Impozite și taxe

Legislație Impozite și taxe

Ce sunt impozitele și taxele?

În primul rând, impozitul este o plată obligatorie percepută de stat de la cetățenilor săi și de la persoanele juridice cu caracter comercial care își desfășoară activitatea pe teritoriul său. Vorbim despre o taxă achitată de cetățeni către stat pentru serviciile speciale prestate de acesta în interes public. Impozitul reprezintă o sursă a finanțării cheltuielilor de interes general al statului și al administrației locale.

Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare

Conform dispozițiilor din Codul Fiscal, suma impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se calculează anual pentru fiecare obiect al impunerii, pornindu-se de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare, calculată conform situaţiei de la 1 ianuarie a anului fiscal respectiv, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor cu participarea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.

Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a anului fiscal în curs, şi, pînă la 1 iulie a aceluiaşi an, prezintă inspectoratelor fiscale teritoriale calculul impozitului pe bunurile imobiliare. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după expirarea termenului stabilit pentru prezentarea calculului impozitului pe bunurile imobiliare, calculul respectiv se prezintă nu mai tîrziu de ultima zi de lucru a anului fiscal în curs. În acelaşi termen se achită şi obligaţiunea fiscală calculată pentru bunurile imobiliare.

Portalul pune la dispoziție legislația Republicii Moldova în domeniul taxelor și impozitelor pentru desfășurarea activităţilor aducătoare de profit într-un mod legal, cu respectarea securităţii şi intereselor economice ale statului. Punem la dispoziție legi cum este Codul fiscal, Legea impozitului pe venit, Legea privind impozitul unic în agricultură, etc. însoțite de cele mai noi actualizări, hotărâri de guvern, regulamente, instrucțiuni și cereri, precum și formulare pentru darea de seamă care pot fi descărcate direct și utilizate după necesitățile utilizatorului, precum și practica existentă în domeniu.

