Administrarea proprietății publice

Legislație Administrarea proprietății publice

Managementul proprietății publice face referire la operarea, controlul, întreținerea și supravegherea atât a proprietății imobiliare cât și a celei fizice aflate în proprietatea statului. Aceasta poate include proprietăți imobiliare rezidențiale, comerciale și terenuri, dar și lucruri mobile, autovehicule, utilaje, etc. Autoritățile de la nivel înalt indică necesitatea ca bunurile imobiliare  și cele fizice aflate în proprietate publică să fie îngrijite și monitorizate, luând în considerare responsabilitatea și atenția față de utilitatea și starea acestuia. Activele publice, în special bunurile imobiliare publice, sunt un element cheie al sistemelor de furnizare a serviciilor publice. Utilizarea lor eficientă și strategică poate permite furnizarea altor servicii publice critice fără investiții majore în infrastructură.

Autoritățile administrației publice pot îmbunătățiți productivitatea în rândul bunurilor imobiliare publice, printr-un management activ al cererii și o politică strategică de cumpărare, vânzare și gestionare a activelor. Aceste abordări ar trebui să se împrumute de la sectorul privat, măsurând în același timp rezultatele sociale și alte rezultate de interes public dincolo de profiturile financiare. Totodată autoritățile publice trebuie să definească o strategie publică de management imobiliar care descrie viziunea, obiectivele și instrumentele legale și de reglementare pentru implementarea acesteia, să consolideze cadrului instituțional pentru managementul imobiliar public, clarificând rolurile și responsabilitățile diferitelor entități guvernamentale și nu în ultimul rând să îmbunătățescă transparența în domeniul administrării proprietății publice, inclusive prin modernizarea și profesionalizarea registrelor de active din patrimonial public, evaluări corecte, management și contabilitate, prin care să se asigure o valorificare eficientă a activelor care este de cele mai multe ori subestimată. Necesitatea îmbunătățirii performanței administrației publice (în special eficiența financiară și rentabilitatea) și aplicarea abordărilor de management din sectorul privat în sectorul public a condus la o mai mare conștientizare a valorilor și oportunităților activelor imobiliare din domeniul public. Într-o anumită măsură activele din doemniul public reprezintă o resursă valoroasă care poate să asigure furnizarea eficientă a serviciilor publice, care reprezintă o bază solidă pentru o guvernare eficientă și performanță în domeniul administrativ.

Legislația Republicii Moldova vine cu un set de norme și acte legislative, menite să reglementeze delimitarea proprietății publice, evidența și monitorizarea patrimoniului, statutul juridic al Întreprinderi de Stat, parteneriatul public-privat, transmiterea bunurilor proprietate publică prin diverse moduri: administrare fiduciară, concesiunea și locațiunea și arenda, precum și fenomenul privatizării. Portalul Poșta Primarului pune la dispoziție legile relevante în domeniu precum Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea proprietății publice, Legea cu privire la arendă, etc. însoțite de cele mai noi actualizări, hotărâri de guvern, regulamente, instrucțiuni și formulare care pot fi descărcate direct și utilizate după necesitățile utilizatorului, precum și practica (jurisprudența) existentă în domeniu.
