Urbanistica

Legislație Urbanistica

Urbanismul este procesul de gestionare a resurselor funciare și de amenajare a teritoriului. Aceasta implică controlul dezvoltării obiectelor existente precum și a celor noi și pregătirea strategiei pentru a asigura gestionarea cerințelor viitoare. Este un proces dinamic care se modifică ca răspuns la politici, propuneri de dezvoltare și nevoi existente la nivel local. În conformitate cu Legea urbanismului, urbanismul este cea  mai importantă componentă a amenajării teritoriului, al cărei obiect  îl constituie teritoriul localităţilor şi toate teritoriile necesare asigurării funcţionării şi dezvoltării acestora.

Planificarea urbană este un proces tehnic și politic care se concentrează pe dezvoltarea și proiectarea utilizării rezonabile a terenului ținându-se cont de componenta de mediu în activitatea de construcție. Urbanismul face referire la infrastructura existentă într-o societate umană: diverse construcți (blocuri locative, oficii de muncă, școli, spitale, etc.), rețelele de transport, comunicații și distribuție și accesibilitatea acestora. Deoarece planificarea urbană are la bază preocupări inginerești, arhitecturale și totodată sociale și politice, este un domeniu complex care necesită o reglementare juridică clară. În acest sens legislația Republicii Moldova, oferă numeroase legi și hotărâri de guvern menite să acopere toate aspectele activității de urbanism.

 Planificarea urbană se preocupă atât de dezvoltarea terenurilor deschise numite site-uri verzi, cât și de revitalizarea părților deja existente ale localităților rurale și urbane, implicând astfel stabilirea de obiective, colectarea și analiza datelor, prognoza, proiectarea, gândirea strategică și consultarea publică.

Portalul Poșta Primarului pune la dispoziție legile relevante în domeniul serviciilor sociale cum sunt Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului sau Legea privind calitatea în construcţii precum și alte legi importante însoțite de cele mai noi actualizări, hotărâri de guvern, regulamente, instrucțiuni, formulare de cerere de autorizație în construcție, care pot fi descărcate și utilizate conform necesităților utilizatorului, precum și practica (jurisprudența) existentă în domeniu.
Titlu
Data
Cerere de atribuire a terenului pentru construcția casei de locuit
Model
05/02/2020
Declarație privind lucrările autorizate de construcție/desființare a obiectului
Formular
05/02/2020
Autorizație de construire
Formular Cerere
05/02/2020
Autorizație de desființare
Formular Cerere
05/02/2020
Certificat de urbanism pentru proiectare
Formular Cerere
05/02/2020
Certificat de urbanism informativ
Formular Cerere
05/02/2020
Cerere pentru eliberarea Certificatului de urbanism pentru proiectare/informativ
Cerere
29/01/2020
Cerere pentru eliberarea Autorizației de construire (AC)/desființare (AD)
Cerere
29/01/2020
Cerere pentru eliberarea Autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
Cerere
29/01/2020
Cerere pentru eliberarea autorizației de funcționare
Cerere
29/01/2020
Titlu
Data
Legea pentru modificarea Legii nr. 354/ 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile
Nr. 322 din 09-11-2023
24/11/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente
Nr. 392 din 14-06-2023
28/06/2023
Legea pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
Nr. 114 din 25-05-2023
14/06/2023
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor
Nr. 790 din 16-11-2022
25/11/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului
Nr. 56 din 06-02-2017
23/09/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului
Nr. 627 din 07-09-2022
23/09/2022
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor
Nr. 582 din 03-08-2022
15/09/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 255 din 29-07-2022
29/08/2022
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii
Nr. 936 din 16-08-2006
14/06/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2006
Nr. 371 din 08-06-2022
14/06/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 102 din 14-04-2022
22/04/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică
Nr. 20 din 03-02-2022
11/02/2022
Legea pentru modificarea articolului 59 din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe
Nr. 36 din 18-03-2021
13/04/2021
Legea cu privire la activitatea arhitecturală
Nr. 1350 din 02-11-2000
04/01/2021
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor
Nr. 306 din 30-03-2000
04/01/2021
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite
Nr. 1009 din 05-10-2000
04/01/2021
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban
Nr. 1300 din 27-11-2001
04/01/2021
