Alte categorii de beneficiari

Legislație Servicii sociale Alte categorii de beneficiari
Titlu
Data
Legea pentru modificarea articolului 4 din Legea Fondului de susținere a populației
Nr. 63 din 21-03-2024
23/04/2024
Legea fondului de susținere a populației
Nr. 827 din 18-02-2000
23/04/2024
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 225 din 26-03-2024
02/04/2024
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 43 din 29-02-2024
20/03/2024
Legea pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 35 din 29-02-2024
20/03/2024
Legea pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 35 din 29-02-2024
11/03/2024
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 23 din 15-02-2024
29/02/2024
Legea pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 433 din 28-12-2023
05/01/2024
Hotărârea Guvernului privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea reformei sistemului de asistență socială „Restart”)
Nr. 956 din 06-12-2023
15/12/2023
Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022
Nr. 296 din 19-10-2023
31/10/2023
Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunii privind procedura de recuperare a plăților necuvenite cu titlu de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului
Nr. 111 din 03-08-2023
05/10/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială „Restart”)
Nr. 256 din 17-08-2023
07/09/2023
Legea privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 58 din 17-03-2023
10/04/2023
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social
Nr. 150 din 22-03-2023
03/04/2023
Hotărârea Guvernului cu privire la legitimațiile veteranilor organelor securității statului
Nr. 49 din 01-02-2023
14/02/2023
Legea pentru modificarea unor acte normative (combaterea muncii nedeclarate)
Nr. 355 din 22-12-2022
11/01/2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Sistemului informațional „Vulnerabilitatea energetică”
Nr. 822 din 30-11-2022
05/12/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj
Nr. 274 din 30-09-2022
25/10/2022
HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie
Nr. 704 din 05-10-2022
20/10/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Vulnerabilitatea energetică”
Nr. 703 din 05-10-2022
20/10/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin HG nr. 470/2006
Nr. 693 din 05-10-2022
10/10/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025
Nr. 576 din 03-08-2022
19/09/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la alocaţiile de stat pentru merite deosebite faţă de stat
Nr. 1413 din 27-11-2003
14/06/2022
Hotărârea guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1413/2003 cu privire la alocațiile de stat pentru merite deosebite față de stat
Nr. 367 din 08-06-2022
14/06/2022
Legea pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 128 din 19-05-2022
03/06/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social
Nr. 108 din 21-04-2022
25/05/2022
Hotărârea Guvernului cu privire la indexarea și majorarea prestațiilor sociale
Nr. 197 din 23-03-2022
31/03/2022
HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea cheltuielilor legate de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea prețurilor
Nr. 187 din 23-03-2022
31/03/2022
Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social
Nr. 199 din 23-03-2022
30/03/2022
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual
Nr. 159 din 14-02-2018
30/03/2022
Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 159/2018
Nr. 198 din 23-03-2022
30/03/2022
Legea privind susținerea participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova și a membrilor familiilor lor în contextul comemorării a 30 de ani de la acțiunile de luptă de pe Nistru
Nr. 63 din 17-03-2022
25/03/2022
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de solicitare și acordare a indemnizației unice în cazul personalului vaccinat împotriva COVID-19, care a decedat în lupta cu COVID-19
Nr. 21 din 03-03-2021
22/03/2022
HG privind modificarea HG nr. 21/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de solicitare și acordare a indemnizației unice în cazul personalului decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice
Nr. 148 din 09-03-2022
22/03/2022
Hotărârea Gvernului cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social
Nr. 126 din 02-03-2022
09/03/2022
HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire a statutului de veteran de război şi de eliberare a legitimaţiilor veteranilor de război, aprobat prin HG nr. 182/2018
Nr. 133 din 02-03-2022
09/03/2022
Legea pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani
Nr. 18 din 03-02-2022
04/03/2022
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 5 din 21-01-2022
04/02/2022
Legea pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii
Nr. 208 din 06-12-2021
30/12/2021
Legea cu privire la modificarea condiției de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului
Nr. 190 din 25-11-2021
07/12/2021
HG privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 332 din 10-11-2021
22/11/2021
Legea pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Nr. 140 din 14-10-2021
09/11/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Nr. 129 din 01-10-2021
15/10/2021
HG privind modificarea punctului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social
Nr. 187 din 22-09-2021
01/10/2021
Legea cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 85 din 16-06-2021
08/07/2021
Legea pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Nr. 58 din 22-04-2021
27/05/2021
HG pentru modificarea punctului 62 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006
Nr. 51 din 29-04-2021
07/05/2021
Ordin cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Nr. 600/320 din 24-07-2015
26/04/2021
Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 600/320-A din 24 iulie 2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”
Nr. 479/376-A din 15-06-2017
26/04/2021
Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 600/320-A din 24 iulie 2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”
Nr. 941/585 din 06-12-2017
26/04/2021
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.600/320-A din 24 iulie 2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”
Nr. 585/147 din 23-06-2020
26/04/2021
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.600/320-A din 24 iulie 2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”
Nr. 316/71 din 14-04-2021
26/04/2021
Ordin cu privire la modificarea Ordinului comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”
Nr. 317/72 din 14-04-2021
26/04/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani
Nr. 32 din 18-03-2021
20/04/2021
HG privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
Nr. 42 din 30-03-2021
01/04/2021
Legea pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social
Nr. 34 din 18-03-2021
29/03/2021
Legea cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj
Nr. 105 din 14-06-2018
24/03/2021
HG cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale
Nr. 418 din 03-05-2000
24/03/2021
Legea pentru modificarea unor acte normative
Nr. 27 din 12-03-2021
22/03/2021
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de solicitare și acordare a indemnizației unice în cazul personalului decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice
Nr. 21 din 03-03-2021
16/03/2021
Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Nr. 909 din 30-01-1992
11/03/2021
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Nr. 457 din 18-06-1999
11/03/2021
Legea pentru modificarea Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Nr. 318 din 18-07-2003
11/03/2021
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Nr. 218 din 24-06-2004
11/03/2021
Legea pentru completarea articolului 7 din Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Nr. 47 din 07-03-2008
11/03/2021
Legea pentru completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Nr. 7 din 16-02-2012
11/03/2021
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Nr. 299 din 21-12-2012
11/03/2021
Legea pentru modificarea Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Nr. 7 din 04-02-2021
11/03/2021
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenţei în familie
Nr. 1200 din 23-12-2010
21/01/2021
Ordin cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Nr. 492/139 din 22-04-2013
22/09/2020
Ordin despre modificarea şi completarea Ordinului nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”
Nr. 733/500 din 23-09-2016
22/09/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării Obligatorii de asistenţă medicală” din 22.04.2013 și a Ordinului nr. 733/500A din 23.09.2016
Nr. 259/134 din 31-03-2017
22/09/2020
Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului din 22.04.13 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”și a Ordinului nr. 733/500-A din 23.09.16 despre modificarea şi completarea Ordin
Nr. 562/299 din 30-06-2017
22/09/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”
Nr. 729/230 din 11-06-2018
22/09/2020
Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.492/139A din 22.04.2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”
Nr. 96/20 din 24-01-2019
22/09/2020
înapoi

Nu ai găsit răspuns la ceea ce cauți?

Întreabă în Forum sau Adresează o întrebare specialiștilor noștri

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!