Titlu
Data
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii unor dispoziţii legale şi normative privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor
Nr. 12 din 21-04-2005
10/07/2020
Hotărârea privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 1367-XIV din 10 noiembrie 2000 "Pentru completarea unor acte legislative"
Nr. 11 din 15-02-2001
09/07/2020
Hotărârea CC pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 "Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova"
Nr. 12 din 05-03-2002
09/07/2020
Hotărârea CC cu privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.191-XIV din 12 noiembrie 1998 "Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova"*
Nr. 50 din 05-10-1999
08/07/2020
Hotărârea CC despre controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr. 692 din 24 iulie 1997* modificată şi completată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1052 din 11 noiembrie 1997
Nr. 6 din 05-02-1998
08/07/2020
Hotărârea CC privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 311-XIV din 10 martie 1999 "Pentru completarea art. 9 din Legea cu privire la arendă"
Nr. 35 din 24-06-1999
08/07/2020
Titlu
Data
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului
Nr. 972 din 11-09-2001
08/05/2024
HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statulu
Nr. 321 din 30-04-2024
08/05/2024
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației şi schimb de terenuri, aprobat prin HG nr. 1170/2016
Nr. 39 din 25-01-2023
07/02/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 318 din 17-11-2022
01/12/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016
Nr. 625 din 07-09-2022
19/09/2022
HG pentru modificarea anexei nr. 18 la HG nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile
Nr. 169 din 16-03-2022
29/03/2022
HG cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova” și modificarea unei hotărâri de Guvern
Nr. 69 din 09-02-2022
25/02/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
Nr. 99 din 24-08-2021
15/09/2021
HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.453/2010 cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării
Nr. 23 din 03-03-2021
16/03/2021
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea-administrativ teritorială a Republicii Moldova
Nr. 124 din 18-03-2003
28/12/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat) către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Nr. 198 din 13-03-2013
07/10/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 26 din 27-02-2020
01/10/2020
Legea pentru modificarea unor acte legislative
Nr. 78 din 12-07-2019
30/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Nr. 945 din 20-08-2007
21/09/2020
HG pentru aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 “Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”
Nr. 1342 din 30-11-2007
21/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 680 din 10-09-2020
21/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat
Nr. 770 din 20-10-1994
21/09/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţionarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public
Nr. 387 din 28-05-2014
21/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind atragerea investiţiilor în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat
Nr. 414 din 21-06-2013
21/09/2020
HG privind modificarea HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public
Nr. 775 din 01-08-2018
21/09/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri
Nr. 1170 din 25-10-2016
07/09/2020
HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016
Nr. 1034 din 24-10-2018
07/09/2020
HG pentru modificarea punctului 27 subpunctul 2) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016
Nr. 567 din 19-11-2019
07/09/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la Registrul patrimoniului public
Nr. 675 din 06-06-2008
25/08/2020
HG despre unele măsuri privind inventarierea şi înregistrarea de stat a terenurilor destinate agriculturii, proprietate a statului
Nr. 1093 din 22-09-2006
23/07/2020
Legea pentru interpretarea articolului 19 din Legea cu privire la arendă
Nr. 642 din 14-11-1995
16/07/2020
Legea cu privire la arenda în agricultură
Nr. 198 din 15-05-2003
16/07/2020
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plăţii pentru arenda bunurilor agricole, altele decît terenurile
Nr. 405 din 06-05-2005
16/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură
Nr. 2 din 09-02-2006
16/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente
Nr. 1428 din 16-12-2008
16/07/2020
HG pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public
Nr. 56 din 17-01-2018
16/07/2020
HG cu privire la acordul trecerii unor bunuri, destinate întrebuințării în scopuri educaționale și pentru servicii auxiliare, din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale
Nr. 392 din 17-06-2020
07/07/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile
Nr. 346 din 10-06-2020
06/07/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile
Nr. 48 din 29-01-2020
06/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Nr. 144 din 19-07-2018
06/07/2020
Legea pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
Nr. 668 din 23-11-1995
06/07/2020
Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului*
Nr. 1308 din 25-07-1997
06/07/2020
Legea pentru modificarea Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 360 din 16-04-1999
06/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 3 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 988 din 18-05-2000
06/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 1403 din 07-12-2000
06/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 1254 din 19-07-2002
06/07/2020
Legea pentru modificarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 25 din 13-02-2003
06/07/2020
Legea cu privire la completarea anexei la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 190 din 10-06-2004