Hotărârea Guvernului cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova
Nr. 672 din 19-06-1998
04/01/2021
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 3 din 06-02-2020
01/10/2020
HG Despre aprobarea regulamentelor privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor, apărării şi cu alte destinaţii speciale
Nr. 707 din 12-11-1993
28/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la reglementarea amplasării, proiectării, construcţiei şi exploatării staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze
Nr. 525 din 24-09-1996
25/09/2020
HANRE cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie
Nr. 267 din 20-11-2007
25/09/2020
Legea cu privire la publicitate
Nr. 1227 din 27-06-1997
24/09/2020
Legea condominiului în fondul locativ
Nr. 913 din 30-03-2000
24/09/2020
Legea cu privire la locuinţe
Nr. 75 din 30-04-2015
24/09/2020
Legea pentru modificarea și completarea articolului 59 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe
Nr. 72 din 14-04-2016
24/09/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sisteme
Nr. 191 din 19-02-2002
24/09/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova
Nr. 1224 din 21-12-1998
24/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă a persoanelor care necesită acordarea spaţiului locativ în cămine şi modul de folosire şi administrare a căminelor
Nr. 1055 din 15-09-2016
24/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale
Nr. 447 din 19-06-2017
24/09/2020
HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a cercetării tehnico-sanitare a locuințelor pentru recunoașterea lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum și modul de folosire, reamenajare sau demolare
Nr. 175 din 23-02-2016
24/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind inventarierea tehnică şi paşaportizarea blocurilor locative construite
Nr. 111 din 12-02-2014
24/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanţarea sistemului de documente normative în construcţii
Nr. 1436 din 17-12-2008
24/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii
Nr. 329 din 23-04-2009
24/09/2020
Legea privind performanţa energetică a clădirilor
Nr. 128 din 10-10-2014
24/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030
Nr. 102 din 05-02-2013
24/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile generale de import/export şi tranzit al energiei electrice
Nr. 583 din 15-06-2005
24/09/2020
Legea privind calitatea în construcţii
Nr. 721 din 02-02-1996
23/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind calitatea în construcţii
Nr. 962 din 27-04-2000
23/09/2020
Legea pentru modificarea articolului 37 al Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii
Nr. 1221 din 12-07-2002
23/09/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică
Nr. 181 din 26-07-2018
23/09/2020
Hotărârea pentru aprobarea Modalității de implementare a măsurilor minime de securitate și integritate a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului
Nr. 60 din 24-12-2019
23/09/2020
Legea comunicaţiilor electronice*
Nr. 241 din 15-11-2007
23/09/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova
Nr. 974 din 12-08-2008
23/09/2020
HG pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice
Nr. 284 din 13-04-2009
23/09/2020
Hotărârea privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice
Nr. 278 din 17-11-2009
23/09/2020
HG pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova
Nr. 1034 din 03-11-2010
23/09/2020
Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului​
Nr. 48 din 10-09-2013
23/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Nr. 40 din 27-03-2014
23/09/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007
Nr. 135 din 07-07-2017
23/09/2020
Hotărârea cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice
Nr. 54 din 28-12-2017
23/09/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Nr. 100 din 07-06-2018
23/09/2020
Legea pentru modificarea articolului 97 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007
Nr. 283 din 29-11-2018
23/09/2020
Hotărârea privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului
Nr. 10 din 28-02-2019
23/09/2020
Codul aerian al Republicii Moldova
Nr. 301 din 21-12-2017
23/09/2020
Ordin MEI cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.08:2013/A3:2020 „Principiile și metodologia reglementării în construcții. Modul de determinare a costului elaborării documentelor normative în construcții”
Nr. 92 din 20-05-0020
20/07/2020
Ordin MEI cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.08:2013/A3:2020 „Principiile și metodologia reglementării în construcții. Modul de determinare a costului elaborării documentelor normative în construcții”
