009
17/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situații de risc
Nr. 52 din 17.01.2013
17/02/2020
Legea pentru modificarea Legii nr.499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni
Nr.189 din 20.12.2019
13/02/2020
Legea pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr.188 din 20.12.2019
13/02/2020
Legea pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 187 din 20-12-2019
13/02/2020
Legea privind drepturile copilului
Nr. 338 din 15-12-1994
22/01/2020
Titlu
Data
Instrucțiune pentru specialiștii responsabili pentru completarea formularului statistic nr. 9 "Violența în Familie"
2019
04/02/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!