06/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 81 din 13-05-2005
06/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 354 din 23-12-2005
06/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 6 din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 86 din 20-04-2006
06/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 210 din 17-10-2008
06/07/2020
Legea pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 153 din 08-07-2010
06/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 39 din 10-03-2011
06/07/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Nr. 115 din 23-05-2013
06/07/2020
Legea Legea pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
Nr. 194 din 20-12-2019
18/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice
Nr. 161 din 07-03-2019
10/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Nr. 37 din 14-02-2003
09/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 741-XIII din 20 februarie 1996
Nr. 410 din 23-10-2003
09/06/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Nr. 248 din 03-11-2016
09/06/2020
Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
Nr. 523 din 16-07-1999
04/06/2020
Legea pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
Nr. 270 din 16-07-2004
04/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
Nr. 351 din 23-03-2005
04/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale
Nr. 568 din 06-05-2008
04/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice
Nr. 1434 din 29-12-2016
04/06/2020
Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului
Nr. 91 din 11-02-2019
04/06/2020
Hotararea Guvernului despre aprobarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică
Nr. 1528 din 29-12-2007
04/06/2020
Hotararea Guvernului privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023
Nr. 80 din 11-02-2019
04/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind vînzarea acţiunilor proprietate publică pe piața reglementată
Nr. 145 din 13-02-2008
04/06/2020
Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate
Nr. 483 din 29-03-2008
04/06/2020
Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente
Nr. 1428 din 16-12-2008
04/06/2020
Hotararea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate
Nr. 285 din 12-03-2016
04/06/2020
Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului Întreprinderii de arendă şi a Regulamentului antreprizei de arendă
Nr. 284 din 21-05-1993
04/06/2020
Decret cu privire la aprobarea Listelor între prinderilor şi organizaţiilor de stat, precum şi a tipurilor de bunuri ale statului, a căror arendă nu se admite
Nr. 1 din 06-01-1994
04/06/2020
Hotararea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plăţii pentru arenda bunurilor agricole, altele decît terenurile
Nr. 405 din 06-05-2005
04/06/2020
Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă
Nr. 228 din 24-04-2019
04/06/2020
Ordin cu privire la modul de dare în arendă şi cuantumul arendei patrimoniului de stat
Nr. 41 din 28-12-1998
04/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în administrare fiduciară
Nr. 64 din 22-01-1998
04/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la aprobarea Listei întreprinderilor, patrimoniul de stat al cărora se transmite în administrare fiduciară
Nr. 347 din 31-03-1998
04/06/2020
Hotărârea CNVM privind actele normative ce reglementează activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor
Nr. 29/4 din 16-06-2005
04/06/2020
Hotărârea CNVM cu privire la modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor
Nr. 49/4 din 07-09-2006
04/06/2020
Hotărârea CNVM cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea şi dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor
Nr. 1/11 din 16-01-2015
04/06/2020
Legea privatizării fondului de locuinţe
Nr. 1324 din 10-03-1993
03/06/2020
Hotărârea Parlamentului cu privire la măsurile de prevenire a privatizării ilegale
Nr. 1331 din 12-03-1993
03/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la Metodologia determinării preţurilor unui metru pătrat de suprafaţa totală supranormativă la privatizarea fondului de locuinţe
Nr. 666 din 03-11-1993
03/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la privatizare
Nr. 156 din 29-06-1994
03/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privatizării fondului de locuinţe
Nr. 205 din 29-07-1994
03/06/2020
Legea pentru completarea şi modificarea Legii privatizării fondului de locuinţe
Nr. 462 din 18-05-1995
03/06/2020
Hotararea Guvernului pentru aprobarea, modificarea şi completarea unor acte normative ale Guvernului Republicii Moldova în domeniul privatizării
Nr. 561 din 10-08-1995
03/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privatizării fondului de locuinţe
Nr. 620 din 31-10-1995
03/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative cu privire la privatizare
Nr. 955 din 19-05-1996
03/06/2020
Legea pentru completarea articolului 17 din Legea privatizării fondului de locuinţe
Nr. 1483 din 05-02-1998
03/06/2020
Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare
Nr. 392 din 13-05-1999
03/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea actelor legislative cu privire la privatizare
Nr. 468 din 25-06-1999
03/06/2020
Hotararea Guvernului privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova în domeniul privatizării
Nr. 955 din 19-10-1999
03/06/2020
Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind privatizarea patrimoniului public la preţ simbolic
Nr. 865 din 21-09-1999
03/06/2020
Hotararea Guvernului privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova în domeniul privatizării
Nr. 955 din 19-10-1999
03/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare
Nr. 953 din 27-04-2000
03/06/2020
Legea pentru completarea articolului 5 din Legea privatizării fondului de locuinţe
Nr. 1026 din 02-06-2000
03/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privatizării fondului de locuinţe
Nr. 1068 din 22-06-2000
03/06/2020