Nr. 92 din 20-05-2020
20/07/2020
OMEI cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.13:2019 „Managementul în construcții. Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții”
Nr. 198 din 07-08-2019
20/07/2020
OMEI cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.10:2018 „Managementul în construcții. Ghid cu privire la produsele pentru construcții”
Nr. 210 din 20-08-2019
20/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.03:2019 „Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a comisiilor tehnice în construcții”
Nr. 308 din 20-11-2019
20/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.05:2019 „Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a grupelor specializate”
Nr. 306 din 20-11-2019
20/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ „Managementul în construcții. Procedura de examinare a solicitărilor de documente de evaluare și evaluări tehnice și procedurile de elaborare și de acordare a evaluărilor tehnice
Nr. 305 din 20-11-2019
20/07/2020
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.08:2019 „Managementul în construcții. Procedura privind avizarea evaluărilor tehnice în construcții”
Nr. 303 din 20-11-2019
20/07/2020
OMEI cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.09:2019 „Managementul în construcții. Procedura de obținere a avizelor de la alte instituții prin intermediul ghișeului unic”
Nr. 302 din 20-11-2019
20/07/2020
OMEI cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.11:2019 „Managementul în construcții. Regulamentul de recunoaștere a organismelor de evaluare a conformității produselor pentru construcții”
Nr. 301 din 20-11-2019
20/07/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 3 din 06-02-2020
16/07/2020
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare, avizare şi aprobare a planurilor urbanistice generale ale localităţilor din Republica Moldova
Nr. 626 din 18-09-1992
15/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la dezvoltarea arhitecturii naţionale
Nr. 869 din 20-08-2001
13/07/2020
Legea cu privire la eficiența energetică
Nr. 139 din 19-07-2018
09/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind transportul prin conducte magistrale
Nr. 228 din 16-12-1998
09/06/2020
Ordin cu privire la emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire/desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes național
Nr. 50 din 18-04-2017
09/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
Nr. 86 din 19-04-2013
27/05/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii
Nr. 360 din 25-06-1996
27/05/2020
Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
Nr. 303 din 13-12-2013
28/04/2020
Legea monumentelor de for public
Nr. 192 din 30-09-2011
28/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr. 192/2011
Nr. 232 din 10-11-2017
28/04/2020
Legea privind protejarea patrimoniului arheologic
Nr. 218 din 17-09-2010
28/04/2020
Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 1538 din 25-02-1998
28/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 631 din 15-10-1999
28/04/2020
Legea pentru modificarea anexei nr.11 la Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 1286 din 06-10-2000
28/04/2020
Legea pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 1303 din 25-07-2002
28/04/2020
Legea pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 20 din 07-02-2003
28/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 230 din 13-10-2005
28/04/2020
Legea pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 23 din 03-02-2009
28/04/2020
Legea pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 167 din 05-07-2013
28/04/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 200 din 12-07-2013
28/04/2020
Legea privind transportul prin conducte magistrale
Nr. 592 din 26-09-1995
28/04/2020
Legea cu privire la energetică
Nr. 174 din 21-09-2017
28/04/2020
Hotărâre Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a cercetării tehnico-sanitare a locuințelor pentru recunoașterea lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum și modul de folosire, reamenajare sau demolare
Nr. 175 din 23-02-2016
28/04/2020
Legea cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară
Nr. 150 din 14-07-2017
28/04/2020
Legea pentru ratificarea Acordului de la Paris
Nr. 78 din 04-05-2017
28/04/2020
Legea cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale
Nr. 254 din 17-11-2016
28/04/2020
Legea cu privire la grădinile botanice
Nr. 105 din 02-06-2005
28/04/2020
Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale
Nr. 591 din 23-09-1999
28/04/2020