Toate informațiile privind impozitele și taxele locale, la un click distanță.
Titlu
Data
Informația privind facilitățileacordate persoanelor fizice conform art. 283, 284 și 296 din Codul fiscal
Anexa nr. 1 la Forma ISCITL 19
06/04/2020
Titlu
Data
Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Nr. 150 din 05-09-2018
03/07/2020
Cererea angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu
Anexa nr.6 la Regulamentul Nr. 697 din 22-08-2014
30/06/2020
Formular de aviz de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării
Anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 40 din 21-02-2017
30/06/2020
Avizul de plată la impozitul pe avere
Anexă la Ordinul IFPS Nr. 865 din 06.09.2016
29/06/2020
AVIZ de plată a impozitului pe bunurile imobiliare
Anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 211 din 28.12. 2015
29/06/2020
Decizia privind anularea obligaţiei  fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal
Anexanr. 2 la Regulamentul-tipaprobatprinOrdinulMF nr. 182 din 22.10.2018
07/04/2020
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ17
Anexa nr. 1 la Ordinul SFS NR. 109 din 19.05.2017
05/03/2020
Darea de seamă privind sumele impozitului funciar și pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetățeni) și gospodăriilor țărănești (de fermier) Forma BIPF-1
Anexa nr.1 la ordinul IFPS nr.24 din 06.02.2006
25/02/2020
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ-13
Anexa nr.1 la ordinul IFPS nr.751 din 03.06.2013
25/02/2020
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ-10
Anexa nr.1 la ordinul IFPS nr.229 din 11.05.2010
25/02/2020
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare
Anexa nr.2 la ordinul IFPS nr.34 din 21.02.2005
25/02/2020
Declarația- Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau în folosință (locațiune,arendă,uzufruct) a proprietății imobiliare
Anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr. 622 din 13.11.2018
25/02/2020
Declarația privind rezilierea contractului de transmitere în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă,uzufruct) a proprietății imobiliare
Anexa nr. 6 la Ordinul SFS nr. 622 din 13.11.2018
25/02/2020
Darea de seamă pe taxele locale
Anexa nr.1 la Ordinul IFPS Nr.1603 20.12.2012
24/02/2020
Darea de seamă pe taxele locale Forma TL APL 13
Anexa nr.3 la Ordinul IFPS Nr.1603 20.12.2012
24/02/2020
Darea de seamă pentru taxa de la posesorii unităților de transport Forma TPUT 12
Anexa nr.7 la Ordinul IFPS Nr.175 28.03.2012
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestare a serviciilor Forma TUS 12
Anexa nr.9 la Ordinul IFPS Nr.175 28.03.2012
24/02/2020
Darea de seamă pentru taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
Anexa nr.1 la Ordinul IFPS Nr.175 28.03.2012
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa de piață
Anexa nr.5 la Ordinul IFPS Nr.175 28.03.2012
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa pentru dispozitivele publicitare
Anexa nr.3 la Ordinul IFPS Nr.175 28.03.2012
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului percepută de la gospodăriile țărănești (de fermier)
Anexa nr.13 la Ordinul IFPS Nr.21 02.02.2006
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea localităților din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale
Anexa nr.12 la Ordinul IFPS Nr.21 02.02.2006
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa de la posesorii de câini
Anexa nr.11 la Ordinul IFPS Nr.21 02.02.2006
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători
Anexa nr.9 la Ordinul IFPS Nr.21 02.02.2006
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa balneară
Anexa nr.8 la Ordinul IFPS Nr.21 02.02.2006
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa pentru cazare
Anexa nr.7 la Ordinul IFPS Nr.21 02.02.2006
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa de piață
Anexa nr.6 la Ordinul IFPS Nr.21 02.02.2006
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială
Anexa nr.5 la Ordinul IFPS Nr.21 02.02.2006
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale
Anexa nr.4 la Ordinul IFPS Nr.21 02.02.2006
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale
Anexa nr.2 la Ordinul IFPS Nr.21 02.02.2006
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului
Aprobat prin Ordinul IFPS Nr.488 20.08.2007
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
Anexa nr.1 la Ordinul IFPS Nr.177 23.06.2008
24/02/2020
Darea de seamă la taxa pentru parcare
Anexa nr.1 la Ordinul IFPS Nr.22 31.01.2009
24/02/2020
Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea localităților din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale
Anexa nr.1 la Ordinul IFPS Nr.79 23.02.2010
24/02/2020
Informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (forma ISCITL 19)
Anexa la Ordinul SFS Nr.376 10.07.2018
24/02/2020
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ 17
Anexa nr.1 la Ordinul SFS Nr.108 19.05.2017
24/02/2020
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ15
Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS Nr.495 10.06.2015
24/02/2020
AVIZ de plată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate
Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanţelor
21/02/2020
AVIZ de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru bunurile neevaluate
Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor
21/02/2020
AVIZ de plată la taxa pentru salubrizare
Anexa nr.3 la Ordinul Ministerului Finanţelor
21/02/2020
AVIZ de plată la taxa de la posesorii de câini
Anexa nr.4 la Ordinul Ministerului Finanţelor
21/02/2020
AVIZ de plată la taxa pentru parcaj
Anexa nr.4 la Ordinul Ministerului Finanţelor
21/02/2020
Titlu
Data
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi fiscale referitoare la taxele locale
Nr. 2 din 28-01-2014
13/07/2020
Titlu
Data
Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării
Nr. 827 din 18-11-2020
07/12/2020
Legea pentru modificarea articolului 66 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014
Nr. 284 din 29-11-2018
09/10/2020
Legea cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului și pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006
Nr. 157 din 20-07-2020
26/08/2020
Ordin privind aprobarea formularului-tip a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
Nr. 240 din 30-12-2004
03/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit
Nr. 693 din 11-07-2018
03/07/2020
Legea privind impozitul unic în agricultură
Nr. 238 din 08-07-2004
02/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale la impozitul unic în agricultură
Nr. 111 din 16-07-2005
02/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprin
Nr. 697 din 22-08-2014
30/06/2020
Ordin сu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării
Nr. 40 din 21-02-2017
30/06/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere
Nr. 865 din 06-09-2016
29/06/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare
Nr. 211 din 28-12-2015
29/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile
Nr. 331 din 16-12-2005
09/06/2020
Hotărârea Guvernului despre repartizarea venitului, provenit din comercializarea masei lemnoase pe picior, între gospodăriile silvice şi bugetele locale ale Republicii Moldova
Nr. 532 din 10-08-1992
10/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19)
Nr. 376 din 10-07-2018
07/04/2020
Codul Fiscal Titlul VI Impozitul pe bunurile imobiliare
Nr. 1055 din 16-06-2000
07/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare şi instrucțiunii privind modul de completare a acestuia
Nr. 108 din 19-05-2017
07/04/2020
Ordin cu privire la abrogarea Instrucțiunii nr.11 din 04.09.2001 cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare
Nr. 426 din 21-08-2018
07/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei
Nr. 7 din 03-01-2020
07/04/2020
HG pentru aprobarea Reg. privind modul de compensare a veniturilor bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, ratate în legătură cu scutirea deţinătorilor de terenuri situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol de plata impozitului
Nr. 567 din 21-05-2007
07/04/2020
Hotărârea Guvernului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei
Nr. 998 din 20-08-2003
06/04/2020
Instrucțiune privind modul de percepere de la populaţie şi transferare în buget a impozitelor şi taxelor locale de către primării
Nr. 37 din 07-12-1999
06/04/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 186-XIII din 19 iulie 1994 privind taxele locale şi a articolului 6 al Codului fiscal
Nr. 6 din 05-02-2004
06/04/2020
Codul Fiscal Titlul VII TAXELE LOCALE
Nr. 93 din 01-04-2004
06/04/2020
Ordin privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal
Nr. 19 din 24-01-2005
06/04/2020
Ordin privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal
Nr. 88 din 16-05-2005
06/04/2020
Ordin privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia
Nr. 1603 din 20-12-2012
06/04/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei
Nr. 7 din 03-01-2020
23/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată
Nr. 17 din 27-01-2020
13/03/2020
Instrucțiune cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17)
Anexa nr. 2 la Ordinul SFS NR. 108 din 19.05.2017
05/03/2020
Informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19) cu două anexe la aceasta Art.283, art. 284 și296 din Codul fiscal
2008
25/02/2020
Ordin despre aprobarea Regulamentului privind modul de restituire sau compensare a plăților achitate de către beneficiarii Întreprinderii Specializate în Cadastru și filialele acesteia
Nr. 22 din 19.02.2013
18/02/2020
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de actualizare a datelor cadastrale în vederea susținerii sistemului de impozitare
Nr. 103 din 22.08.2013
18/02/2020
Hotărâre de Guvern despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării
Nr. 670 din 09.06.2003
23/01/2020
Codul Fiscal
nr. 1163-XIII din 24.04.1997
20/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!