Legea pentru modificarea articolului 15 din Legea privatizării mfondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993
Nr. 893 din 28-02-2002
03/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la modalitatea de transmitere a atribuţiilor de privatizare a fondului de locuinţe
Nr. 651 din 12-06-2006
03/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului
Nr. 932 din 14-08-2007
03/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune
Nr. 468 din 25-03-2008
03/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice
Nr. 919 din 30-07-2008
03/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la modificarea destinaţiei şi privatizarea unor terenuri proprietate publică a statului
Nr. 1251 din 07-11-2008
03/06/2020
Hotararea Guvernului cu privire la modul de stabilire a preţului iniţial de vînzare a acţiunilor proprietate publică supuse privatizării
Nr. 453 din 02-06-2010
03/06/2020
Legea pentru completarea articolului 17 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993
Nr. 145 din 23-06-2016
03/06/2020
Hotararea Guvernului pentru modificarea pct. 5 din Regulamentul cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune
Nr. 1334 din 14-12-2016
03/06/2020
HG pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la HG nr. 919/2008 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice
Nr. 1269 din 26-12-2018
03/06/2020
Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică
Nr. 901 din 31-12-2015
03/06/2020
Hotararea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică
Nr. 939 din 29-07-2016
03/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat
Nr. 419 din 18-06-2012
02/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Nr. 204 din 12-07-2013
02/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Nr. 287 din 16-12-2016
02/06/2020
Legea pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Nr. 107 din 09-06-2017
02/06/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
Nr. 194 din 20-12-2019
02/06/2020
Legea privind delimitarea proprietăţii publice
Nr. 29 din 05-04-2018
02/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
Nr. 63 din 11-02-2019
02/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 63/2019
Nr. 600 din 04-12-2019
02/06/2020
Legea cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Nr. 121 din 05-07-2018
02/06/2020
Legea cu privire la întreprinderea de stat
Nr. 146 din 16-06-1994
02/06/2020
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat
Nr. 234 din 20-07-2006
02/06/2020
Hotărârea cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat
Nr. 110 din 23-02-2011
02/06/2020
Legea pentru completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994
Nr. 38 din 17-03-2016
02/06/2020
Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
Nr. 246 din 22-11-2017
02/06/2020
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală
Nr. 39 din 16-03-2018
02/06/2020
HG pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală
Nr. 484 din 18-10-2019
02/06/2020
Legea pentru modificarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală
Nr. 19 din 20-02-2020
02/06/2020
Legea cu privire la parteneriatul public-privat
Nr. 179 din 10-07-2008
02/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la parteneriatul public-privat pentru prestarea unor servicii de sănătate
Nr. 1116 din 06-12-2010
02/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la parteneriatul public-privat pentru construcţia de locuinţe şi obiective de menire social-culturală
Nr. 91 din 13-02-2012
02/06/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construcţia de locuinţe şi obiective de menire social-culturală
Nr. 873 din 20-11-2012
02/06/2020
Hotărârea Guvernului privind instituirea Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat
Nr. 255 din 11-04-2013
02/06/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
Nr. 506 din 01-11-2019
30/04/2020
Ordin cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat
Nr. 192 din 12-11-2018
17/04/2020
Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Nr. 121 din 04-05-2007
26/03/2020
HG pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice
Nr. 81 din 11-02-2019
20/03/2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere
Nr. 187 din 20-02-2008
28/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
Nr. 975 din 10-10-2018
10/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
Nr. 1047 din 08-11-2018
10/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr.18 la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
Nr. 145 din 27-02-2019
10/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile
Nr. 139 din 27-02-2019
10/02/2020
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice
Nr. 161 din 07-03-2019
10/02/2020
Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2211 la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile
Nr. 467 din 09-10-2019
10/02/2020
Hotărârea Guvernului privind permiterea încheierii Acordului de concesiune între Guvernul Republicii Moldova şi Compania de explorare a resurselor "Redeco LTD" din S.U.A.
Nr. 495 din 13-06-1995
05/02/2020
HG cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea obiectului propus pentru concesionare şi a clauzelor obligatorii ale contractului de concesiune a activităţilor de prospectare şi explorare a zăcămintelor de petrol
Nr. 444 din 24-04-2007
05/02/2020
HG privind aprobarea obiectului concesiunii şi a clauzelor obligatorii pentru contractul de concesiune a activităţilor de prospectare şi explorare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale
Nr. 155 din 05-07-2007
05/02/2020
HG cu privire la acceptarea cesiunii drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Acordul de concesiune în vederea cercetării şi exploatării resurselor de ţiţei şi gaze în Republica Moldova
Nr. 1102 din 10-10-2007
05/02/2020
Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Nr. 764 din 27-12-2001
29/01/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!