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 414 din 02-05-2000
28/04/2020
Legea pentru completarea şi modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 244 din 20-10-2005
28/04/2020
Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
Nr. 163 din 09-07-2010
27/04/2020
Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
Nr. 92 din 29-05-2014
27/04/2020
Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice
Nr. 28 din 10-03-2016
27/04/2020
Legea cu privire la energia electrică
Nr. 107 din 27-05-2016
27/04/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism
Nr. 951 din 14-10-1997
08/04/2020
Ordin cu privire la ameliorarea activităţii de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţie în domeniul protecţiei termice a clădirilor
Nr. 66 din 17-10-2005
27/03/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional
Nr. 91 din 21-02-2017
25/03/2020
Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale
Nr. 591 din 23-09-1999
25/03/2020
Hotărârea Guvernului privind modificarea funcţiilor de bază ale institutelor specializate de cercetare-proiectare în construcţii şi amenajarea teritoriului
Nr. 1182 din 07-12-1998
24/03/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Planului de acţiuni pentru asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului şi ale altor acte legislativ-normative conexe
Nr. 633 din 08-06-2004
24/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.02:2016 „Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului”
Nr. 43 din 24-03-2017
24/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea Avizului general la documentația de amenajare a teritoriului
Nr. 264 din 20-11-2018
24/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.13:2014 „Principiile și Metodologia reglementării în construcții. Modul de formare și gestionare a dosarelor documentelor normative în construcții”
Nr. 108 din 21-09-2015
19/03/2020
Legea pentru modificarea articolului 28 din Codul subsolului nr. 3/2009
Nr. 194 din 27-07-2018
18/03/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului
Nr. 305 din 30-11-2018
17/03/2020
Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului
Nr. 835 din 17-05-1996
17/03/2020
Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii
Nr. 109 din 05-09-2016
18/02/2020
Ordin despre unele măsuri în vederea implimentării SIA "Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al străzilor din localitățile de pe teritoriul RM"
Nr. 20 din 27.01.2012
18/02/2020
Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind stabilirea hotarelor unităților administrativ-teritoriale și a hotarelor intravilanului localității
Nr. 109 din 05.09.2016
18/02/2020
Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii privind stabilirea hotarelor unităților administrativ-teritoriale și a hotarelor intravilanului localității
Nr. 29 din 10-04-2018
18/02/2020
Legea pentru modificarea Legii nr.835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului
Nr.305 din 30.11.2018
14/02/2020
Ordin cu privire la unele măsuri de diminuare a numărului de construcţii neautorizate
Nr. 20 din 05-02-2009
06/02/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.20 din 5 februarie 2009 „Cu privire la unele măsuri de diminuare a numărului de construcții neautorizate”
Nr. 156 din 22-12-2015
06/02/2020
Legea privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
Nr. 151 din 17.07.2014
04/02/2020
Legea cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
Nr. 285 din 23.05.1996
04/02/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism
Nr. 499 din 30-05-2000
29/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 7 decembrie 2001 şi abrogarea Dispoziţiei Guvernului nr.73 din 29 iulie 2002
Nr. 1357 din 07.12.2004
29/01/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor
Nr. 1245 din 30.10.2006
29/01/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor
Nr. 246 din 03.05.1996
27/01/2020
Hotărârea Guvernului privind reglementarea funcţionării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice
Nr. 737 din 11.06.2002
27/01/2020
Codul Civil Al Republicii Moldova
Nr. 1107 din 06.06.2002
23/01/2020
Legea cu privire la formarea bunurilor imobile
Nr. 354 din 28-10-2004
23/01/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Codului funciar
Nr. 528 din 22-07-1999
23/01/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 173 din 26-07-2018
23/01/2020
Titlu
Data
Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului
01.02.2005
29/01/2020
Titlu
Data
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea Avizului general la documentația de urbanism
Nr. 45 din 25-03-2022
08/04/2022
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!