Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a site-ului primarie.halleykm.md

Această aplicație colectează unele date personale ale utilizatorilor săi.

Acest document poate fi tipărit folosind comanda print prezentă în setările oricărui browser.

Operatorul de date cu caracter personal:

SRL Halley KM

Cahul, 31 August 13/3

office.km@halley.md

Tipuri de date colectate

Printre Datele personale colectate de această Aplicație, fie independent, fie prin terți, se numără: cookie-uri; date de utilizare; nume; numele de familie; denumirea instituției; profesie; e-mail; oraș.

Detalii complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor. Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestei Aplicații.

Dacă nu se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, site-ul se află în imposibilitate să furnizeze Serviciul. În cazurile în care această Aplicație indică unele Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără ca acest lucru să aibă vreo consecință asupra disponibilității Serviciului sau asupra funcționării acestuia. Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele care sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze proprietarul site-ului.

Orice utilizare a Cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către această Aplicație sau de către proprietarii serviciilor terților utilizați de această Aplicație, cu excepția cazului în care se specifică altfel, are scopul de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, în plus față de alte scopuri descrise în acest document și în Politica de cookie-uri, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru Datele cu Caracter Personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin această Aplicație și garantează că are dreptul de a le comunica sau de a le disemina, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți.

Metoda și locul de prelucrare a datelor colectate

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. Prelucrarea se realizeaza folosind instrumente informatice în scopurile strict indicate. Pe lângă Operatorul de date, în unele cazuri, alți subiecți implicați în organizarea acestei Aplicații (administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terțe, curieri poștali) pot avea acces la Date.

Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul prelucrează Datele cu Caracter Personal referitoare la Utilizator dacă există una dintre următoarele condiții:

- Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Controlorul de date poate fi autorizat să prelucreze Date cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau al altuia dintre bazele legale specificate mai jos, atâta timp cât Utilizatorul nu se opune („opt-out”) la un astfel de tratament. Totuși, acest lucru nu este aplicabil dacă prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este guvernată de legislația europeană privind protecția Datelor cu Caracter Personal;

- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau pentru executarea unor măsuri precontractuale;

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia îi este supus Operatorul de date;

- prelucrarea este necesară pentru executarea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea autorității publice conferite Operatorului de date;

- prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al Operatorului de date sau al terților.

Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să se solicite Operatorului de date să clarifice temeiul juridic concret al fiecărui tratament și în special să precizeze dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru încheierea unui contract.

Locul prelucrării

Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale Operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Operatorul de date.

Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre locul prelucrării, Utilizatorul poate consulta secțiunea referitoare la detaliile privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de Date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau formată din două sau mai multe țări, precum ONU, precum și cu privire la securitatea măsurile adoptate de Operatorul de date pentru protejarea Datelor.

Utilizatorul poate verifica dacă unul dintre transferurile descrise mai sus are loc examinând secțiunea din acest document referitoare la detaliile privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sau poate solicita informații de la Operatorul de date contactându-l la utilizând datele de contact afișate la începutul acestui document.

Perioada de păstrare

Datele sunt prelucrate și stocate pe timpul necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate. Prin urmare:

- Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acestui contract.

- Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al Operatorului de date vor fi păstrate până când acest interes este satisfăcut. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Operatorul de Date poate păstra Datele Personale mai mult timp până la revocarea acestui consimțământ. În plus, Controlorul de date poate fi obligat să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestui termen dreptul de acces, anularen și rectificare nu mai pot fi exercitate.

Scopul prelucrarii datelor colectate

Datele Utilizatorului sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciul, să respecte obligațiile legale, să răspundă solicitărilor sau acțiunilor executive, să le protejeze drepturile și interesele (sau ale Utilizatorilor sau ale terților), să identifice orice activități rău intenționate sau frauduloase, precum și în următoarele scopuri: Statistici, Protecție SPAM, Afișarea conținutului de pe platforme externe, Contactarea Utilizatorului și Înregistrare și autentificare.

Pentru a obține informații detaliate despre scopurile prelucrării și despre Datele cu Caracter Personal prelucrate pentru fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunea „Detalii privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu referire la Datele prelucrate de Operatorul de Date. Utilizatorul are dreptul de a:

- retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea Datelor sale cu caracter personal exprimat anterior.

- se opune prelucrării datelor lor.Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor sale atunci când aceasta are loc pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii cu privire la dreptul de opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos.

- accesa datele acestora.Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la datele prelucrate de proprietar, asupra anumitor aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a datelor prelucrate.

- verifica si cere rectificare. Utilizatorul poate verifica corectitudinea Datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.

- obţine limitarea tratamentului. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării Datelor sale. În acest caz, Operatorul de Date nu va prelucra Datele în alt scop decât conservarea lor.

- să obțină anularea sau ștergerea datelor lor personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita anularea Datelor sale de către Proprietar.

Detalii privind dreptul de opoziție

Atunci când Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice conferite Proprietarului sau pentru a urmări un interes legitim al Proprietarului, Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește că, în cazul în care Datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a furniza niciun motiv. Pentru a afla dacă Operatorul de date prelucrează date în scopuri de marketing direct, Utilizatorii se pot referi la secțiunile respective ale acestui document.

Cum poate utilizatorul să-și exercite drepturile

Pentru exercitarea drepturilor Utilizatorului, Utilizatorii pot îndrepta o solicitare către Proprietar, utilizând datele de contact indicate în acest document. Solicitările sunt depuse gratuit și procesate de către Operatorul de date cât mai curând posibil.

Informații suplimentare despre tratament

Apărare în instanță

Datele Personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în instanță sau în fazele pregătitoare ale acestui proces pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestei Aplicații sau a Serviciilor conexe oferite de către Utilizator. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarul poate fi obligat să dezvăluie Datele din ordinul autorităților publice.

Informație specifică

La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite Servicii sau colectarea și prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Jurnal de sistem și întreținere

Pentru nevoi legate de operare și întreținere, această Aplicație și orice servicii terțe utilizate de aceasta pot colecta jurnalele de sistem, care sunt fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, Date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

 

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de Date folosind datele de contact.

Răspuns la solicitările „Nu urmăriți”.

Această aplicație nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”. Pentru a afla dacă serviciile terțelor folosite le suportă, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii pe această pagină și, dacă este posibil, pe această Aplicație, precum și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul unuia dintre modalitățile de contact pe care le are. Vă rugăm deci să consultați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări.

Dacă modificările se referă la tratamente al căror temei legal este consimțământul, Operatorul de date va colecta din nou consimțământul Utilizatorului, dacă este necesar.

ABONEAZĂ-TE
PENTRU NOUTAȚI
CONTACTE

Despre serviciul ”POȘTA PRIMARULUI”

”Poșta Primarului” este o sursă de informații bogate în noutăți și date, furnizate la momentul oportun, într-un format inteligibil. Scopul constituirii acestei pagini este de a contribui la productivitate la locul de muncă al angajaților instituțiilor publice de nivelul I, în vederea asigurării unei activitați mai eficiente.

Abonează-te la NOUTĂȚI

Solicită transmiterea conținuturilor noi publicate pe portal prin e-mail!